Verimlilik Müdürü Nedir?

Verimlilik Müdürü Kimdir?

Verimlilik müdürü çalıştığı işletmenin kalite denetimlerinden sorumlu kişidir. Kurumdan maksimum verim alınması için gerekli değerlendirmeleri ve uygulamaları yürütür. Hizmetlerin ve işletme verimliliğin sağlanması ve kalitenin en iyi düzeye getirilmesi için işletmeyi organize eder.

Verimlilik Müdürünün Görevleri Nedir?

İşletmenin kalitesini ve projelerin verimliliğini yükseltmek amacı güden verimlilik müdürünün görevleri arasında;

 • Hizmetlerin en iyi düzeye getirilmesi için var olan iş akışını analiz etmek,
 • İşletmeyi en verimli düzeye getirmek ve müşteri beklentilerine ulaşabilmek için süreçleri düzenlemek,
 • Uygulamaları desteklemek amacıyla süreçle ilgili belgeleri, iş yönergelerini ve diğer araçları geliştirmek ve güncellemek,
 • Süreçleri kolaylaştırmak ve verimliliği arttırmak için iş akışı şablonları yaratmak, birimlere tavsiyeler sunmak, uyumu sağlamak için ilgili takımlarla çalışmak ve en uygun şekilde takımlarına eğitimler vermek,
 • Yaşam döngüsü süreçlerinde değerlendirme ve geliştirmeler için iş birliği yapmak,
 • İşletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için verimliliğin ve etkinliğin takibini departmanlarla iş birliği içinde organize etmek,
 • Amaçların ve dağıtımların tamamlanması için projeleri önceliğe alıp düzenlemeler yapmak, yer alır.

Kimler Verimlilik Müdürü Olabilir?

Verimlilik müdürü olabilmek için firmanın sektörüyle alakalı üniversitede eğitim almak gerekir. Mesela tekstil üretimi yapan bir fabrikada verimlilik müdürü olabilmek için tekstil mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümleri tercih edilmelidir. Ayrıca çalışılan sektörde belirli bir dönem verimlilik uzmanı ya da verimlilik müdür yardımcısı olarak çalışmak gerekebilir.

Verimlilik Müdürü Olabilmek için Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Verimlilik müdürü olabilmek için ilgili sektörde deneyim kazanmak önemlidir. Ayrıca verimlilik müdürlüğüyle alakalı yüksek lisans veya doktora derecesi sahibi olmak iş başvurusunda avantajlı bir konuma sahip olmanızı destekler. Şirketlerin kendi bünyelerinde açtığı kurslara ve üniversitelerin insan kaynakları konusundaki eğitimlerine katılıp, sertifika almak mesleki başarıyı arttırabilir. Verimlilik müdürü olabilmek için alınması gereken eğitimler arasında;

 • Marka yönetimi
 • İş gücü analitiği
 • Kültürel uyum,
 • İş Değerlendirilmesi
 • Finans yönetimi
 • İnsan kaynakları yönetimi gibi konular yer alır.

Verimlilik Müdürü İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.