Otomasyon Sorumlusu Nedir?

Otomasyon Sorumlusu Nedir?

Otomasyon Sorumlusu Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Otomasyon sorumlusu nedir, sorusunun yanıtı kapsamında bu kişilerin üstlendiği görev ve sorumluluklara da bakmak gerekir. Yoğun çalışma temposu nedeniyle şirketler adaylardan farklı şartları yerine getirmesini bekleyebilir. Bu kişiler öncelikle sektörde yer alan üretim cihazlarına, otomasyon sistemlerine ve programların arayüzlerine hakim olmalıdır. Yeni otomasyon sistemleri geliştirebilmeli, farklı sistemleri birbirine bağlayabilmelidir. Birbirine bağlanan bu sistemlerin arasında oluşabilecek aksaklıklara hızla müdahale edebilmeli ve problemler karşısında çözüm üretebilmelidir.

Otomasyon Sorumlusu Ne Demek?

Tesislerde verimliliği, seri ve hızlı üretimi sağlamada en büyük etken otomasyondur. Otomasyon sorumlusu; bu üretim tesislerinde otomasyon sisteminin verimli, düzgün ve planlar doğrultusunda çalışmasını sağlayan kişidir. Otomasyon sorumlusu cihazların otomatik bir şekilde çalışması için planlanmasından, programlanmasından ve düzenlenmesinden sorumludur. Aynı zamanda otomasyon işleminin aksamadan gerçekleşmesi adına yeni bağlantılar ve teknolojiler oluşturmak için çalışır. Otomasyon sistemlerinin doğru ve verimli çalışması için zamanlama programlaması yapmak gerekir. Bu mesleği icra eden kişiler; planlama yeteneği yüksek, verileri doğru okuyabilen ve yorumlayabilen bireyler olmalıdır. 

Otomasyon Sorumlusu Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Otomasyon sorumlusu görev tanımı içerisinde birçok madde barındırır. Bu kişiler; bir işletmede otomatik olarak çalışan üretim bandının verimliliği, çalışabilirliği, hızı ve performansı noktalarından sorumludurlar. Üretim bandında oluşabilecek problemleri çözmek bu pozisyonun işidir. Bunun yanında otomasyon bağlantıları oluşturmak, yeni üretim hatları ve bantlar kurmak konusunda da çalışmalar yürütür. Sektörel olarak otomasyon sorumlusunun görevleri değişiklik gösterebilir. Temel olarak bu pozisyonda çalışan kişilerin sorumlulukları aşağıda verildiği gibidir:

 • İşletmede çalışan endüstriyel ya da elektronik cihazların maksimum verimle işlemesini sağlamak.
 • Geri bildirim yapabilen ve veri toplanabilir otomatik sistemler tasarlamak.
 • Tasarlanan otomasyon sistemlerini modellemek ve test etmek.
 • Test edilen tasarımların kullanılabilir üretim bantları haline dönüşmesi için gerekenleri yapmak. 
 • Sistem üzerinde oluşabilecek problemleri tespit etmek ve çözüm üretmek.
 • Çözüm oluşturulamayan sorunları üst yönetime bildirmek.
 • Sistemlerden alınan geri bildirimleri değerlendirerek gerekli müdahaleleri yapmak.
 • Otomasyon sistemini her zaman en iyi hale getirmek için çalışmalar yürütmek.
 • Birden fazla otomasyon sisteminin birbirine uyumlu ve tam zamanlı olarak çalışmasını sağlamak.

Otomasyon sorumlusu görev tanımı temel olarak bu maddeleri içerir. Otomasyon sistemlerinde verileri girildikten sonra işlemler endüstriyel ve elektronik devreler vasıtası ile otomatik olarak gerçekleşir. Bu noktada cihazın verilerini en başta iyi belirlemek, doğru dataları girmek, sıkı takip etmek ve kontrolleri aksatmamak önemlidir. Yüksek verimlilikle çalışan otomasyon sistemleri üretim bantlarında karlılık oranını artırarak şirketlerin büyüme rakamları üzerinde direkt etki eder. Bu sebeple de otomasyon sorumlusu pozisyonunda çalışacak kişiler hem önemli görevlere hazır hem de yoğun bir çalışma temposuna uygun olmalıdır. Üretim sahasında çalışan bu kişilerin vardiya sistemi ile hizmet vermesi gerekebilir.

