Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Jeofizik mühendisliği, dünya yüzeyinin altındaki yapının nasıl çalıştığını inceleyen bir tekniktir. Jeofizik, temel bilim Fizik, Matematik, Jeoloji ve Enstrümantasyonun bir kombinasyonudur. Jeofizik teknik, Fizik ve Geomatik Mühendisliğinden farklıdır.

Jeofizik, Dünya'nın ve çevresindeki uzay ortamının fiziksel süreçleri ve fiziksel özellikleri ve analizleri için nicel yöntemlerin kullanımı ile ilgili bir doğa bilimi konusudur. Dünyanın şekli; yerçekimi ve manyetik alanları; iç yapısı ve bileşimi; plaka tektoniğinde dinamikleri ve yüzey ifadeleri, magmalar, volkanizma ve kaya oluşumu gibi oluşumları inceler.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Jeofizik Mühendisliği, üniversitelerde Mühendislik Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Her mühendislik bölümünde olduğu gibi bu bölüm de yalnızca Sayısal puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Jeofizik mühendisliği bölümünde öğrenci olmak isteyen ve bu bölüme tercihlerinde yer verecek olan aday öğrenciler;

 • Yerbilimlerinde Tasarım,
 • Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri,
 • Genel Jeoloji,
 • Veri İşleme,
 • Sismoloji,
 • Elektrik Prospeksiyon,
 • Elektromanyetik Prospeksiyon,
 • Sismik Prospeksiyon,
 • Sondaj Teknikleri,
 • Jeolojide Arazi ve Harita Tekniği,
 • Geomekanik,
 • Sismotektonik,
 • Yerküre Fiziği

Gibi birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Jeofizik Mühendisliği Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar ve “Jeofizik Mühendisi” unvanına sahip olurlar.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Yerkürenin altyapısının işleyiş biçimini inceler. Bu sayede yerin altında var olan her türlü kaynağın saptanması sağlanır ve ilgili ekiplerle bu bilgiler paylaşırlar.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Jeofizik mühendisleri yerküre ile ilgili her türlü faaliyeti gösteren kurumda iş bulabilirler. Örnek vermek gerekirse;

 • Petrol Araştırma Şirketleri,
 • Madenler,
 • MTA,
 • Rafineriler,
 • Doğalgaz Araştırma ve İşleme Şirketleri,
 • Su Kaynağı Araştırma Kurumları,
 • Devlet Su İşleri,
 • Yol Yapım Şirketleri

Başta olmak üzere birçok alanda kariyer fırsatları bulmaları mezunlar açısından mümkündür. Söz konusu iş imkanlarından devlet bünyesinde yer alanlar için aday öğrenciler için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edecekleri puan oldukça önemlidir.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Dokuz Eylül Üniversitesi
Jeofizik Mühendisliği 1 20 308,84659 295,993
2
İstanbul Teknik Üniversitesi
Jeofizik Mühendisliği 1 40 401,9893 108,207
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Jeofizik Mühendisliği 1 15 -- ---
4
Kocaeli Üniversitesi
Jeofizik Mühendisliği 1 15 310,51182 290,343
5
Ankara Üniversitesi
Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) 1 20 324,85824 247,547

Jeofizik Mühendisliği Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Jeofizik Mühendisliği Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Jeofizik Mühendisliği Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 İnşaat
 • 2 Mühendislik Hizmetleri
 • 3 Bankacılık
 • 4 Otomotiv
 • 5 Bilişim

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Mühendislik
 • 2 Satış
 • 3 Yönetim
 • 4 Pazarlama
 • 5 Üretim / İmalat