Üretim Uzmanı Nedir?

Üretim Uzmanı Nedir?

Üretim Uzmanı Ne Demek?

Üretim uzmanı; bağlı bulunduğu firmada gerçekleşen üretim sürecinin takibini yapan kişidir. Üretim uzmanı nedir, sorusu imalat yani üretim işleminin en doğru ve verimli şekilde gerçekleşmesini sağlayan, bu sürece teknik ve bilgi birikimleri ile destek olan kişidir, şeklinde cevaplanabilir. Bu pozisyonda görev alan kişiler; üretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi, düzenlenmesi ve minimum bütçe ayarlamaları ile tamamlanması konusunda hizmet vermektedir. Üretim uzmanı bireyler; fabrikalarda ve çeşitli imalat firmalarında görev alabilmektedirler.

Üretim Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Üretim uzmanı ne iş yapar, sorusu için verilecek ilk yanıt; imalat işlemi süresince bu alanda hizmet veren çalışanların koordinasyonunu sağlamaktır. Buna ek olarak; firmaya gelen siparişlerin takibini yapmak, bunları ilgili sistemlere ulaştırmak, firmanın stok durumunu kontrol etmek gibi sorumluluklar da üretim uzmanı görevleri içerisinde yer almaktadır. Aşağıdaki maddeler de üretim uzmanı sorumlulukları ve yükümlülükleri arasına dahil edilmektedir.

 • Üretim sürecini planlandığı şekli ile ve bildirilen süreç içerisinde tamamlamak.
 • Üretim esnasında gerekli olan faaliyetlerin takibini yapmak.
 • İmalat sürecinde karşılaşılan problemleri çözmek.
 • Mevcut hataları, edinilen teknik bilgiler ışığında gidermek.
 • İmalat için gerekli olan malzemeleri belirlemek ve bu ekipmanların kontrolünü sağlamak.
 • Üretim kapsamında kullanılacak alet, cihaz ve aygıtların bakımlarını takip etmek.
 • Periyodik bakımı gelen teçhizatın onarımını yaptırmak.
 • İmalat işlemleri için gerekli olan raporları hazırlamak ve bunları üst düzey yöneticiler ile paylaşmak.
 • Firmada üretim konusundaki maliyetleri belirlemek ve buna göre bütçe oluşturulmasına yardımcı olmak.
 • Kalite güvence sistemlerini denetlemek.
 • Kalite standartlarına uygun üretim için kontrolleri yapmak.
 • Üretim hacminin müşteri talebini karşılayacağından emin olmak.
 • Üretim için en doğru stratejilerin belirlenmesi için yardımcı olmak.
 • İmalatın gerçekleştiği alanlardaki temizliği ve hijyeni sağlamak.

Üretim Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Üretim uzmanı nasıl olunur, sorusu için üniversitelerin dört yıllık mühendislik programlarından mezun olunması gerektiği yanıtı verilebilir. Bu bağlamda Gıda, Kimya, Tekstil, Makine, Elektrik, Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerde lisans eğitimini tamamlayan kişiler; üretim uzmanı pozisyonu için başvuruda bulunabilirler. Kişiler kendi eğitim branşı ile alakalı tesislerde bu alanda çalışabilirler. Elektrik Mühendisliği bölümü için Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi gibi yüksek öğrenim kurumları incelenebilir. Üretim uzmanı olmak isteyen kişiler, imalat alanı ve meslek bazında gerekli olan bilgisayar uygulamaları eğitimlerinin verildiği çeşitli sertifika programlarına katılarak da kendilerini geliştirebilirler. Bu eğitim ve sertifikalar, iş başvurularında kişileri avantajlı konuma getirmeyi sağlamaktadır.