Otomasyon Sorumlusu Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir? 

Otomasyon sorumlusu nasıl olunur sorusuna yanıt olarak bu mesleği icra etmek için alınması gereken eğitimlere bakmak gerekmektedir. Otomasyon sorumlusu olmak isteyen kişilerden üniversitelerin dört yıllık lisans eğitim programlarını başarı ile tamamlamaları beklenir. Bazı üniversitelerde bu mesleği icra etmek isteyen adaylar için kontrol ve otomasyon mühendisliği alanı vardır. Kontrol mühendisliği de benzer şekilde bu alanda kalifiye kişileri yetiştiren bir bölümdür. Buna ek olarak makine ya da elektronik mühendisliği mezunu kişiler de bu mesleği icra edebilirler. Otomasyon sorumlusu olarak çalışacak kişilerin aynı zamanda otomasyon programlarına, programlama dillerine ve yazılım arayüzlerine de hakim olması gerekmektedir. Bu bilgiler sektörde tecrübe edilebileceği gibi aynı zamanda özel eğitim veren kurum ve kuruluşlar üzerinden de alınabilir.

Otomasyon Sorumlusu İşe Alım Şartları Nelerdir?

Otomasyon sorumlusu ne iş yapar, diye bakıldığında bu kişilerin üretim alanlarında ve otomasyon sistemlerindeki endüstriyel ve elektronik sistemlerin kontrolünü yaptığı söylenebilir. Bu sistemlerin kullanımı kadar buradan alınan veriler ile üretim hattında veya otomasyon sistemlerindeki iyileştirmelerin yapılması, üretim verimliliğin arttırılması gibi konular da önemlidir. Firmalar bu kişilerden farklı şartları yerine getirmelerini talep edebilir. Bu şartlar temel olarak şu maddeleri içerir:

 • Modelleme konusunda tecrübeli olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak.
 • İyi derecede yabancı dil bilmek.
 • Takım çalışmasına yatkın olmak.
 • İletişimi kuvvetli olmak.
 • Ölçüm aletleri ve ölçü cihazları konusunda bilgili olmak.
 • Hareket kontrol sistemleri ve veri iletişimi konusunda bilgili olmak.
 • Haberleşme sistemleri konusunda bilgili olmak.
 • Analitik düşünebilme yeteneğine sahip olmak.
 • Akış diyagramı oluşturabilmek.
 • Çözüm odaklı çalışmak.
 • Problemlere yapıcı çözümler getirebilmek.
 • Personeli etkin yönlendirebilmek.
 • Vardiyalı çalışmaya uygun olmak ve yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek.

Otomasyon sorumlusu olarak çalışan kişiler işletmelerin verimliliği üzerinde direkt olarak etkilidir. Otomasyonda, bir üretim bandı ile diğer bant arasındaki zaman yönetimi büyük önem kazanır. Akış diyagramındaki basamakların arasında bekleme, aksama ve sorun olmadan ilerlemesi için bu pozisyonda personel istihdam etmek gerekir. Bu mesleği icra eden kişilerin planlama, yönetme ve uygulama becerisi yüksek olmalıdır. Mesleğini bu yönde ilerletmek isteyen kişilerin Kariyer.net sitesi üzerinde farklı fırsatlar bulmaları mümkündür. Siz de pek çok ile özel olarak yayınlanan otomasyon sorumlusu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Bölgesel olarak arama yapmak isterseniz de sayfada yer alan filtreleri kullanarak ilerleyebilirsiniz. Örneğin, İzmir otomasyon sorumlusu iş ilanı seçeneklerine göz atarak bu il özelinde açılan ilanları inceleyebilirsiniz.