TOSB-TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 

Şirket Bilgileri

http://www.tosb.org.tr

TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi

Kuruluşu ve Amacı:

TOSB-Taysad Organize Sanayi Bölgesi, Otomotiv parça sanayicilerinin faaliyet gösterdiği tek İHTİSAS Organize Sanayi Bölgesidir. OSB’miz katılımcı üyeleri tarafından finanse edilmekte olup devlet kredisi kullanılmamıştır.

OSB’mizin kuruluş amacı; üretim, teknolojik gelişme, ihracat yönünden yapılaşma zorunluluğu, v.b. sorunların ortak ve ekonomik bir ölçek içinde çözümünü sağlamak üzere, ileriye dönük, günümüz yönetim anlayışı içerisinde, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak için otomotiv sektöründe yeniden yapılanma amacıyla kurulmuştur.

OSB’miz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının arazi tahsisini uygun görmesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından Proje; 7 Nisan 1992 tarih ve 21192 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında ilan edilmek suretiyle 1992 yılı Yatırım programına dahil edilmiştir.

Yatırımlar:

OSB’mizin imar planları 1997 yılında onaylanmış, imar uygulaması 2003 yılında tamamlanmıştır.

Yol ve Parsel düzenleme işlerini kapsayan yatırıma 1997 Ağustos ayında başlanarak 2500 dönümlük arazide büyük mücadele verilerek 4 milyon m³’lük kazı ve dolgu işi gerçekleştirilmiştir.

OSB’mizin tüm alt ve üst yapı yatırımları (temiz su, atık su, yağmur suyu, zemin suyu drenajı, yangın hidrant sistemi, elektrik, iletişim, doğalgaz, dış aydınlatma, 20 km trafik yolu)  tamamlanmıştır.

Hizmetler:

2001 yılı başından itibaren, kurulu fabrikalara tüm altyapı hizmetleri (elektrik, su, doğalgaz, ses ve data haberleşmesi) aksamadan verilmektedir.

OSB’miz içinde yapılacak her türlü inşaatın imar durumları, inşaat ruhsatları, GSM ruhsatlarının bir bölümü ve yapı kullanma izinleri OSB’miz tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.

OSB’mizin 180 dönüm orman alanı 25 bin fidan dikilerek ağaçlandırılmıştır.

Planlanan Yatırımlar:    

  • Elektrik, Su ve Doğalgaz şebekeleri için Scada sistemi,
  • Kullanma suyu arıtma sistemi,
  • TIR Parkları,
  • İtfaiye ve Ambulans hizmetleri,
  • OSB İdari ve hizmet binaları,
  • Sosyal tesisler ve spor tesisleri,
  • Endüstri Meslek Lisesi ve Otomotiv Meslek Yüksek Okulu.  


