Azerbaycan Dili Öğretmenliği Bölümü

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Azerbaycan Dili Öğretmenliği, Azerbaycan sınırları içerisinde konuşulmakta olan dilin kökeni, kültürü ve bu dilde yazılmış eserlerin araştırılması üzerine çalışmalar gerçekleştirecek kişilerin yetiştirilmesini amaçlayan akademik bir disiplindir.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Azerbaycan Dili Öğretmenliği, üniversitede Filoloji Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Bölümü yalnızca Sözel puan türüne göre öğrenci kabul eden bir bölüm olmakla birlikte 2019-2020 eğitim yılı YÖK verilerine göre Azerbaycanda yer alan Bakü Devlet Üniversitesi kapsamında faaliyet gösteren bir bölümdür.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitede bu bölüm üzerine eğitim almayı amaçlayan ve tercih listelerinde bu bölüme yer vermeyi amaçlayan aday öğrenciler;

 • Azerbaycan Dili Morfolojik ve Aktüel Meseleleri,
 • Azerbaycan Dili Tarihi,
 • Muasır Türk Dilleri,
 • Güney Azerbaycan Edebiyatı,
 • Ortaçağ ve İntibah Dönemi Edebiyatı,
 • 20. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı,
 • Klasik Azerbaycan Edebiyatında Yer Alan Problemler,
 • Azerbaycan Dili Yapısı,
 • Ortaçağ Türk Yazıtları,
 • Türk Mitolojisi,
 • Rus Edebiyatı ve Eserleri,
 • Azerbaycan Dili Sentaksı,
 • Kadim Türk Abideleri,
 • Felsefe

Ve daha birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Azerbaycan Dili Öğretmenliği Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar. Mezunlar “Azerbaycan Dili Öğretmeni” unvanı kazanırlar.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Azerbaycan dili öğretmenliği unvanına sahip mezunlar, Azerice dil bilgisi ve Azerice yazılmış eserler, Azerbaycan kültürü üzerine çalışmalar gerçekleştirerek araştırmaları sonucu elde etmiş olduğu verileri ve hakimi olduğu dil bilgisi ile kitleleri bilgilendirmekle yükümlüdür.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Azerbaycan dili öğretmenleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Türk Cumhuriyetleri dil araştırma merkezlerinde, turizm şirketlerinde, yayınevlerinde, televizyon kanallarında ve eğitim kurumlarında çalışma fırsatları bulabilirler.

Tüm bu iş imkanlarından devlet kurum ve kuruluşlarında yer alabilmek için mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edeceği puan belirleyici olur.