İthalat Müdürü Nedir?

İthalat Müdürü Kimdir?

İthalat müdürü, ithalat işlemlerinin gümrük ve dış ticaret mevzuatları kapsamı doğrultusunda yapılmasını sağlamak ve operasyon süreçlerini yönetmekle sorumludur.

İthalat Müdürünün Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Kurumun genel amaç ve gereksinimleri ile uyumlu stratejiler üretmek,
 • Yurtdışı firma ve müşteriler ile olan yazışmaları yönetmek,
 • Mevcut tedarikçi veya müşteriler ile olan iş ilişkilerini geliştirmek,
 • Ödeme planlarını oluşturmak ve bütçe yönetimini sağlamak,
 • Firmalar arası sözleşmeleri oluşturmak veya yenilemek,
 • İthalat işlemlerinin yasa, mevzuat ve kurum prosedürleri doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak,
 • Satın alma, lojistik ve gümrük işlemlerini yönetmek,
 • İthalat faaliyetlerinin en verimli ve uygun maliyetli şekilde gerçekleşmesi için araştırma çalışmaları yürütmek,
 • İthalat işlemlerinin maliyet etkinliğini optimize etmek,
 • Global gelişmeleri ve pazar trendlerini yakından takip etmek,
 • Tüm ithalat faaliyetleri ve yapılacak iyileştirmelerle ilgili düzenli raporlar hazırlamak ve üst yönetime sunmak,
 • İthalat operasyonlarında mevcut veya oluşabilecek aksaklıkları tespit etmek ve gerekli değişimleri uygulamak,
 • Departman çalışanlarını koordine etmek, denetlemek ve yurtdışı toplantı veya fuarlarına katılım sağlamak üzere görevlendirmek,
 • Gerektiğinde kurum içi eğitimler düzenlemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre ve kalite sistemlerinin gerektirdiği tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak

Nasıl İthalat Müdürü Olunur?

İthalat müdürü olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İthalat Müdürünün Nitelikleri Nelerdir?

 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • İşbirliği ve ekip yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Gümrük ve dış ticaret süreçlerine hakim olmak,
 • Etkili iletişim becerisi sergilemek
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
7.760 / Aylık
19 kişinin ortalama maaşıdır.