Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Jeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, madencilik mühendisliği, petrol mühendisliği ve yer bilimlerinin unsurlarını içeren karma bir disiplindir. Jeomühendislik olarak da bilinir.

Jeoloji mühendisliği, yer altı dünya kaynaklarının keşfi, geliştirilmesi ve üretimi ve kullanımı ile toprak işlerinin tasarımı ve inşası ile ilgilenir. Jeomühendislik, yeryüzü ile olan etkileşimi anlamak ve şekillendirmek için mekanik, matematik, fizik, kimya ve jeolojinin kullanıldığı yerbilimleri uygulamasıdır.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Jeoloji Mühendisliği, üniversitelerde eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölüm yalnızca Sayısal puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Jeoloji mühendisliği eğitimi almak isteyen ve tercih listelerinde yer veren öğrenciler;

 • Teknik Resim,
 • Genel Jeoloji,
 • Paleontoloji,
 • Mineraloji,
 • Stratigrafi,
 • Kaya Mekaniği,
 • Sedimentoloji - Sedimenter Petrografi,
 • Maden Yatakları,
 • Metamorfik Petroloji,
 • Saha Jeolojisi,
 • Maden Jeolojisi ve Arama Yöntemleri

Gibi derslerden 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklar demektir. Tüm bu dersleri ve stajını başarı ile tamamlayan öğrenciler “Jeoloji Mühendisliği Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar. Diploma elde eden bireyler ise “Jeoloji Mühendisi” unvanı alır.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Jeoloji mühendisleri genellikle hem mühendis hem de jeolog olarak lisanslanırlar. Yerküreyi araştırmak, dünyanın alt yapısında ve yüzeyinde var olan her türlü çalışmada görev alırlar.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Jeoloji mühendisleri;

 • Maden Tetkik Arama (MTA),
 • Devlet Su İşleri (DSİ),
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),
 • Türkiye Elektrik İşletmeleri,
 • Hammadde Üretim Tesisleri,
 • Enerji Şirketleri,
 • Rafineriler,
 • Karayolları,

Başta olmak üzere bu konuda faaliyet gösteren ilgili bakanlıkların kurumlarında da iş fırsatı bulabilirler. Tüm bu iş fırsatları arasında yer alan devlet kurumlarında çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edilecek puan belirleyici olur.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Akdeniz Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 20 Dolmadı Dolmadı
2
Ankara Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 40 300,2186 292.887
3
Çukurova Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 20 Dolmadı Dolmadı
4
Dokuz Eylül Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 20 Dolmadı Dolmadı
5
Fırat Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 10 Dolmadı Dolmadı

Jeoloji Mühendisliği Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Jeoloji Mühendisliği Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 İnşaat
 • 2 Mühendislik Hizmetleri
 • 3 Madencilik - Metalurji
 • 4 Maden ve Metal Sanayi
 • 5 Enerji

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Mühendislik
 • 2 Satış
 • 3 Üretim / İmalat
 • 4 Yönetim
 • 5 Hizmet