Makine Teknisyeni Nedir?

Makine Teknisyeni Nedir?

Makine Teknisyeni Ne Demek?

Herhangi bir makinenin ve makineye ait donanımın parçalarının, el ya da ilgili araç ve gereçler ile kontrolünü yapan, parçalarını birleştiren ve çalışmasını sağlayan kişiye makine teknisyeni denir. Makine teknisyeni, uzmanı olduğu makine bozulduğunda destek sağlar. Makine ve parçaları hakkında uzmanlık seviyesinde bilgi sahibidir.

Makine Teknisyeni Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

4 yıllık bir eğitimi kapsayan lise öğrenimi boyunca öğrenciler şu konularda gerekli dersleri alır;

 • Bilgisayar destekli endüstriyel modelleme
 • Endüstriyel kalıp
 • Makine bakım onarım
 • Meslek teknolojisi
 • Makine ressamlığı
 • Hidrolik-Pnömatik
 • Kalıp Konstrüksiyon
 • Enerji makineleri
 • Elektrik elektronik bilgisi
 • CNC teknik
 • Ölçme bilgisi ve kontrol

Makine Teknisyeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Sorumlu olduğu makinelerin bakım ve onarımını yapmak,
 • Birden fazla parça içeren makinelerin verilen talimatlara göre montajını ya da demontajını yapmak,
 • Makine parçalarını birleştirme sırasında ortaya çıkan hatalı parçaları ayırmak ve genel kalite kontrolünü sağlamak,
 • Montaj işlemi sırasında gereken malzemelerin ve hammaddelerin teminini sağlamak,
 • Montaj işleminin sırasını planlamak ve gerekli koşulları sağlamak,
 • İşlenmesi gereken makine parçalarının istenilen ölçüye getirilmesi için biçim vermek,
 • Metal parçaların bağlantı yerlerini ya da çatlaklarını onarmak için kaynak yapmak,
 • Üretilen makine parçalarının gerekli aletler ile kontrolünü yapmak,
 • Montaj işlemini tamamladığı makinenin çalışmasını kontrol ve test etmek, makine teknisyeninin görevleri arasında yer alır.

Makine Teknisyeni Olmak İçin Gerekenler

Zorunlu ilköğretim eğitimini tamamlayan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul türüne ve alanına göre belirlediği koşulları taşıyan kişiler, makine teknisyeni olabilir. Makine teknisyeni olarak çalışabilmek için Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Meslek Liseleri ya da Anadolu Teknik Liselerinin Makine Teknolojisi alanında eğitim görmek gereklidir.