TOSB-TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 

Şirket Bilgileri

http://www.tosb.org.tr

TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi

Kuruluşu ve Amacı:

TOSB-Taysad Organize Sanayi Bölgesi, Otomotiv parça sanayicilerinin faaliyet gösterdiği tek İHTİSAS Organize Sanayi Bölgesidir. OSB’miz katılımcı üyeleri tarafından finanse edilmekte olup devlet kredisi kullanılmamıştır.

OSB’mizin kuruluş amacı; üretim, teknolojik gelişme, ihracat yönünden yapılaşma zorunluluğu, v.b. sorunların ortak ve ekonomik bir ölçek içinde çözümünü sağlamak üzere, ileriye dönük, günümüz yönetim anlayışı içerisinde, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak için otomotiv sektöründe yeniden yapılanma amacıyla kurulmuştur.

OSB’miz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının arazi tahsisini uygun görmesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından Proje; 7 Nisan 1992 tarih ve 21192 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında ilan edilmek suretiyle 1992 yılı Yatırım programına dahil edilmiştir.

Yatırımlar:

OSB’mizin imar planları 1997 yılında onaylanmış, imar uygulaması 2003 yılında tamamlanmıştır.

Yol ve Parsel düzenleme işlerini kapsayan yatırıma 1997 Ağustos ayında başlanarak 2500 dönümlük arazide büyük mücadele verilerek 4 milyon m³’lük kazı ve dolgu işi gerçekleştirilmiştir.

OSB’mizin tüm alt ve üst yapı yatırımları (temiz su, atık su, yağmur suyu, zemin suyu drenajı, yangın hidrant sistemi, elektrik, iletişim, doğalgaz, dış aydınlatma, 20 km trafik yolu)  tamamlanmıştır.

Hizmetler:

2001 yılı başından itibaren, kurulu fabrikalara tüm altyapı hizmetleri (elektrik, su, doğalgaz, ses ve data haberleşmesi) aksamadan verilmektedir.

OSB’miz içinde yapılacak her türlü inşaatın imar durumları, inşaat ruhsatları, GSM ruhsatlarının bir bölümü ve yapı kullanma izinleri OSB’miz tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.

OSB’mizin 180 dönüm orman alanı 25 bin fidan dikilerek ağaçlandırılmıştır.

Planlanan Yatırımlar:    

  • Elektrik, Su ve Doğalgaz şebekeleri için Scada sistemi,
  • Kullanma suyu arıtma sistemi,
  • TIR Parkları,
  • İtfaiye ve Ambulans hizmetleri,
  • OSB İdari ve hizmet binaları,
  • Sosyal tesisler ve spor tesisleri,
  • Endüstri Meslek Lisesi ve Otomotiv Meslek Yüksek Okulu.  


