TOSB-TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 

Şirket Bilgileri

http://www.tosb.org.tr

TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi

Kuruluşu ve Amacı:

TOSB-Taysad Organize Sanayi Bölgesi, Otomotiv parça sanayicilerinin faaliyet gösterdiği tek İHTİSAS Organize Sanayi Bölgesidir. OSB’miz katılımcı üyeleri tarafından finanse edilmekte olup devlet kredisi kullanılmamıştır.

OSB’mizin kuruluş amacı; üretim, teknolojik gelişme, ihracat yönünden yapılaşma zorunluluğu, v.b. sorunların ortak ve ekonomik bir ölçek içinde çözümünü sağlamak üzere, ileriye dönük, günümüz yönetim anlayışı içerisinde, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak için otomotiv sektöründe yeniden yapılanma amacıyla kurulmuştur.

OSB’miz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının arazi tahsisini uygun görmesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından Proje; 7 Nisan 1992 tarih ve 21192 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında ilan edilmek suretiyle 1992 yılı Yatırım programına dahil edilmiştir.

Yatırımlar:

OSB’mizin imar planları 1997 yılında onaylanmış, imar uygulaması 2003 yılında tamamlanmıştır.

Yol ve Parsel düzenleme işlerini kapsayan yatırıma 1997 Ağustos ayında başlanarak 2500 dönümlük arazide büyük mücadele verilerek 4 milyon m³’lük kazı ve dolgu işi gerçekleştirilmiştir.

OSB’mizin tüm alt ve üst yapı yatırımları (temiz su, atık su, yağmur suyu, zemin suyu drenajı, yangın hidrant sistemi, elektrik, iletişim, doğalgaz, dış aydınlatma, 20 km trafik yolu)  tamamlanmıştır.

Hizmetler:

2001 yılı başından itibaren, kurulu fabrikalara tüm altyapı hizmetleri (elektrik, su, doğalgaz, ses ve data haberleşmesi) aksamadan verilmektedir.

OSB’miz içinde yapılacak her türlü inşaatın imar durumları, inşaat ruhsatları, GSM ruhsatlarının bir bölümü ve yapı kullanma izinleri OSB’miz tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.

OSB’mizin 180 dönüm orman alanı 25 bin fidan dikilerek ağaçlandırılmıştır.

Planlanan Yatırımlar:    

  • Elektrik, Su ve Doğalgaz şebekeleri için Scada sistemi,
  • Kullanma suyu arıtma sistemi,
  • TIR Parkları,
  • İtfaiye ve Ambulans hizmetleri,
  • OSB İdari ve hizmet binaları,
  • Sosyal tesisler ve spor tesisleri,
  • Endüstri Meslek Lisesi ve Otomotiv Meslek Yüksek Okulu.  


