Gemi Kontrol Memuru Nedir?

Gemi Kontrol Memuru Kimdir?

Gemi kontrol memuru, gemilerin kıyıya güvenli bir şekilde yanaşmasını sağlamak amacıyla liman faaliyetlerini koordine eder. Tersane ve limanlardaki günlük faaliyetlerin kayıtlarını tutar, gemi kaza ya da ekipman hasar durumlarını raporlar. Tayfa değişim işlemlerine yardımcı olur.

Gemi Kontrol Memurunun Sorumlulukları Nelerdir?

Gemi kontrol memurunun temel sorumluluğu liman dahilindeki faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Meslek profesyonellerinin diğer görevleri şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Geminin limana zamanında yanaşmasını sağlamak üzere trafik kontrol sistem prosedürlerini yerine getirmek,
 • Kargolama işlemleri, gemi hasarı, personel veya tesis ile ilgili verileri derlemek ve raporlamak,
 • Kaptanların liman işlemleri ile ilgili taleplerini yerine getirmek,
 • Gemi kalkışı öncesi yapılması gereken işlemleri organize etmek,
 • Gemilerin güvenli bir şekilde seyretmesini sağlamak için rıhtımlarda periyodik teftişler gerçekleştirmek,
 • Gemi operasyonlarına dair resmi belgeleri ilgili makamlara iletmek,
 • Liman kontrol ve gemi hizmetleri ile ilgili idari faaliyetleri koordine etmek,
 • Göreve yeni atanan gemi kontrol memurlarına eğitim vermek,
 • Liman dahilinde sağlık ve güvenlik standartlarına uygun çalışılmasını sağlamak,
 • Mesleki gelişimi sürdürmek.

Nasıl Gemi Kontrol Memuru Olunur?

Gemi kontrol memuru olmak için iki yıllık eğitim veren denizcilik meslek yüksekokullarının Deniz ve Liman İşletmeciliği, Deniz Ulaştırma İşletme ve ilgili bölümlerinden mezun olma şartı bulunmaktadır. Ancak şirketler, faaliyet gösterdikleri sahaya ve iş kapsamına bağlı olarak adaylarda farklı mezuniyet kriterleri aramaktadır.

İşverenlerin Gemi Kontrol Memurunda Aradığı Nitelikleri Nelerdir?

Gemi kontrol memurunun öncelikli olarak planlama ve organizasyonel yeteneğinin yüksek olması beklenir. İşverenlerin meslek profesyonellerinde aradığı diğer nitelikler şunlardır;

 • Yüksek konsantrasyon sahibi olmak,
 • Ekip çalışmasını ve yönetimini sağlayabilmek,
 • Değişken mesai dilimleri dahilinde çalışabilmek,
 • Çoklu iş tanımlarını önceliklendirebilmek,
 • Kriz anında etkili kararlar verebilmek,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
3.580 / Aylık
13 kişinin ortalama maaşıdır.
Benzer Meslekler