Satış ve Pazarlama Müdürü Nedir?

Satış ve Pazarlama Müdürü Nedir?

Satış ve Pazarlama Müdürü Nasıl Olunur?

Satış ve pazarlama müdürü olmak isteyen kişilerin, üniversitelerin ilgili fakültelerinde bulunan İşletme Bölümü, İktisat Bölümü, Çalışma Ekonomisi Bölümü ve Pazarlama Bölümü gibi programlarından mezun olması gerekir.

Satış ve Pazarlama Müdürü Ne Demek?

Satış ve pazarlama müdürü; müşteri hizmetleri hususundaki hedef ve stratejiler doğrultusunda, uygun satış stratejileri geliştiren, ürün ya da hizmetlerin reklam ve tanıtımlarını yapan, bu alanda doğru satış stratejisi geliştirmek için çalışma yürüten kişidir.

Satış ve Pazarlama Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İşyerinin hem büyüklüğüne hem de türüne bağlı olarak değişik görev tanımına sahip olan satış ve pazarlama müdürünün mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir:

 • Şirket için orta ve uzun vadeli satış hedef politikası geliştirmek,
 • Personelden gelen bilgiler doğrultusunda satış departmanının eksik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,
 • Kalite faaliyetleri ile birlikte genel hedef ve politikaları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlayarak sonuçları değerlendirmek,
 • Satış ve pazarlama alanındaki bütçe faaliyetlerini yönetmek,
 • Satış alanında yeni strateji ve fikir tasarlamak,
 • Gelişen pazarlama stratejilerini güncel olarak takip etmek,
 • Rakip firmaların sahip olduğu ürün ve hizmetlerin, satış ve pazarlama faaliyetlerini izlemek,
 • Pazar araştırmasını değerlendirmek,
 • Piyasada değişen rekabet koşullarını karşılamak için yeni stratejiler oluşturmak,
 • Basılı ya da görsel medya organlarını kullanarak (gazete, televizyon, radyo, broşür vb.) reklam ve tanıtım faaliyetleri planlamak,
 • Hedef müşteri kitlelerini tanımlamak amacıyla veri analizleri ve araştırmalar yapmak.