Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı Nedir?

Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı Kimdir?

Kurumsal iletişim uzman yardımcısı; kurumların stratejik iş hedefleri doğrultusunda tüm iletişim süreçlerinin entegre bir şekilde yönetilmesi çalışmalarında yer alır.

Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısının Sorumlulukları Nelerdir?

 • Belirlenen stratejiler doğrultusunda hedeflenen marka imajının oluşturulması ve sürdürülmesi faaliyetlerinde rol almak,
 • Reklam ve sosyal medya ajansları ile iletişimi yürütmek,
 • E-bülten veya basın bültenlerini yazmak,
 • Kurum içi ve kurum dışında düzenlenen tüm organizasyonların planlanma ve takibinde yer almak,
 • Kurumun web sitesi için içerik üretmek,
 • Sosyal medya hesaplarının içerik ve görsel planlamasına destek olmak,
 • E-posta pazarlama kampanyalarını tasarlamak,
 • Belirlenen bütçe doğrultusunda yapılan harcamaları denetlemek,
 • Şirket imajı tanıtımına yönelik tüm medya iletişimini koordine etmek,
 • Sektördeki yeni medya uygulamalarının yakından takip etmek ve yönetime öneriler sunmak,
 • Kurumun kamuoyundaki olumlu imajının sürdürülmesi ve geliştirilmesi için basın ve reklam çalışmalarında yer almak,
 • Şirketin marka değerine katkı sağlayacak sponsorluk, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının koordinasyonunu gerçekleştirmek,
 • Kurum tanıtım, marka konumlandırma ve imaj çalışmalarında reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin, şirket politikası doğrultusunda yürümesini sağlamak,
 • Yıl sonu çalışmaları için diğer departmanlarla koordineli olarak çalışarak projelerin yürütülmesine destek olmak.

Nasıl Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı Olunur?

Kurumsal iletişim uzmanı olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, Halkla İlişkiler, İletişim ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısının Nitelikleri Nelerdir?

 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermek,
 • Problemler karşısında çözüm üretme becerisi sergilemek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Öğrenmeye ve gelişime açık olmak,
 • İş birliği ve takım çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Sonuç odaklı ve sorumluluk sahibi olmak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
3.500 / Aylık
20 kişinin ortalama maaşıdır.