Peyzaj Mimarı Nedir?

Peyzaj Mimarı Nedir?

Peyzaj Mimarı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Peyzaj mimarı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Peyzaj Mimarlığı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Peyzaj Mimarı Ne Demek?

Peyzaj mimarı; park, eğlence tesisi, özel mülk, kampüs ve diğer açık alan arazilerini planlamak ve tasarlamakla sorumlu kişilere verilen mesleki unvandır.

Peyzaj Mimarı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Peyzaj mimarı, bir alanın doğal güzelliğini arttırmaya ve çevresel faydalar sağlamaya çalışan projeler üstlenir. Çalıştığı sahaya bağlı olarak görev tanımı değişiklik gösterebilen peyzaj mimarının genel mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Projeyi oluşturmak için müşteri, mühendis ve inşaat mimarı ile görüşmek,
 • Bilgisayar destekli tasarım ve çizim (CAD) yazılımı kullanarak önerilen planların grafik sunumlarını hazırlamak,
 • Peyzaj tasarımlarında kullanılmak üzere uygun malzemeleri seçmek,
 • Maliyet tahminleri oluşturmak,
 • Arazi özellikleri ve yapısının düzenlenmesini koordine etmek,
 • Yerel sakin ve potansiyel kullanıcıların görüşlerini araştırmak ve dikkate almak,
 • Saha denetimi yapmak,
 • Karar verilen proje bitiş takvimine uymak,
 • Drenaj ve enerji kullanımı gibi arazi koşullarına ilişkin çevresel raporları analiz etmek,
 • Çevre koruma ile ilgili konularda danışmanlık vermek,
 • Mimar, şehir plancısı ve inşaat mühendisi gibi diğer meslek profesyonelleriyle birlikte çalışmak

Peyzaj Mimarında Olması Gereken Özellikler

Sanatsal bakış açısı ve teknik bilgiyi birleştirerek insanların kullanımına uygun alanlar tasarlayan peyzaj mimarının nitelikleri şunlardır;

 • Tasarımları hem göze hem de işlevselliğe uygun hale getirebilecek yaratıcılığa sahip olmak,
 • Problemlere yaklaşımların güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek için muhakeme gücünü kullanabilmek,
 • Etkili zaman yönetimi gerçekleştirmek,
 • Ekip çalışması ve yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Detaylara dikkat edebilmek için kapsamlı bir bakış açısı geliştirmek,
 • Bilgisayar destekli tasarım programlarına hakimiyeti olmak