Satın Alma Uzman yardımcısı Nedir?

Satın Alma Uzman Yardımcısı Kimdir?

Satın alma uzman yardımcısı; firma ihtiyaçları doğrultusunda ürünlerin en uygun fiyat, saptanmış miktar ve standartlara uygun olarak temin edilmesi süreçlerini yürütür. Satın alma verimliliğini artırma ve maliyetleri azaltma çalışmalarında görev alır.

Satın Alma Uzman Yardımcısının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Oluşturulan siparişlerin ilgili sisteme girişini yapmak ve takip etmek,
 • Siparişten teslimata kadar olan tüm satın alma sürecini izlemek,
 • Fatura ve irsaliye kontrollerini yapmak,
 • Stok seviyelerinin izlenmesi ve satın alma ihtiyaçlarının belirlenmesinde aktif rol almak,
 • Fiyat eğilimlerini belirlemek için pazar araştırması yapmak,
 • Tedarikçi fiyat tekliflerini değerlendirmek ve daha uygun fiyatlar elde etmek için yeni tedarikçi araştırmaları yapmak,
 • Yapılan tedarikçi sözleşmelerinin takibi ile güncellenmesini sağlamak,
 • Satın alma bütçelerinin hazırlanmasına katkı sağlamak,
 • Yönetime iletmeden önce tüm satın alma sözleşmelerini gözden geçirmek,
 • Satın alma faaliyetleri ile ilgili tüm kayıt, rapor, fatura, bilgi ve dökümanları muhafaza etmek,
 • Satın alma süreçlerinin verimliliğini arttıracak ve maliyetlerini azaltacak proje geliştirme süreçlerine destek vermek,
 • Satın alınan ürünlerin kalite kontrol ve depolama işlemleriyle ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Satın alma faaliyetleriyle ilgili analiz ve raporlamaları yaparak yönetime sunmak.

Nasıl Satın Alma Uzman Yardımcısı Olunur?

Satın alma uzman yardımcısı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Endüstri Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekir.

Satın Alma Uzman Yardımcısının Nitelikleri Nelerdir?

 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek,
 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Etkili iletişim yeteneği sergilemek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.