İhale Danışmanı Nedir?

İhale Danışmanı Ne Demek?

İhale danışmanı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine, ihale öncesi ve sonrası süreçte mali, hukuki ve teknik konularda danışmanlık hizmeti verir.

İhale Danışmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yürürlükteki mevzuatların takibi, yorumlanması, uygulanmasını sağlayan ve doğabilecek hukuki ve fiili problemlerin çözümü konularında destek sunan ihale danışmanının mesleki yükümlülükleri şunlardır;

 • İlgili ihale için gerekli tüm dökümanların hazırlanması sağlamak,
 • Teklif ve ihale stratejisi geliştirmek,
 • İhale teklif ve belgelerin mevzuata uygunluğu yönünden incelenmesi sürecine destek vermek,
 • İdari ve teknik şartnameleri satış ve pazarlama departmanı ve ilgili ürün müdürleri ile paylaşmak,
 • Teklif dosyasının hazırlanması aşamasında; teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, geçici teminata ilişkin belge, iş deneyim belgesi, iş hacmi, bilanço, gelir tablosu, banka referans mektubu ve diğer dokümanların kontrolünü sağlamak,
 • İhale işlemlerinin 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar başta olmak üzere; İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Şikayet ve itirazen şikayet başvurularının hazırlanmasında danışmanlık sağlamak,
 • Aşırı düşük teklif sorgulaması sürecine destek vermek,
 • İhale sonrası ödeme, teslimat veya muayene sürecini yürütmek.

Nasıl İhale Danışmanı Olunur?

İhale danışmanı olmak için resmi bir eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır. Çeşitli danışmanlık şirketlerinin mesleğe yönelik eğitim programları mevcuttur.

İhale Danışmanında Olması Gereken Özellikler

 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Detaycı ve disiplinli çalışma yeteneği sergilemek,
 • Kendi başına veya bir takımın bir parçası olarak etkili bir şekilde çalışabilmek,
 • Güçlü zaman yönetimi ve organizasyon becerisi göstermek,
 • Aynı anda çeşitli görevleri koordine etme yeteneği sergilemek,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği göstermek,
 • Sorumluluk bilincine sahip olmak.

İhale Danışmanı İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
12.620 / Aylık
9 kişinin ortalama maaşıdır.