İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü

İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü Nedir?

Medya üzerinden kurulan kurum ve tüketici arasındaki iletişim, kurumlar için medya ürünlerinin tüketiciler için en verimli şekilde kullanılması istenmesi İletişim Tasarımı ve Medya bölümünün kurulmasında önemli bir etkisi bulunmaktadır.

İletişim Tasarımı ve Medya bölümünün amacı, medya ürünlerinin medya kuruluşlarında verimli bir şekilde tüketiciler için kullanılmasını sağlayacak, sektöre katkı ve fayda sağlayacak nitelikli çalışma elemanlarını sektöre yetiştirerek kazandırmaktır.

İletişim Sanatları bölümünü tercih etmeyi düşünen aday öğrencilerin reklamcılık ve iletişim tasarımı kavramlarına ilgili ve meraklı olması aranan başlıca özellikler arasındadır.

İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

İletişim Tasarımı ve Medya bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü Dersleri Nelerdir?

İletişim Tasarımı ve Medya bölümü öğrencileri 8 dönemlik eğitim hayatları boyunca iletişim ve reklamcılık ile ilgili detaylı dersler ile karşı karşıya geleceklerdir.

İletişim Tasarımı ve Medya bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrenciler için;

  • Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce,
  • Görsel İletişim,
  • İletişim Hukuku,
  • İletişim Kuramları,
  • Medya Okuryazarlığı,
  • Kurgu Teknikleri,
  • Senaryo Yazımı,
  • Televizyon Programı Yapımı,
  • Grafik Tasarımı,
  • İletişim Psikolojisi

Başta olmak üzere, birçok dersten 4 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde İletişim Tasarımı ve Medya Lisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir.

İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İletişim Sanatları bölümü mezunları iş hayatları içerisindeki ana görevleri reklamcılık üzerine modern teknolojileri en verimli şekilde kullanarak kurum ve tüketici arasında sağlıklı ve başarılı bir iletişim kurmaktır. Mezun bireyler medya sektörü içerisinde birçok sinema ve televizyon yapımlarının içerisinde de bulunabilirler.

İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

İletişim Tasarımı ve Medya bölümü mezunları kamu ve özel sektör içerisinde birçok çeşitli iş bulabilirler. Sinema ve televizyon sektörü, reklamcılık sektörü ve danışmanlık hizmetleri sunan kurumlarda çalışabilmektedirler.