Patoloji Uzmanı Nedir?

Patoloji Uzmanı Ne Demek?

Patoloji uzmanı ya da patolog, hastaların vücudundan alınan örnekleri inceler ve tanı koyar. Diğer tıp branşlarından farklı olarak patoloji uzmanlarının bir kısmı, genellikle laboratuvar ortamında çalışır ve hastalar ile doğrudan temas kurmaz.

Patoloji Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Patoloji uzmanları, farklı uzman hekimlerin talebiyle alınan ve incelenmek üzere patoloji servisine gönderilen örnekleri inceler. Bu nedenle de örnekler üzerinde ilk olarak meslektaşının talep ettiği noktalara, daha sonra da olası farklı sorunlara eğilmesi beklenir. Sanılanın aksine ölüler üzerinden alınan numunelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi konusu, patolojinin çok küçük bir alanını kapsar. Patologların diğer görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

  • Hasta ya da ölülerin örneklerinde yapılması istenen testleri eksiksiz uygulamak,
  • Meslektaşlarının gözden kaçırdığı noktalara eğilmek,
  • Farklı servislerde çalışan meslektaşlarına yeni test yöntemleri ile ilgili bilgi ve tavsiyeler vermek,
  • Örnekler üzerinden bulgulara ulaşmak ve tanı koymak,
  • Yeni teknolojileri ve yöntemleri takip etmek.

Patoloji Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Patoloji uzmanı olabilmek için öncelikle 6 yıllık tıp eğitimini tamamlamak ve hekim olmak gerekir. Daha sonra da patolog adaylarının, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (TUS) başarılı olması ve Patoloji alanında uzmanlık eğitimi alması gerekiyor. Tüm bu süreci atlatıp patoloji uzmanı olan doktorlar, özel ya da devlet hastaneleri ve klinikler gibi farklı işyerlerinde çalışabilir.

Patoloji Uzmanda Olması Gereken Özellikler

Patoloji laboratuvarları, çok karmaşık ve stresli bir çalışma ortamına sahip olduğu için patoloji uzmanlarının ekip çalışmasına uygun olması beklenir. Bunun dışında patoloji uzmanında bulunması gereken diğer nitelikler şu şekilde sıralanır;

  • Meslektaşlarının görüş ve önerilerine saygı duymak,
  • Güçlü iletişim ile liderlik becerilerine sahip olmak,
  • Laboratuvar araçlarıyla ilgili geniş bilgili olmak,
  • Problem çözme yeteneğine sahip olmak.