Yazılım Proje Yöneticisi/Yönetmeni Nedir?

Yazılım Proje Yöneticisi/Yönetmeni Ne Demek?

Yazılım proje yöneticisi ne yapar sorusuna kısaca şöyle cevap verilebilir; gelen projelerin plan, program, bütçe, yürütme ve müşteriye teslimi işlemlerini organize eder. Sorumluluğuna verilen bütün projelerin zamanında tamamlanması için ekibi yönetir. Proje yönetici ekibiyle birlikte çalışır. Hem yazılım geliştirme hem de proje yönetimi konusunda deneyimlidir. Yazılım proje yöneticisi, projeleri baştan sona kadar ele alır. Projenin en iyi şekilde yapılması için iç kaynakları iyi koordine eder. Müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni stratejiler geliştirmeye yardımcı olur. Projeleri birçok test aşamasından geçirir. Bu test aşamalarının sonuçlarına ve müşterilerin isteklerine göre proje üzerinde güncellemeler yapar. Ekibe hem liderlik eder hem de teknik destek sağlar.

Yazılım Proje Yöneticisi/Yönetmeni Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yazılım proje yöneticisi ne iş yapar sorusuna şöyle cevap verilebilir; proje planlamasından müşteriye teslimine kadar bütün proje aşamalarını yönetir. Yazılım proje yöneticisi görevleri çok çeşitlidir. İlk olarak proje planlaması gelir. Proje planlamasını, proje özelliklerini tahmin ederek yapar. Bu tahmini etkileyen faktörler; maliyet ve süredir. Maliyet tahmini ile bütçeyi belirler. Süre tahminiyle de müşteriye yaklaşık bir teslim tarihi verir. Daha sonra insan gücü ve diğer kaynaklar için çizelgeler hazırlar. Ekipteki kişilerin yeteneklerine ve alanına göre görev dağılımı yapar. Proje geliştirme sırasında çıkabilecek sorunları belirler. Bu sorunların ortaya çıkarabileceği zararları analiz eder. Bu analiz doğrultusunda risk azaltma planları yapar. Sorunlara alternatif çözüm yolları üretir. Kalite güvence planı veya konfigürasyon planı gibi planları da yapar. Proje geliştirme aşamalarına başladıktan sonra proje izleme ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirir. Ekibin görevlerini yerine getirip getirmediğini kontrol eder. Projenin başarılı bir şekilde bitirilmesi için herkesi motive eder. Yazılım proje yöneticisi, projenin ilerleyişini de kontrol eder. Sürecin, plana uygun devam edip etmediğine bakar. Projenin doğru kalitede üretilmesini sağlar. Geliştirme ekibiyle müşteri arasında bağlantı kurar. Projenin her dönüm aşamasında sık sık test edilmesini sağlar. Müşteri isteklerini ekibe iletir. İlerleme aşamalarını da müşteriye aktarır. Yazılım proje yöneticisi, projeyi zamanında müşteriye teslim eder. Gerekli belgeleri bütün ayrıntılarıyla hazırlar. Düzenli olarak toplantılar planlar.

Yazılım Proje Yöneticisi/Yönetmeni Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Yazılım proje yöneticisi olarak çalışmak için birkaç önemli şart bulunur. Öncelikle ilgili lisans bölümlerinden mezuniyet gerekir. Lisans mezuniyeti şarttır. Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği yazılım proje yöneticisi olarak çalışmak için öne eğitim alınabilecek bölümlerdir. Bunun yanı sıra proje yönetiminde belli bir deneyime sahip olmak gerekir. Bu alana yönelik yüksek lisans şart olmasa da yüksek lisans eğitimi almak kişiyi öne çıkan unsurlardandır. Eğer daha önce yazılım proje yöneticisi olarak görev alınmadıysa yazılım proje yönetimi eğitimi alınabilir. Bu eğitim ile kişi, yazılım proje yöneticisi iş tanımına ve görevlerine hâkim olur. Projenin nasıl yürütüldüğü hakkında bilgi edinir.

Yazılım Proje Yöneticisi/Yönetmeni Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Yazılım proje yöneticisi olarak görev alabilmek için ilgili alandan mezun olmak gerekir. Proje yönetimini bilmek veya ilgili alanda deneyim kazanmak da öne çıkan şartlardandır. Başarılı bir yazılım proje yöneticisi olmak için deneyimin yanında bazı beceriler ve yetenekler de gerekir.

 • Proje teknikleri konusunda temel bilgilere sahip olmalıdır.
 • Ekip çalışanlarına iyi liderlik yapmalıdır. Onları gerektiği zaman motive etmelidir.
 • Proje tahmin teknikleri konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede karşılayabilmek için müşterileri iyi anlayabilmelidir.
 • İyi karar verme becerileri sahip olmalıdır.
 • Detaylara dikkat etmelidir.
 • Çoklu görevleri sorunsuz şekilde gerçekleştirmelidir.
 • Ekiple ve müşterilerle sürekli iletişimde olacağı için etkili iletişim becerilerine sahip olmalıdır.
 • Sorunları önceden öngörmeye çalışmalıdır. Sorun çıktığında ise yaratıcı çözümler üreterek sorunların üstesinden gelmelidir.
 • İyi plan yapmalıdır. Zaman yönetimi becerileri ile plana sadık kalmalı ve ekibin de plana uymasını sağlamalıdır.
 • İlgili yazılım programlarını iyi düzeyde kullanabilmelidir.
 • Proje ayrıntılarını yazılı olarak da kaydedeceği için yazılı iletişim becerileri de iyi seviyede olmalıdır.
 • Doğru zamanda, en iyi kararı verebilmelidir.
 • Yönetimi daha iyi bir şekilde yapabilmesi için eleştirel düşünebilmelidir. Düzeltilecek noktalar varsa yapıcı bir şekilde bunları kişilere aktarabilmelidir.

Yazılım Proje Yöneticisi/Yönetmeni İşe Alım Şartları Nelerdir?

Yazılım proje yöneticisi olarak çalışmak için öncelikle yazılım veya bilgisayarla ilgili bir lisans bölümünden mezun olmak gerekir. Eğitim ardından proje yönetimi ve teknik destek alanında deneyim kazanılmalıdır. İşe alım aşamasında genellikle sadece sözlü mülakat yer alır. Kişi, önceden yer aldığı projeleri detaylıca anlatmalıdır. Mülakat sırasında, pozisyonun gerektirdiği becerileri ortaya çıkarmalıdır. Yazılım proje yönetimi ile ilgili eğitim alındıysa görüşme sırasında bundan bahsedilmesi iyi olabilir. Yüksek lisans veya bu tarz eğitimler, kişiyi öne çıkaran unsurlardandır. Yazılım projesi yöneticisi, bilişim alanında iş yapan firmalarda görev alabilir. Teknoloji bazlı ürünler sunan, iş yürütmek için kapsamlı yazılım uygulamaları ve yapay zeka sistemleri kullanan alanlar potansiyel iş alanıdır. Her şirketin istediği şartlar farklıdır. Kariyer.net’te bulunan yazılım proje yöneticisi iş ilanları fırsatları araştırılarak şirketlerin istediği şartlar incelenebilir. Yazılım proje yöneticisi maaşı; kişinin görev tanımı ve deneyim süresi gibi özelliklere göre değişiklik gösterir. İlerleyen zamanlarda proje müdürü veya kıdemli proje yöneticisi konumlarına yükselme imkânı vardır. Yazılım proje yöneticisi olarak deneyim kazandıkça elde edilen gelir de zamanla artabilir.