Harita Mühendisliği Bölümü

Harita Mühendisliği Bölümü Nedir?

Harita Mühendisliği yeryüzünün birçok çeşitli yöntemler ile ölçülmesi, analiz edilmesi ve harita mühendislerinin elde ettikleri bilgileri dijital ortamlarda uygulaması ve planlanması yapılması sonucu harita haline getirilmesidir.

Harita Mühendisliği bölümünün amacı, çağdaş teknolojileri başarılı bir şekilde kullanabilecek, sektöre ve çalıştığı kurumlara fayda ve katkı sağlayacak kişileri yetiştirerek sektöre kazandırmaktır.

Harita Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Harita Mühendisliği bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Harita Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Harita Mühendisliği bölümü öğrencileri 8 dönemlik eğitim hayatları boyunca temel mühendislik ve harita bilimi hakkında detaylı ve bilimsel dersler ile karşı karşıya geleceklerdir.

Harita Mühendisliği bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrenciler için;

 • Harita Mühendisliğine Programlama,
 • Kadastro Bilgisi,
 • Taşınmaz Hukuku,
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri,
 • Fotogrametri,
 • Coğrafi Analiz Teknikleri,
 • Mühendislik Ölçmeleri,
 • Ölçme Uygulamaları,
 • Kartografya,
 • Harita Mühendisliğine Olasılık ve İstatistik

Başta olmak üzere, birçok dersten 4 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde ‘‘Harita Mühendisliği Lisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir. Diplomasını alan kişilere “Harita Mühendisi” unvanı verilir.

Harita Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Harita Mühendisleri kararlaştırılan yer yüzeylerini çeşitli yöntemler ile ölçmesi, analiz etmesi sonucu elde ettikleri bilgileri dijital ortamlara aktararak haritanın oluşmasını sağlar. Harita Mühendisleri harita oluşturmanın dışında proje yöneticiliği, AR-GE çalışmaları gibi alanlarda da bulunabilir.

Harita Mühendisliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Harita Mühendisleri mezun olduktan sonra kendilerine özel ve kamu sektöründe yer bulabilirler. Harita Mühendisleri köprü, karayolu, baraj, binaların yapımında görev alabilirler. Mezun bireyler bakanlıklar ve devlet kurumlarında da çalışabilirler.

Söz konusu iş imkanlarından devlet kurumlarında yer alan fırsatlardan yararlanabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edilecek puan belirleyici olacaktır.

Harita Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Harita Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 40 Dolmadı Dolmadı
2
Erciyes Üniversitesi
Harita Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 30 Dolmadı Dolmadı
3
Gebze Teknik Üniversitesi
Harita Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 60 Dolmadı Dolmadı
4
Harran Üniversitesi
Harita Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 20 Dolmadı Dolmadı
5
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Harita Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 60 Dolmadı Dolmadı

Harita Mühendisliği Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Harita Mühendisliği Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Harita Mühendisliği Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 İnşaat
 • 2 Harita - Planlama
 • 3 Mühendislik Hizmetleri
 • 4 Gayrimenkul Değerleme
 • 5 Altyapı

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Mühendislik
 • 2 Hizmet
 • 3 Teknik
 • 4 Satış
 • 5 AR-GE