Peyzaj Yüksek Mimarı Nedir?

Peyzaj Yüksek Mimarı Nedir?

Peyzaj Yüksek Mimarı Olmak İçin Gerekenler

Peyzaj mimarı olmak için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olmanız gerekir. Peyzaj yüksek mimarı unvanını almak içinse peyzaj mimarlığında yüksek lisans yapmanız gerekir. Peyzaj mimarlığını yüksek lisansı ile bitiren kişiler, mezun olduktan sonra peyzaj yüksek mimarı olarak görev yapabilir.

Peyzaj Yüksek Mimarı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Peyzaj yüksek mimarı olmak için Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olmanız ve yüksek lisans yapmanız gerekir. Peyzaj Mimarlığı bölümünde, en temel anlamda göreceğiniz dersler ise Genel Toprak Bilgisi, Malzeme Bilgisi, Mimarlık Bilgisi, Bitki Materyali, Kent Planlama, Perspektif Çizim Tekniği, Maket Tekniği, Bitkisel Tasarım dersleridir. Peyzaj Mimarlığı bölümünden yüksek lisans derecesinde mezun olduktan sonra "Peyzaj yüksek mimarı" unvanını alabilirsiniz.

Peyzaj Yüksek Mimarı Ne Demek?

Peyzaj yüksek mimarı; park, eğlence merkezi, özel mülk, açık alan arazilerinin planlamasını ve bölgelerin tasarımını yapan kişilere verilen mesleki unvandır. Peyzaj yüksek mimarlarının hayal güçleri oldukça güçlü olup, tasarım yetenekleri de bir hayli fazladır. Peyzaj yüksek mimarı; çevrenin daha güzel olması, insanlara daha geniş ve ferah yaşam alanının oluşturulması ile ilgilenen kişilere verilen mesleki unvandır. Özellikle son zamanlarda artan bina sayıları ve buna bağlı olarak insanların kısıtlı bir çevre yaşamının olması peyzaj yüksek mimarlarının harekete geçmesini sağlamıştır. Peyzaj yüksek mimarları son derece düzenli, insanların rahat hareket edebileceği çevreyi tasarlamakla görevlendirilirler.

Peyzaj Yüksek Mimarı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Peyzaj yüksek mimarının en temel anlamda görevi, çevrenin güzelliğini arttırmak ve çevresel faydalar sağlamaya çalışarak insanların daha da rahat hareket etmesini sağlamaktır. Bunun yanı sıra peyzaj yüksek mimarının diğer görevleri şunlardan oluşur:

  • Proje sürecini kontrol etmek için müşteri, mühendis ve mimar ile irtibat halinde olmak,
  • Önerilen planların grafik sunumlarını hazırlamak için bilgisayar destekli tasarım ve çizim (ÇAD) yazılımını kullanmak,
  • Peyzaj tasarımında kullanılmak üzere uygun malzemelerin tespitini yapmak,
  • Saha kontrolü yapmak,
  • Çevresel raporları analiz etmek,
  • Projeyi belirlenen bitiş tarihine kadar hazırlamak,
  • Çevre koruma ile ilgili konularda danışmanlık etmek,
  • Oluşabilecek maliyetler hakkında tahminlerde bulunmak.