Jeofizik Yüksek Mühendisi Nedir?

Jeofizik Yüksek Mühendisi Nedir?

Jeofizik Yüksek Mühendisi Olmak İçin Gerekenler

Öncelikle üniversitelerin Mühendislik-Mimarlık, Mühendislik, Maden fakülteleri kapsamında yer alan Jeofizik mühendisliği bölümünden lisans düzeyinde mezun olmak gerekir. Lisans diplomasını Jeofizik Mühendisliği bölümünden alan kişiler, Jeofizik Mühendisliğinde yüksek lisans ve doktora eğitimine devam ederek yüksek mühendis ünvanını alırlar.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Çeşitli yöntemler kullanarak yer hareketlerini inceleyen ve bilimsel öngörülerde bulunan Jeofizik Yüksek Mühendislerinin mesleki sorumlulukları arasında şunlar bulunur;

  • Araştırılan bölge hakkında yer raporları hazırlamak,
  • Baraj ve yeraltı sularıyla ilgili sismik ve elektronik cihazlarla arazi incelemeleri yapmak,
  • Çalışma alanı ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetleri tasarlamak,
  • İnşaat yapılması planlanan arazinin deprem risklerini araştırıp raporlamak.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Ne Demek?

Üniversitelerin Jeofizik Mühendisliği bölümünden lisans düzeyinde mezun olan kişiler Jeofizik Mühendisi unvanını alır. Dört yıllık lisans eğitimlerini yüksek lisansla uzmanlaştırmak isteyen kişiler ise eğitimleri sonunda Jeofizik Yüksek Mühendisi olarak adlandırılırlar. Jeofizik Yüksek Mühendisleri toprak, maden, mineral, petrol, doğal gaz ve su gibi doğal kaynakların incelemesini; inşaatlar için zeminlerin deprem araştırmasını ve konum saptamasını bilimsel yöntemlerle ele alan kişidir.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Üniversitelerin Jeofizik Yüksek Mühendisliğiyle ilgili lisansüstü eğitim programlarına kabul alan mühendisler verilen dersleri tamamladıktan sonra jeofizik alanında bilim uzmanı unvanına sahip olurlar. Hem arazide hem de büroda çalışan Jeofizik Yüksek Mühendisleri, araştırmalarında elde ettikleri bulguları işleyecek ve aynı zamanda üç boyutlu modeller üretebilecek bilgisayar programları kullanım bilgisine de sahip olmalıdır.