Üroloji / Bevliye Uzmanı Nedir?

Üroloji Uzmanı Kimdir?

Üroloji uzmanı; üriner sistem ve erkek üreme sistemi hastalıkları ile anatomik ve fizyolojik bozuklukları teşhis ve tedavi eden hekimdir. Gerekli durumlarda hastalara cerrahi müdahalede bulunur.

Üroloji Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

 • Hastanın şikayeti ve tıbbi geçmişi hakkında bilgi edinmek,
 • Hastanın fiziki muayenesini yapmak,
 • Tanıya yönelik olarak kan, idrar, tarama veya görüntüleme testleri istemek,
 • İdrar kaçırma, prostat incelemesi, ereksiyon, böbrek taşı gibi üroloji bölümüne ait test ve tetkikleri yapmak,
 • Üriner sistem ve erkek üreme organları hastalıklarını teşhis etmek,
 • Hastaya medikal veya cerrahi tedavi yöntemleri uygulamak,
 • Üriner sistemde oluşan tümör, travma, taş ve anomalilerin ameliyatını yapmak,
 • Prostat ameliyatları yapmak,
 • Hasta bakımını sağlamak için hemşire, asistan veya diğer personeli yönlendirmek,
 • Erkeklerde kısırlık tedavisi uygulamak,
 • Hasta veya hasta yakınına, hastalığın tedavisi, riskleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek,
 • Hastalıkların durumu ve ilerlemesini izlemek, gerektiğinde tedavileri yeniden değerlendirmek,
 • Birlikte çalıştığı personelin eğitim ve denetimini sağlamak.

Nasıl Üroloji Uzmanı Olunur?

Üroloji uzmanı olmak için üniversitelerin altı yıllık eğitim veren Tıp Fakültelerinden mezun olmak gerekir. Lisans eğitiminin ardından, Tıpta Uzmanlık Sınavına girmek ve beş yıllık Üroloji Uzmanlık eğitimi almak şarttır.

Üroloji Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Problem çözmede bilimsel kural ve yöntemleri kullanma becerisi sergilemek,
 • Stresli ve duygusal durumlarla baş edebilme yeteneği göstermek,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Etkili iletişim becerisi sergilemek,
 • Mesleki gelişim ve yeniliklere açık olmak,
 • Gelişmiş gözlem becerisine sahip olmak ve detaylara dikkat etmek,
 • Meslek etiğine uygun davranışlar sergilemek.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
12.670 / Aylık
7 kişinin ortalama maaşıdır.