Veri Bilimci Nedir?

Veri Bilimci Kimdir?

Veri bilimci; bilgi odaklı keşifler yapabilen, bulunduğu ortama dair mevcut durumu tanımlayan, sınıflandırıcı olan ve durum hakkında gelecekle ilgili tahminleri yazılım kullanarak yapabilen kişidir. Farklı araçlar kullanarak elindeki veriyi betimler. Yapılan çalışmalar hakkında çıkarımlar yapar. Öngörüsel, tahminsel ve önleyici modelleme yapar.

Veri Bilimci Ne Yapar? Veri Bilimci Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Veriden faydalı bilgi çıkarmakla yükümlü olan veri bilimcinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

  • Veriyi nereden alacağını iyi bilmek ve veri analizi yapmak,
  • Gelen verinin yapısını çözmek,
  • Verinin ne ifade ettiğini doğru kavramak,
  • Verideki eksiklikleri tespit etmek,
  • Çözmek istediği problem doğrultusunda veriyi şekillendirmek,
  • Kümeleyici ve sınıflandırıcı çözümler üretmek,
  • Görselleştirme tekniklerini kullanarak çalışmak,
  • İstatistiksel araştırma modelleri belirlemek,
  • Hipotez geliştirmek ve çıkarımlarda bulunmak,
  • Yazılım alanında yeni analitik verileri kullanmak.

Veri Bilimci Nasıl Olunur? Veri Bilimci Eğitimi Nedir?

Veri bilimci olmak için üniversitelerin Bilgisayar ve Bilgisayar Mühendisliği gibi bölümlerinde eğitim almak gerekir. Yüksek lisans programları için Veri Analitiği, Veri Analitiği ve Yönetimi gibi bölümler tercih edilmelidir.