Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Geomatik Mühendisliği Bölümü

Geomatik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Geomatik Mühendisliği; fotogrametri, jeodezi, ölçme, uzaktan algılama, mekansal bilgi sistemleri, küresel konumlandırma sistemleri, haritacılık ve veritabanı yönetim sistemleri gibi konuları kapsayan çok disiplinli bir bölümdür.

Geomatik mühendisliğinin amacı; yaşanılan coğrafyayı daha iyi tanımak, organize etmek, planlamak, gelişmeleri takip etmek ve yönetmek için modern teknolojinin de sunduğu olanaklarla birlikte, süreçlerin kolaylaştırılmasını sağlayan tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması, buna ek olarak çalışmalar sonucu elde edilen verilerin incelenmesi ile birlikte anlamlandırılmasını sağlamaktır.

Geomatik Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Geomatik Mühendisliği, üniversitelerde eğitimi verilmekte olan 4 yıllık lisans bölümüdür. Bu bölüm yalnızca Sayısal puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Geomatik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Geomatik mühendisliği konusunda eğitim almayı amaçlayan aday öğrenciler;

 • Analitik Geometri ve Vektör Hesaplamaları,
 • Temel Ölçme Bilgisi,
 • Kartografya,
 • Jeodezik Referans Sistemleri,
 • Sayısal Görüntüleme ve Yorumlama,
 • Uzaktan Algılama,
 • Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi,
 • Jeomorfoloji
 • Lazer Tarama Temelleri,
 • Uydu Jeodezisi

Ve benzeri derslerden 8 yarıyıllık eğitim süresi itibariyle sorumlu olacaklardır. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Geomatik Mühendisliği Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanır.

Geomatik Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Geomatik mühendisleri, dünyanın tamamının veya bir kısmının çeşitli tekniklerle (uyduların konumlandırılması, uydu görüntülerinin işlenmesi, vb.) İncelenmesi gibi operasyonlarda görev alırlar.

Geomatik Mühendisliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Geomatik mühendisleri için kariyer seçenekleri oldukça fazladır. Mezunlar;

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Ulaştırma,Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı,
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
 • Karayolları Genel Müdürlüğü,
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü,
 • Belediyeler

Gibi devlet kurumlarında kariyerlerine devam edebilirler. Söz konusu iş olanaklarının birçoğu devlet kurumlarında olduğu için mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edeceği sonuç belirleyici olur.