TOSB-TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi İş İlanları


Açık pozisyon sayısı: 2
Pozisyon Şehir/Ülke Firma Adı
Teknik Sorumlu Kocaeli, İstanbul(Asya) TAYSAD
Teknik SorumluTAYSAD
GENEL NİTELİKLEREĞİTİM: Mühendislik bölümü mezunu, Makine, Endüstri, Mekatronik, Elektrik/Elektronik, Bilgisayar gibi otomotivle ilişkilendirilebilecek bölümlerinden mezun,TECRÜBE: Tercihan otomotiv sektöründe en az 1-2 yıl tecrübesi olan, Proje Mühendisi/ Kalite Mühendisi olarak çalışmış,YABANCI DİL: İngilizce yazılı ve sözlü konuşmada iyi seviyede olan,BİLGİSAYAR BİLGİSİ: Bilgisayar kullanımında Microsoft Office uygulamalarına hakim, sunum, tablo ve analiz alt başlıklarını ve tekniklerini bilen, DİĞER: Tercihen sigara kullanmayan,Sürücü belgesi olan ve araç kullanabilen,Seyahat engeli olmayan,Erkek adaylarda askerlik hizmeti tamamlanmış,İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden adayların başvurularını beklemekteyiz.TEKNİK YETKİNLİKLERProje yönetimi, raporlaması ve analizler, Teknik regülasyonlar konusunda çalışmaya hevesli, uzun ve detaylı yazışmaları yürütebilecek,DAVRANIŞSAL YETKİNLİKLERİletişim ve müzakere yeteneği yüksek,Hızlı düşünme ve algılama kabiliyeti olan,İnisiyatif kullanabilecek, girişken,Empati ile konulara ve takım arkadaşlarına yaklaşabilen,Pozitif düşünen.GÖREV TANIMI Ar-Ge desteklerinden AB ve Türkiye yönetmeliklerine göre yararlanma için üyelerin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi, merkez sayısının arttırılması için üyelerle yapılacak çalışmalara destek olmak,Teknik Çalışma Gruplarının takip etmek, sekreterya görevlerini yönetmek,Ulusal ve uluslararası düzeyde resmi, akademik girişimlerde görev almak, değişen mevzuat ve teknolojik alanlarla ilgili etkin takip yapmak, uluslararası ve ulusal mevzuatları takip ederek bunların Türkiye’de uyumlaştırılması, standardizasyonu hususunda çalışmalara katılmak, sekreterya görevi üstlenmek,Kamu kuruluşları ve Sivil Toplum kuruluşları tarafından yürütülen otomotiv alanındaki çalışmalarda aktif rol almak, ilgili bakanlık ve paydaş kuruluşlarla yapılan toplantılar sonrasında iletişim ve takip konularını yürütmek,Uluslararası ve yerel otomotiv sektör raporlarını, veri tabanlarını ve haberlerini takip etmek, raporları, veri tabanlarını analiz ederek Türkiye verileri ile karşılaştırmak, ihtiyaç duyulacak raporları üretmek,Paralel sektörlerde ( raylı sistemler, havacılık, savunma sanayi, vb ) kullanılan ve otomotivin gelişmesine katkı sağlayacak yasal uygulamaları araştırmak, belirlemek, incelemek ve bu uygulamaların otomotiv üretiminde uygulanmasına yönelik projeler hazırlamakUluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (URGE) Projelerinde Üyelerle birlikte çalışmak, gelişmeleri raporlamak,Teknik Konferans ( Mühendislik, Bakım, vb ), Teknoloji Günü, vb. faaliyetlerin organizasyonunda aktif görev almak, takip etmek, raporlamak,Kalkınma Ajansları ile birlikte yapılacak çalışmalarda yer almak, proje hazırlık, takip ve rapor süreçlerinde görev yapmak,Teknoloji Yönetimi ve Mevzuat Uzmanı tarafından verilecek diğer konularda görev yapmak
Sürekli / Tam zamanlı         En az 1 yıl tecrübe İlan Detayı
Operasyon Sorumlusu Kocaeli, İstanbul(Asya) TAYSAD
Operasyon SorumlusuTAYSAD
GÖREV TANIMI1.  Üyelerle İletişim Halinde Bulunmak;Çeşitli duyuruları Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden toplu olarak yapmak,Kurumsal organizasyonlarda görev almak,Genel Kurul, Üye Toplantıları vb. aktif destekçisi olmak, Potansiyel Üyelere TAYSAD hakkında bilgi aktarmak TAYSAD BYS Sistemine TAYSAD aktivite verilerini kayıt etmek ve yönetimine destek olmak,TAYSAD Web Sitesi haber ve yayınlarının girişlerini yapmak/destek olmak, Üye faaliyetlerine ait raporları ve sunumları hazırlamak, 2.   TAYSAD Etkinliklerinde Görev Almak;Üyelerle birlikte yürütülen her türlü faaliyetlerde,Ticaret Heyetleri, Teknoloji Günleri, Ana Sanayi Bilgilendirme toplantıları, Eğitim-Seminer-Konferans vb organizasyonlarda görev almak Hazırlıkları koordine etmek ve yürütmek, Faaliyet öncesinde/ sonrasında ihtiyaca göre raporları ve sunumları hazırlamak,6.  Diğer Görevler;Yeni üye başvuru dosyaları ile mevcut üye dosyalarının takibinde, düzenlenmesinde ve güncel tutulmasında görev almakTAYSAD üyeliğiyle ilgili konularında ayrıntılı bilgi vermek. Kamu kuruluşları ve Sivil Toplum kuruluşları tarafından yürütülen otomotiv alanındaki çalışmalara katılımcı olmak,Uluslararası otomotiv sektörü raporlarını ve haberlerini takip ederek, raporları analiz etmek, yayınlamak,TAYSAD tarafından resmi kurumlarla birlikte yürütülen URGE, Kalkınma Ajansı vb. projelere destek vermek,Yurtiçi ve yurt dışında düzenlenen fuar ve benzeri organizasyonlarda ve hazırlıklarında görev almakÇeşitli diğer raporları ve sunumları hazırlamak, 7.  Üst amirince verilen diğer görevleri yerine getirmek.      NİTELİKLERÜniversite mezunu, tercihen otomotivle ilişkilendirilebilecek bölümlerinden mezun,Etkinlik ve organizasyon tasarlama, hayata geçirme konularında tecrübeli,   Otomotiv sektörüne ve STK'da görev almaya ilgisi olan, İngilizceyi iyi derece konuşabilen ve yazabilen,  Bilgisayar kullanımında Microsoft Office uygulamalarına hakim, sunum, tablo ve analiz alt başlıklarını bilen,DAVRANIŞSAL YETKİNLİKLER Problem çözme odaklı, Takipçi, Bağımsız, pozitif ve hızlı düşünme ve algılama kabiliyeti olan, insiyatif kullanabilen,Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü, müzakere süreci yürütebilen, İyi dinleyici, empati kurabilen, Görünüm ve davranış itibariyle temsil yeteneği olan, Güçlü organizasyonel yeteneğe sahip, Etkili ve yardımsever ekip oyuncusu olan, YETERLİLİKLERSürücü belgesi olan ve araç kullanabilen, seyahat engeli olmayan, Erkek adayların askerliğini yapmış, Tercihen sigara kullanmayan, Tercihen İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet eden adayların başvurularını beklemekteyiz.  Çalışma yeri: TOSB-TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi, Şekerpınar - Çayırova Kocaeli
Sürekli / Tam zamanlı         En az 2 yıl tecrübe İlan Detayı