Tahsildar

Tahsildar nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Tahsildar Kimdir?

Tahsildar, bir kuruma borcu bulunan kişi ya da firmalardan ilgili borcu tahsil etmekle görevli kişiye verilen mesleki unvandır.

Tahsildar Sorumlulukları Nelerdir?

Tahsildar, banka, hukuk bürosu gibi özel şirketler ile belediye gibi kamu kurumlarında hizmet verebilmektedir. Çalıştığı kuruma bağlı olarak görev tanımı farklılık gösteren tahsildarın mesleki sorumlulukları şunlardır;

 • Borcu bulunan müşterilerle iletişime geçerek borç tahsilatını gerçekleştirmek,
 • Tahsil edilen meblağı banka hesabına ya da vezneye yatırmak,
 • Müşterileri kanuni yükümlülükler hakkında bilgilendirmek,
 • Kurum tarafından belirtilen süre içerisinde borcunu ödemeyen müşteriler için icra takibinin başlatılmasını sağlamak,
 • Tahsili gerçekleştirilen borçlara dair makbuz hazırlamak ve borçlu kaydını kapatmak.

Nasıl Tahsildar Olunur?

Tahsildar olmak için resmi bir eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Üniversitelerin Muhasebe, İşletme, Kamu Yönetimi gibi ilgili bölümlerinden mezun olunarak mesleğe adım atmak mümkündür. Bazı kurumlar ise söz konusu pozisyon için lise mezuniyeti şartını belirtmektedir. Kamu kurumunda çalışmak isteyen şahısların ise ilgili kurumun belirlediği Kamu Personel Sınavı notunu almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca şu kriterleri yerine getirme şartı bulunmaktadır;

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. Maddesinde yer alan; “ Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından” hüküm giymemiş olmak,
 • Askeri yükümlülüğü bulunmamak; görevini yerine getirmiş ya da tecil ettirmiş olmak,
 • Görevi yerine getirmeye engel akli ve fiziki rahatsızlığı bulunmamak

İşverenlerin Tahsildarda Aradığı Nitelikler Nelerdir?

 • Rekabet ortamına uyum sağlayabilmek,
 • Yüksek ikna kabiliyeti sergilemek,
 • Düzgün bir diksiyona sahip olmak,
 • Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilmek,
 • Matematiksel yönü kuvvetli olmak,
 • Stres yönetimini sağlayabilmek,
 • Kapalı alanda çalışabilecek fiziki yeterlilik göstermek.
Tahsildar Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Güvenlik %9,3
 • Finans %6,1
 • Operasyon %5,5
 • Hizmet %4
 • Muhasebe %3,7
 • İdari İşler %3,1
 • Taşıma %2,9
 • Lojistik %2,6
 • Genel Başvuru %2,4
 • Ulaştırma %2,4
Tahsildar Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Maden ve Metal Sanayi %100
 • Tekstil %100
 • Finans - Ekonomi %38,2
 • Güvenlik %18,5
 • Hizmet %6,3
 • Taşımacılık %5,5
 • Danışmanlık %1,8
 • Elektrik & Elektronik %1,3
 • Telekomünikasyon %1,3
 • Yapı %1,1
Tahsildar Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %83,9
 • Kadın %14,5
 • Belirtilmemiş %1,6
Tahsildar Eğitim Durumu
 • Yüksek lisans %50
 • Lise %48,6
 • Üniversite %26,9
 • Ön Lisans %17,4
 • İlköğretim %3,5
 • Diğer %3,1
Tahsildar Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Bülent Ecevit Üniversitesi %100
 • Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi %100
 • Selçuk Üniversitesi %100
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %80
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi %80
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi %80
 • Atatürk Üniversitesi %60
 • Gediz Üniversitesi %60
 • Anadolu Üniversitesi %11,9
 • Trakya Üniversitesi %1,4
Tahsildar Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği %100
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım %100
 • Elektronik Haberleşme (MYO) %80
 • İşletme %5,8
 • Muhasebe (MYO) %1,6
 • İktisat %1,4
 • Maliye %1,4
 • Kamu Yönetimi %1,3
 • İşletme (MYO) %1,1
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (MYO) %1,1
Tahsildar Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ticaret %100
 • Biyoyakıtlar %100
 • Production Planning %80
 • C (Başlangıç) %80
 • • Deadline And Target Driven %80
 • Microsoft Office %80
 • Süreç Yönetimi %60
 • Rt1 %60
 • Hızlı İşlem Yapma %1,6
 • BORSA FİNANS %1,3