İMES OSB 

Şirket Bilgileri

www.imes.org

İMES OSB

 

İMES Organize Sanayi Bölgesi çoğunluğu Kasımpaşa ve Haliç'de faaliyet gösteren küçük işletme sahiplerinin 1986 yılında inşaatını tamamlayarak faaliyete başlattıkları İMES Sanayi Sitesinde daralan alanlara sığamama talepleri ile planlı bir alanda ortak altyapı hizmetlerinden faydalanacak şekilde standart fabrika binaları içinde toplanma istekleri ile 1998 Yılında 219 ortaklı İMES İmalat ve Makina Endüstrisi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifini kurmuşlardır. Organize Sanayi Bölgesini kurmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat ederek Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Dilovası Beldesi, Çerkeşli, Demirciler ve Köseler köyleri mevkiinde daha önce yerseçimi komisyonunca Organize Sanayi Bölgesi alanı olarak uygun görülen 1.000 ha. İçinden 229,27 ha. Kocaeli - Gebze VI (İMES) Organize Sanayi Bölgesi alanı olarak 1999 yılında onaylanmıştır.

4562 sayılı OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Kanununa göre 66 sicil numarasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca tescil edilen İMES OSB 11 kişilik Müteşebbis Heyet ve bu heyete bağlı olarak 5 kişilik Bölge Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. İMES OSB'de Müteşebbis Heyet katılım payı oranları Kocaeli Valiliği %00,01 ile 1 kişi, Kocaeli İl Özel İdaresi %00,01 ile 1 kişi, Gebze Ticaret Odası %00,01 ile 1 kişi ve İMES İmalat ve Mak. End. Top. İşyeri Yap. Koop. %99,97 ile 8 kişi olarak temsil edilmektedir.

Müteşebbis Heyet :

Başkan : Erdal ATA (Kocaeli Valisi)
Başkan Vekili : Süheyl ERBOZ (İMES Toplu İşyeri Kooperatifi)
Üyeler : Nevzat GÖÇER (İl Planlama Müdürü), İbrahim BAŞARAN ( Gebze Ticaret Odası Başkanı), Kemal AKAR, İrfan KÜÇÜKAY, Ahmet TOKKAN, Ramazan DEMİRCİ, Faruk ÖZTÜRK, Abdullah ARSLAN, Temel SÖĞÜT. (İMES Toplu İşyeri Kooperatifi)

Bölge Yönetim Kurulu :

Başkan : Süheyl ERBOZ
Başkan Vekili : İrfan KÜÇÜKAY
Üyeler : Nevzat GÖÇER, Kemal AKAR, Ahmet TOKKAN

Makina imalatına yönelik faaliyet gösterecek olan İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin 1999 tarihli kuruluşundan bu güne gelinceye kadar; Bölgenin Fizibilite çalışması yapılmış, Jeolojik ve jeoteknik zemin etüt işi bitirilmiş, ÇED süreci tamamlanarak ÇED Raporu ve ÇED Olumlu Belgesi alınmış, Kamu Yararı Kararı uygun görüşü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmıştır. 2.292.731 m2 İMES OSB alamı içinden 1.351.000 m2 arazi arsa sahiplerinden rızaen satın alınmıştır. Bölgenin İmar Planının hazırlanması ile ilgili çalışmalar başlatılarak İmar Planı ihale aşamasına gelmiştir.

YÖNETİM KURULU

 


İMES OSB İş İlanları

Firmanın yayında ilanı bulunmamaktadır.