Ebelik Bölümü

Ebelik Bölümü Nedir?

Ebelik; sağlık mesleklerinin hamile kadınlar, yeni anneler ve bebekleri için hizmet sunma ile ilgili bir alt alandır. Ebeler, doğum öncesi ve doğum sonrası tıbbi bakım, danışmanlık ve destek sağlama ve aileleri ebeveynlik için hazırlama konusunda görev almaktadır.

Ebelik Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Ebelik Bölümü; üniversitelerde Sağlık Bilimleri Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Ebelik bölümünü tercih edebilmek için Sayısal puan türü baz alınır. Ebelik eğitimi akademik dersler ve uygulamalı eğitim arasında bölünmüştür. Ebelik akademik programları, özel tıbbi bilgi ve kadın ve aile merkezli bir eğitimin yanı sıra empati, merhamet, iyi iletişim ve ekip çalışması becerileri gibi nitelikleri de geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ebelik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ebelik bölümüne tercih listelerinde yer vermeyi amaçlayan aday öğrenciler;

 • Anatomi,
 • Mikrobiyoloji - Parazitoloji,
 • Ebelikte Kişiler Arası İlişkiler,
 • Embriyoloji,
 • Histoloji,
 • Epidemiyoloji,
 • Gebelikte Dahili ve Cerrahi Hastalıklar,
 • Doğum Bilgisi,
 • Anne ve Çocuk Sağlığı Eğitimi,
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
 • Kadın Sağlığı ve Hastalıkları,
 • Ebelik Tarihi ve Deontoloji,
 • Anne Yenidoğan Sağlığı ve Hizmetleri,

Ve daha birçok dersi 8 yarıyıllık eğitim süreleri içerisinde başarı ile tamamladıkları takdirde “Ebelik Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar ve “Ebe” unvanı elde ederler.

Ebelik eğitimi almayı amaçlayan adaylar 4 yıllık eğitimleri süresince birden fazla uygulama stajı yapmakla yükümlü olacaktır.

Ebelik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bir ebe yeni ebeveynler için sağlık kontrolü, eğitim ve tavsiye, doğum yardımı ve rehberlik yapar. Ebe, hamilelik ve doğumun ayrılmaz bir parçasıdır ve hamile ailelerin yeni gelişlerine hazırlanmalarına ve bu süreçlerle başa çıkmalarına yardımcı olur.

Ebelik Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Profesyonel ebeler canlı hayatının devamlılığı söz konusu olduğu sürece iş imkanları konusunda büyük avantajlara sahiplerdir. Profesyonel ebeler; genellikle devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde, küçük doğum birimlerinde, doğum merkezlerinde çalışabilirler.