Üretim Uzmanı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Bu pozisyonda çalışmak isteyen kişiler için başlıca şartlardan biri, üretim uzmanı görev tanımı içerisinde yer alan sorumlulukları yerine getirebilme becerisine sahip olmaktır. Buna ek olarak; iyi seviyede İngilizce bilmek, alanında deneyimli ve tecrübeli olmak gibi özellikler de bu pozisyonda görev alacak kişilerde bulunması gereken nitelikler içerisindedir. Üretim uzmanı olarak çalışmak isteyen adaylarda aranan diğer özellikler genel olarak şöyledir:

 • Hem sözlü hem de yazılı alanda mükemmel iletişim becerilerine sahip olmak.
 • Alanı konusunda kendisini sürekli geliştirmek.
 • Detaycı ve dikkatli olmak.
 • Yeniliklere açık olmak ve öğrenmeyi sevmek.
 • Edindiği teknik ve meslekî bilgileri işine uyarlayabilmek.
 • Hem bireysel hem de takım çalışması için uygun olmak.
 • Bilgisayarı ileri seviyede kullanabilmek.
 • Bağlı bulunduğu firmanın hizmet anlayışı ve değerlerini benimsemek.
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki tedbirleri almak.
 • Bu tedbirlerin üretimde çalışan diğer personeller için de alınmasını sağlamak.
 • Bu alan kapsamında çalışan kişileri ve yapılacak olan işleri koordine edebilmek.
 • Üretim sürecini ve sonrasını öngörebilmek.
 • Raporlama ve sunum becerilerine sahip olmak.
 • Esnek çalışma düzenine ayak uydurabilmek.
 • İmalatı gerçekleşen ürünlerdeki başarısızlık nedenlerini belirleyebilmek ve bunlar için yeni stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olmak.
 • Üretim konusunda meydana gelen sorunlara hızlı ve akılcı çözümler sağlayabilmek.

Üretim Uzmanı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Üretim uzmanı pozisyonu için iş başvurusunda bulunan kişilerden, lisans seviyesindeki eğitim sürecinin tamamlanmış olması beklenmektedir. Ayrıca kişilerin bu alanlarda aldığı sertifikalar da ön plana çıkmalarını sağlamak açısından önemlidir. Bu meslek grubuna mensup olan kişilerden; verilen sorumlulukların zamanında yerine getirilmesi, minimum bütçe ile maksimum verimliliğin sağlanması, firmanın kârlılık seviyesinin artırılmasına katkıda bulunulması talep edilmektedir. Erkek adayların askerlik görevlerini tamamlamaları da pozisyon için başvuruda bulunan kişiler için önemli bir kriterdir. Üretim uzmanı mülakatları; genel anlamda sözlü olarak yapılmakta ve burada kişilerin tecrübeleri ile aldığı eğitim gibi bilgiler sorgulanmaktadır. Üretim uzmanı olan kişiler, imalatın yapıldığı hemen hemen tüm firmalarda çalışabilirler. Gıda, ilaç sanayi, tekstil, otomotiv, kozmetik, elektronik gibi sektörlerin yer aldığı üretim fabrikalarında iş bulabilme imkanları mevcuttur. Çalışma ortamları genellikle ofis bazındadır. Ancak çalışanları koordine edebilmek amacı ile takım halinde de çalışmaktadırlar. Üretim uzmanı maaş tutarları; kişilerin yer aldığı sektöre ve çalıştıkları firmaya göre farklılık göstermektedir. Ayrıca bireylerin eğitim durumları ve alan dahilindeki tecrübeleri de bu maaşlardaki değişkenliğe neden olmaktadır. Bu pozisyon dahilinde çalışmak isteyen kişiler, Kariyer.net’in Türkiye genelini kapsayan üretim uzmanı iş ilanları sayfasını ziyaret edebilirler. Ayrıca adaylar ikamet ettikleri il bazında da iş ilanlarını inceleyebilirler. Örneğin, Kocaeli ilinde ikamet eden adaylar aradıkları kriterlere en uygun olan işi Kocaeli üretim uzmanı iş ilanları sayfası kapsamında bulabilirler.