TOSB-TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 

Şirket Bilgileri

http://www.tosb.org.tr

TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi

Kuruluşu ve Amacı:

TOSB-Taysad Organize Sanayi Bölgesi, Otomotiv parça sanayicilerinin faaliyet gösterdiği tek İHTİSAS Organize Sanayi Bölgesidir. OSB’miz katılımcı üyeleri tarafından finanse edilmekte olup devlet kredisi kullanılmamıştır.

OSB’mizin kuruluş amacı; üretim, teknolojik gelişme, ihracat yönünden yapılaşma zorunluluğu, v.b. sorunların ortak ve ekonomik bir ölçek içinde çözümünü sağlamak üzere, ileriye dönük, günümüz yönetim anlayışı içerisinde, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak için otomotiv sektöründe yeniden yapılanma amacıyla kurulmuştur.

OSB’miz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının arazi tahsisini uygun görmesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından Proje; 7 Nisan 1992 tarih ve 21192 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında ilan edilmek suretiyle 1992 yılı Yatırım programına dahil edilmiştir.

Yatırımlar:

OSB’mizin imar planları 1997 yılında onaylanmış, imar uygulaması 2003 yılında tamamlanmıştır.

Yol ve Parsel düzenleme işlerini kapsayan yatırıma 1997 Ağustos ayında başlanarak 2500 dönümlük arazide büyük mücadele verilerek 4 milyon m³’lük kazı ve dolgu işi gerçekleştirilmiştir.

OSB’mizin tüm alt ve üst yapı yatırımları (temiz su, atık su, yağmur suyu, zemin suyu drenajı, yangın hidrant sistemi, elektrik, iletişim, doğalgaz, dış aydınlatma, 20 km trafik yolu)  tamamlanmıştır.

Hizmetler:

2001 yılı başından itibaren, kurulu fabrikalara tüm altyapı hizmetleri (elektrik, su, doğalgaz, ses ve data haberleşmesi) aksamadan verilmektedir.

OSB’miz içinde yapılacak her türlü inşaatın imar durumları, inşaat ruhsatları, GSM ruhsatlarının bir bölümü ve yapı kullanma izinleri OSB’miz tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.

OSB’mizin 180 dönüm orman alanı 25 bin fidan dikilerek ağaçlandırılmıştır.

Planlanan Yatırımlar:    

  • Elektrik, Su ve Doğalgaz şebekeleri için Scada sistemi,
  • Kullanma suyu arıtma sistemi,
  • TIR Parkları,
  • İtfaiye ve Ambulans hizmetleri,
  • OSB İdari ve hizmet binaları,
  • Sosyal tesisler ve spor tesisleri,
  • Endüstri Meslek Lisesi ve Otomotiv Meslek Yüksek Okulu.  


