Veri Tabanı Yöneticisi Nedir?

Veri Tabanı Yöneticisi Ne Demek?

Veri tabanı yöneticisi, çalıştığı şirketin verilerini organize edip yöneten, verilerin doğru kullanılabilir ve güvenli olmasını sağlayan kişiye verilen mesleki unvandır.

Veri Tabanı Yöneticisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kurumsal veri tabanı içerisinde bulunan satış, bordro, imalat ve daha fazla sistemi yöneten veri tabanı yöneticisinin başlıca görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

 • İlişkisel olarak adlandırılan veri tabanı verilerini tasarlamak ve onları yapılandırmak,
 • Kurumsal veri tabanı uygulamak ve yönetimini yapmak,
 • Verilerin bütünlüğü ve kullanılabilirliğinden sorumlu olmak,
 • Veri tabanı sunucularını tasarlamak, onları uygulamak ve izlemek,
 • Veri arşivleme çözümleri tasarlamak,
 • Veri tabanı güvenliğini sağlamak,
 • Şirket veri tabanını tasarlamak ve geliştirmek,
 • Veri sağlama ve uygulama planını yapmak ve uygulamak,
 • Veri tabanı bilgilerini farklı mobil cihazlara aktarmak,
 • Farklı veri tabanı yöneticileri ile birlikte şirket veri tabanını tasarlamak ve geliştirmek,
 • İş kararını şekillendirmek için kurumsal veri analizi yapmak ve raporlamak,
 • IBM DB2, Microsoft SQL Server, Oracle ve MySQL gibi önde giden veri tabanı yönetim sisteminde uzman olarak çalışmak,
 • Veri akış diyagramları, fiziksel veri tabanı haritalarına ve varlık ilişkilerine veri tablosu parametresi üretmek.

Veri Tabanı Yöneticisi Nasıl Olunur?

Veri tabanı yöneticisi olmak için üniversitelerde bulunan Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilgisi Sistemleri, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Mühendisliği gibi alanlardan mezun olunması gerekir.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
13.110 / Aylık
35 kişinin ortalama maaşıdır.