TOSB-TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi İş İlanları


Açık pozisyon sayısı: 1
Pozisyon Şehir/Ülke Firma Adı
Teknoloji Yönetimi ve Mevzuat Uzmanı Kocaeli TAYSAD
Teknoloji Yönetimi ve Mevzuat UzmanıTAYSAD
Teknoloji Yönetimi ve Mevzuat UzmanıGörev Tanımı: Uluslararası Regülasyonlar Uzmanı Türkiye’de ve Türkiye’yi etkileyen otomotiv alanındaki ulusal ve uluslararası regülasyon çalışmaları için bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, iş adamları ve akademislenlerle birlikte yürütmektir. Yapılan çalışmaların kayıtları ve takibi ile hedeflenen doğrultuda çalışmanın tamamlanması için müzakere ile iletişim ağındaki kurum temsilcileriyle görüşmeler yapar. Tanım içerisinde yer alan kuruluşlarla birlikte çalışır, lobi faaliyetleri yürütür.   Genel Nitelikler Mühendislik bölümü mezunu, Makine - Endüstri – Mekatronik gibi otomotivle ilişkilendirilebilecek bölümlerinden mezun. Otomotiv sektöründe 5-10 yıl tecrübe sahibi. İngilizce yazılı ve sözlü konuşmada çok iyi veya iyi İletişim ve müzakere yeteneği yüksek, güçlü organizasyon yeteneğine sahip, hızlı düşünme ve algılama kabiliyeti olan. Bilgisayar kullanımında Microsoft Office uygulamalarına hakim, sunum, tablo ve analiz alt başlıklarını bilen. Bağımsız düşünme yeteneğinde, inisiyatif kullanan, girişken, iletişimde, insani değerleri gelişmiş, empati ile konulara ve takım arkadaşlarına yaklaşabilen, pozitif düşünen. Proje yönetimi, raporlaması ve analizleri konusunda bilgili, teknik regülasyonlar hususunda bilgili ve/veya çalışmaya istekli, uzun ve detaylı yazışmaları yürütebilecek. 40 yaşını aşmamış Seyahat engeli olmayan Sigara kullanmayan Sürücü belgesi olan ve araç kullanabilen. Askerliğini tamamlamış Görev Tanımı Görev Ünvanı: Teknoloji Yönetimi ve  Mevzuat Uzmanı (YTU)  Görev Tanımı:1. Türkiye’de veTürkiye’yi etkileyen otomotiv alanındaki; Ulusal ve uluslararası regülasyon çalısmalarını bakanlıklar, sivil toplum kurulusları,sanayiciler, is adamları ve akademislenler ile birlikte yürütmek. Yapılan çalısmaların kayıtları ve takibi ile hedeflenen dogrultuda çalısmanıntamamlanması için müzakere ile iletisim agındaki kurum temsilcileriyle görüsmeler Tanım içerisinde yer alan kuruluslar ile birlikte kulis faaliyetleri yürütmek.2. Motorlu araçlarla ilgili bakanlık ve paydas kuruluslarla yapılan toplantı, iletisim, raporlama ve takip konularını yürütmek;3. Ulusal ve uluslararası düzeyde; Resmi, akademik, ticari girisimlerde bulunarak, degisen mevzuat ve teknolojik alanlarda etkin-etkili liderlik yapmak, Uluslararası ve ulusal mevzuatları takip ederek bunlarınTürkiye’de uyumlastırılması, standardizasyonu hususunda çalısma yürütmek.4. Kamu kurulusları ve Sivil Toplum kurulusları tarafından yürütülen otomotiv alanındakiçalısmalarda aktif rol almak.5. Uluslararası düzeyde antlasmalarla ilgili kulis faaliyetlerinde bulunarak, firmayı bu yöndetemsil etmek.6. Uluslararası otomotiv sektörü raporlarını ve haberlerini takip ederek, raporları analiz etmek, yayınlamak.7. Kurum, vizyon ve misyonuna uygun olarak geliştirilen çözümleri, faydaları ve projeleriseminer, konferans ve fuarlarda sunmak.8. Taysad bünyesinde olusturulan Çalısma Grup’larında; Yer almak ve/veya yönetmek ve Çalısma raporlarını hazırlamak ve takip etmek,9. Çalısma Grup’larının hedefleri dogrultusunda arastımalar yapmak, raporlamak ve sunmak,10. Üyelik basvurusunda bulunan kisi ya da kurumlardan belgeleri tamamlananların taleplerini Teknik yeterliliginin tespiti için aday firmalarla görüsmek, Saha ziyaretini organize etmek, Teknik Raporlarını hazırlamak, 11. Taysad tarafından düzenlenen ‘Teknoloji Toplantılarında‘; Süreç sahiplari ile koordinasyon içinde çalısarak Üye’lerin en yüksek düzeydefaydalanmasına katkıda bulunmak, Davetliler ile, Bakanlık, Universite, Ana-Sanayi, vb., iletisimin ve ilişkilerin kurulumasını saglamak ve katkıda bulunmak,12. TAYSAD Ar-GeMerkez’leri ile ilgili olarak, Üye ziyaretlerini düzenlemek, Ar-Ge merkezlerinin yetenekleri hakkında bilgi almak, Ar-Ge Merkezleri Denetimlerinde direk veya dolaylı olarak Taysad’I temsiletmek, Ar-Ge Merkezi müracaatı yapacak ÜyeFirmalar’a Teknik Bilgileri iletmek,13. Arge Projeleri kapsamında; TUBITAK, BSTB SAN-TEZ, EUREKA ve diger programlarını incelemek, Üyeleri bilgilendirmek Ihtiyaç duyulan toplantı ve seminerleri düzenlemek,14. TAYSAD içinde ISO 9001 çalışmalarını Koordine etmek, Denetim Görevlerini sürdürmek ve Yönetim Kalite Temsilciliği Görevi için belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek.15. Değişik sektörlerde uygulanan otomotivin gelişmesini sağlamaya yönelik yasaluygulamaları araştırmak, belirlemek, incelemek ve bu uygulamaların otomotivüretiminde uygulanmasına yönelik projeleri hazırlamak.16. Kendisine bağlı çalışanların; Görev ve sorumluluklarını belirlemek, Çalışmalarını takip ve koordine etmek, Performans raporlarını hazırlamak16. Üst amirince verilen diğer görevleri yerine getirmek 
Sürekli / Tam zamanlı         En az 2 yıl tecrübe İlan Detayı