TOSB-TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi İş İlanları


Açık pozisyon sayısı: 1
Pozisyon Şehir/Ülke Firma Adı
Ön Büro Elemanı Kocaeli, İstanbul(Asya) TAYSAD
Ön Büro ElemanıTAYSAD
GENEL NİTELİKLER En az yüksekokul mezunu,  Ön büro iş süreçleri ve ofis idaresi konusunda en az 2 yıl tecrübeli,  Otomotiv sektörüne ve/veya STK da görev almaya ilgisi olan, Bilgisayar kullanımında Microsoft Office uygulamalarına hakim, sunum, tablo ve analiz alt başlıklarını bilen,Telefonda cevap vermek ve yönlendirme yapabilmek için, İngilizce’ye yazılı ve sözlü konuşmada orta seviye ve üzerinde hakim olmak,Sigara kullanmayan kadın adaylar tercih edilecektir. Ehliyetinin olması ve araç kullanabiliyor olması tercih sebebidir. Tercihen İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli'nde ikamet eden, DAVRANIŞSAL YETKİNLİKLERGörünüm ve davranış itibariyle temsil yeteneği olan, İletişime açık, empati ile konulara ve takım arkadaşlarına yaklaşabilen, pozitif düşünen,Müzakere yeteneği yüksek, organizasyon tecrübesine sahip, Hızlı düşünme ve algılama kabiliyeti olan, Problem çözme odaklı,  GÖREV TANIMI 1.     Dernek telefon/faks iletişimini sağlamak.Mesai saatleri içinde gelen ve giden çağrıları, Dernek Kurumsal Kimliğine uygun olarak yanıtlar.Çağrıları ilgili Dernek çalışanlarına yönlendirir. İlgili çalışanın yokluğu halinde not alır ve çalışana iletir. Çalışanların telefon bağlantılarını sağlar.  2.     Gelen ve giden evrak işlemlerini yapmak.Gelen ve giden evrakları kayda geçer. Gelen tüm Resmi Evrakları dağıtım için GNK’e, GNK’ün olmadığı zamanlarda görevlendirilen  diğer  çalışanlara iletir.İşlemleri tamamlanan evrakları ilgili dosyalarında muhafaza eder. Giden evrakların posta, kargo, kurye aracılığıyla iletimini sağlar. Arşivin düzenini sağlar.  3.     Görevlendirildiği Dernek Ofis işlemlerini yapmak ve takip etmek, yazışmalarını yapmak.Genel Koordinatör’ün ( GNK ) Programını takip eder;Ajandasını hazırlar ve bilgilendirmelerini yapar, Randevularını takip eder, Haberleşme ve arşivini takip eder ve düzenler, Kendisine iletilen yazışmaların, Dernek Kurumsal Kimliğine uygun olarak yazılmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.Tüm yazışmalarının takibini yapar. 4.   Ofis içinde ihtiyaç duyulan tamir ve bakım işlemlerinin takibini yapmak.Ofis ekipmanlarının onarımı için ilgili yerlerle irtibata geçer. Tamir ve bakım işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlar. Sarf malzeme takibini gerçekleştirir, 5.   Dernek genel sarf malzemelerinin (kırtasiye, mutfak, temizlik, vb.) envanterini tutmak, ihtiyaç listesini hazırlamak ve teminini sağlamak üzere MUH ile birlikte çalışmak,Malzemelerin aylık olarak envanterini çıkarır. Eksik olanları listeler ve Genel Koordinatör’ün onayına sunar. Onaylanan malzemelerin temin edilmesini sağlar. Onaylanan listeyi faturası ile birlikte muhasebe departmanına iletir. 6.   İlgili kurumlardan, satınalmaların /işlemlerin yapıldığına ilişkin aldığı belgeleri, faturası ile birlikte Muhasebe Sorumlusuna iletmek. 7.   Fuar malzemelerinin hazırlanmasında ve koordinasyonunda ilgili dernek çalışanlarına yardımcı olmak, görevlendirildiği fuarlara katılmak. 8.   Dernek’te yapılan eğitim, seminer, konferans, toplantılar için salon, ikram ve ağırlama hazırlıklarını yapmak.İlgili organizasyonun sorumlusu olan Dernek çalışanının yönlendirmesi ile salonu düzenler,İkram malzemelerini temin eder. 9.   Dernek misafirlerinin karşılanması ve ağırlanmasını sağlamak. 10. Temizlik işlerinin denetimini yapmak. 11. Protokol ve gönderi listelerini güncellemek. 12. TAYSAD dergi ve ihtiyaç duyulan digger gönderilerin gönderiminin takip edilmesinde;Süreç sahiplerine yardımcı olur, Kargo ve  gönderiler  ile  yaşanan  sorunlarda  sorunu çözerek  süreç sahiplerine bilgi  verir. 13. ISO 9001 Kalite Sistemi tarafından tanımlanan görev ve sorumlulukları yerinE getirmek, iyileştirme önerilerinde bulunmak, iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmak ve iyileştirme planları ile ilgili görevleri yerine getirmek, 14. TAYSAD’deki Süreç Sahipleriyle Devamlı İletişim Kurmak;Özellikle Üyelerin katılımı ile düzenlenen Egitim, Etkinlik süreç sahipleriyle sürekli iletişim halinde olmak,Süreç sahipleriyle paralel çalışmalar yürütmek, 15. Üst amirlerince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Sürekli / Tam zamanlı         En az 2 yıl tecrübe İlan Detayı