TOSB-TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi İş İlanları


Açık pozisyon sayısı: 2
Pozisyon Şehir/Ülke Firma Adı
Üye İlişkileri Sorumlusu Kocaeli, İstanbul(Asya) TAYSAD
Üye İlişkileri SorumlusuTAYSAD
GÖREV TANIMI 1.  Mevcut Üyelerle İletişim Halinde Bulunmak;· Telefon, fax ve mail yoluyla üyelere aidat duyurusu yapmak· Yürütülen projelerin duyurusu için CRM’den toplu mail göndermek,· Genel Kurul duyurusunun e-bülten ve TAYSAD Dergisi’nde duyurulmasını sağlamak, aktif destekçisi olmak,· Mevcut üyelerin sorunlarına ivedi çözüm bulmak.2.  Üyelik Hedeflerini Gerçekleştirmek;· Hedeflenen bütçeyi yakalamak,· Hedeflenen üye sayısına ulaşmak· Mevcut üye sayısını korumak.3.  Üyelik Süreciyle İlgili Olarak Toplantı Düzenlemek;· Mevcut üyeler için üye toplantıları düzenlemek,· Hazırlıkları koordine etmek ve yürütmek,· Toplantı katılımcılarını yönlendirmek, · Genel Kurul toplantısına destek olmak;· Ön hazırlıklara ve koordinasyona destek olmak,· Toplantı katılımcılarını yönlendirmek,· Genel Kurul kararlarının TAYSAD Dergisi, e-bülten, Web vb. yoluyla mevcut üyelere duyurulmasını sağlamak,4.  Potansiyel Üyelerle İlgili Hizmetler;· Üyelik başvurusunda bulunan kişi ya da kurumlardan belgeleri tamamlananların taleplerini Yönetim Kurulu’na sunmak üzere dosyalarını hazırlamak,· Yönetim Kurulu kararını yazılı olarak üyelere bildirmek5.  Mevcut Üyelerle İlgili Diğer Hizmetler;· Gelen üyelik iptal taleplerini Yönetim Kuruluna sunmak üzere dosyalarını hazırlamak,· Yönetim Kurulu iptal kararını yazılı olarak üyelere bildirmek,6.  Diğer Operasyonel İşlemler;·  Yönetim Kurulu sonrası üyeliği onaylanan kişi ve firmaların başvuru formlarının dosyalanmasını takip etmek, · TAYSAD üyeliğiyle ilgili konularda bilgi almak için gelen ziyaretçilere ayrıntılı bilgi vermek.7.  Üst amirince verilen diğer görevleri yerine getirmek.    NİTELİKLER  Üniversite mezunu, tercihen otomotivle ilişkilendirilebilecek bölümlerinden mezun, Otomotiv sektörüne ilgisi olan, İngilizceyi iyi derece konuşabilen ve yazabilen,  Bilgisayar kullanımında Microsoft Office uygulamalarına hakim, sunum, tablo ve analiz alt başlıklarını bilen, DAVRANIŞSAL YETKİNLİKLER  Problem çözme odaklı, Bağımsız, pozitif ve hızlı düşünme ve algılama kabiliyeti olan, insiyatif kullanabilen, Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü, müzakere süreci yürütebilen, İyi dinleyici, empati kurabilen, Görünüm ve davranış itibariyle temsil yeteneği olan, Güçlü organizasyonel yeteneğe sahip, Etkili ve yardımsever ekip oyuncusu olan, YETERLİLİKLER Sürücü belgesi olan ve araç kullanabilen, seyahat engeli olmayan, Erkek adayların askerliğini yapmış, Tercihen sigara kullanmayan, Tercihen İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet eden adayların başvurularını beklemekteyiz.  Çalışma yeri: TOSB-TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi, Şekerpınar - Çayırova Kocaeli     
Sürekli / Tam zamanlı         En az 3 yıl tecrübe İlan Detayı
Operasyon Elemanı Kocaeli, İstanbul(Asya) TAYSAD
Operasyon ElemanıTAYSAD
GÖREV TANIMITAYSAD Organizasyonu içinde farklı konularda yetiştirilmek ve görevlendirilmek üzere görev yapacak ve rotasyona tabi olacaktır.1.  Üyelerle İletişim Halinde Bulunmak; Çeşitli duyuruları Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden toplu olarak yapmak, Kurumsal organizasyonlarda görev almak, Genel Kurul, Üye Toplantıları vb. aktif destekçisi olmak, Potansiyel Üyelere TAYSAD hakkında bilgi aktarmak TAYSAD BYS Sistemine TAYSAD aktivite verilerini kayıt etmek ve yönetimine destek olmak, TAYSAD Web Sitesi haber ve yayınlarının girişlerini yapmak/destek olmak, Üye faaliyetlerine ait raporları ve sunumları hazırlamak,2.   TAYSAD Etkinliklerinde Görev almak; Üyelerle birlikte yürütülen her türlü faaliyetlerde, Ticaret Heyetleri, Teknoloji Günleri, Ana Sanayi Bilgilendirme toplantıları, Eğitim-Seminer-Konferans vb organizasyonlarda görev almak Hazırlıkları koordine etmek ve yürütmek, Faaliyet öncesinde/ sonrasında ihtiyaca göre raporları ve sunumları hazırlamak,6.  Diğer Görevler; Yeni üye başvuru dosyaları ile mevcut üye dosyalarının takibinde, düzenlenmesinde ve güncel tutulmasında görev almak TAYSAD üyeliğiyle ilgili konularında ayrıntılı bilgi vermek. Kamu kuruluşları ve Sivil Toplum kuruluşları tarafından yürütülen otomotiv alanındaki çalışmalara katılımcı olmak, Uluslararası otomotiv sektörü raporlarını ve haberlerini takip ederek, raporları analiz etmek, yayınlamak, TAYSAD tarafından resmi kurumlarla birlikte yürütülen URGE, Kalkınma Ajansı vb. projelere destek vermek, Yurtiçi ve yurt dışında düzenlenen fuar ve benzeri organizasyonlarda ve hazırlıklarında görev almak Çeşitli diğer raporları ve sunumları hazırlamak,7.  Üst amirince verilen diğer görevleri yerine getirmek.      NİTELİKLER Üniversite mezunu, tercihen otomotivle ilişkilendirilebilecek bölümlerinden mezun, Otomotiv sektörüne ve STK'da görev almaya ilgisi olan, İngilizceyi iyi derece konuşabilen ve yazabilen,  Bilgisayar kullanımında Microsoft Office uygulamalarına hakim, sunum, tablo ve analiz alt başlıklarını bilen,DAVRANIŞSAL YETKİNLİKLER  Problem çözme odaklı, Bağımsız, pozitif ve hızlı düşünme ve algılama kabiliyeti olan, insiyatif kullanabilen, Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü, müzakere süreci yürütebilen, İyi dinleyici, empati kurabilen, Görünüm ve davranış itibariyle temsil yeteneği olan, Güçlü organizasyonel yeteneğe sahip, Etkili ve yardımsever ekip oyuncusu olan,YETERLİLİKLER Sürücü belgesi olan ve araç kullanabilen, seyahat engeli olmayan, Erkek adayların askerliğini yapmış, Tercihen sigara kullanmayan, Tercihen İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet edenadayların başvurularını beklemekteyiz.  Çalışma yeri: TOSB-TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi, Şekerpınar - Çayırova Kocaeli   
Sürekli / Tam zamanlı         En az 1 yıl tecrübe İlan Detayı