Görsel Düzenleme / Sunum / Tasarım Elemanı Nedir?

Görsel Düzenleme / Sunum / Tasarım Elemanı Nedir?

Görsel Düzenleme / Sunum / Tasarım Elemanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Görsel düzenleme, görsel sunum ve görsel tasarım uzmanları aslında birbiri ile bağlantı işler yapar. Görsel tasarım, yaratıcı bir bireyin çalıştığı alandır. Bir ürünle alakalı baskı ve diğer tüm tasarım işleri, görsel tasarımcıyı ilgilendirir. Görsel düzenleme alanında çalışan kişiler, mağazaların satışını arka planda yapan bir satış danışmanıdır. Müşterilerin ilgisini çekmek, ürünlerin tedarik edilmesini sağlamak ve vitrin tasarımını gerçekleştirmek için görsel düzenleme uzmanına ihtiyaç duyulur. Görsel sunum da yine aynı şekilde bir ürünü müşteriye en etkili biçimde ulaştırmayı sağlayacak olan uzmanın görevidir.

Görsel Düzenleme / Sunum / Tasarım Elemanı Ne Demek?

Görsel düzenleme, sunum ve tasarım elemanı; markaların pazarlama stratejilerini mağazaya doğru olarak aktarmakla yükümlü olan kişiye verilen mesleki unvandır. Markalar ve firmalar uzun dönem içerisinde belli bir kültür ve imaj oluşturur. Görsel düzenleme, sunum ve tasarım elemanları da geliştirdikleri stratejiler sayesinde bu kültür ve imajı koruyan çalışmalar meydana getirir.

Görsel Düzenleme / Sunum / Tasarım Elemanında Olması Gereken Özellikler

Görsel düzenleme, sunum ve tasarım elemanı olmak için, bireylerin belli becerilere ve yeteneklere sahip olması gerekir. Bu mesleği icra etmek isteyen kişilerde bulunması gereken özelliklerden bazıları şöyledir:

  • Yaratıcı düşünceye sahip olmak,
  • Araştırma yapabilmek, dinamik ve gözlemci olmak,
  • Corel, Autocad ve 3D Max gibi programları bilmek,
  • İletişim becerileri yüksek olmak,
  • Sunum tekniklerine bağlı olarak sezona göre ürünlerin tasarım ve düzenlemelerinin yapılmasını sağlayabilmek,
  • Ürün kadar mağazaların da görsel düzen standartlarını sağlamak.

Görsel Düzenleme / Sunum / Tasarım Elemanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Görsel düzenleme, görsel tasarım ve görsel sunum gibi uzmanlık alanlarıyla meslek sahibi olabilmek için üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde (Grafik, Grafik Tasarım vb.) eğitim almanız gerekir. Bunun dışında özel programlar sayesinde eğitim alarak sertifika ile de iş başvurularında bulunabilirsiniz.