ERP Danışmanı Nedir?

ERP Danışmanı Nedir?

ERP Danışmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Microsoft Dynamics ERP’nin uygulanması ve eğitimi ile ilgili müşterilere yardımcı olmak,
 • Uygulamaya entegre etmek üzere ilgili firma verilerini toplamak için müşteri ile iletişime geçmek,
 • Şirketin iş prosedürünü analiz etmek ve ilgili otomasyon için uygun yazılımı tasarlamak,
 • Kılavuz el kitapları, muhtemel sorunlar ve bunların çözüm yolları gibi konularla ilgili gerekli dokümanları oluşturmak,
 • Müşterilerle süreç gözden geçirme ve uygulama yapılandırma toplantıları gerçekleştirmek,
 • Firmanın metodolojisini ve yaklaşımını sürekli olarak geliştirmek için yaratıcı iş çözümleri tanımlamak,
 • Mevcut ERP sistemini optimize edebilecek yollar geliştirmek,
 • İş yeri personeline kullanıcı eğitimi vermek,
 • Müşteri bilgileri gizliliğine sadık kalmak.

Nasıl ERP Danışmanı Olunur?

Firmalar faaliyet gösterdikleri sektöre bağlı olarak adaylarda farklı lisans bölümlerinden mezuniyet kriteri aramaktadır.

ERP Danışmanı Ne Demek?

ERP (Enterprise Resource Planning / Kurumsal Kaynak Planlaması), şirketlerin teknoloji, hizmet ve insan kaynakları ile ilgili birçok işlevi otomatikleştiren entegre uygulamaları kullanmasına olanak tanıyan bir işletme süreçleri yönetimi yazılımıdır. ERP Danışmanı, şirketlere bu işleve ilişkin destek sağlar. Müşterinin ilgili fikirlerini geliştirir, sisteme entegre eder ve kaynak planlama kararlarına yardımcı olur. ERP Danışmanı, şirketin iş gereksinimleri, çalışanların eğitimi, iş süreçleri ve çalışan iletişimi dahil olmak üzere birçok alandaki yazılım ihtiyaçlarını değerlendirir.

ERP Danışmanında Olması Gereken Özellikler

 • Temiz kodlamada yapabilmek,
 • Sorunsuz bir ERP deneyimi sağlamak için sorunlara yaratıcı çözümler üretebilmek,
 • Liderlik vasfına sahip olmak,
 • İş ve zaman organizasyonunu gerçekleştirebilmek,
 • Teknik bilgileri net bir şekilde ifade edebilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Stresli çalışma ortamına uyum göstermek.