Maden Mühendisliği Bölümü

Maden Mühendisliği Bölümü Nedir?

Maden mühendisliği, dünyadan doğal minerallerin çıkarılması ve bu minerallerin daha az çevresel etkiye sahip iken daha verimli, kullanıcı dostu formlara dönüştürülmesi ile ilgilenen akademik bir çalışma alanıdır.

Maden mühendisliği, maden işleme, arama, kazı, jeoloji ve metalurji, jeoteknik mühendislik ve ölçme gibi diğer birçok disiplinle ilişkilidir. Bir maden mühendisi, maden kaynağının keşfi ve keşfinden fizibilite etüdü, maden tasarımı, planların geliştirilmesi, üretim ve operasyonlardan madenlerin kapatılmasına kadar madencilik faaliyetlerinin herhangi bir aşamasını yönetebilir.

Maden Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Maden Mühendisliği, üniversitelerde eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bölüm her mühendislik dalında olduğu gibi sadece Sayısal puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Maden Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Maden Mühendisliği üzerine eğitim almayı amaçlayan ve tercih listelerinde bu bölüme yer vermek isteyen aday öğrenciler;

 • Fizik,
 • Genel Jeloloji,
 • Mineraloji ve Petrografi,
 • Fizyoteknik,
 • Statik,
 • Elektroteknik ve Elektrik Makineleri,
 • Akışkanlar Mekaniği,
 • Maden Yatakları,
 • Cevher Hazırlama,
 • Maden Topografyası,
 • Madencilikte Temel Mühendislik Pratiği,
 • Kaya ve Zemin Pratiği,
 • Maden İşletme,
 • Açık Maden İşletmeciliği,
 • Madenlerde Havalandırma

Ve benzeri daha birçok dersin eğitiminden 8 yarıyıllık süre zarfında sorumlu olacaklardır. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Maden Mühendisliği Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar ve bu diplomayı elde eden öğrenciler “Maden Mühendisi” unvanına sahip olur.

Maden Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Maden Mühendisliği, farklı madencilik yöntemlerini tanıtarak karmaşık madencilik sistemlerinin talebi karşılamaya yardımcı olmak için nasıl birlikte çalıştıklarını ve pratik görevler ve saha gezileri yoluyla madencilik mühendisliği işlerine hazırlamanızı ayrıntılı olarak anlayacaktır.

Maden Mühendisliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Maden mühendisleri için iş imkanları oldukça fazladır. Mezunlar;

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
 • Su ve Orman Bakanlığı,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Maden Tetkik Arama (MTA),
 • Devlet Su İşleri (DSİ),
 • Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),
 • Türk Taşkömürü Kurumu (TTK),
 • Maden İşletmeleri,
 • Belediyeler

Gibi birçok yerde çalışabilirler. Bunların haricinde yol, tünel ve baraj yapımı gibi faaliyetlerde de yer alabilirler.

İş imkanlarından devlet kurum ve kuruluşlarında yer alanlar için adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edeceği puan belirleyici olacaktır.

Maden Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Maden Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 10 Dolmadı Dolmadı
2
Çukurova Üniversitesi
Maden Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 20 Dolmadı Dolmadı
3
Dokuz Eylül Üniversitesi
Maden Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 40 301,40752 289.265
4
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Maden Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 30 Dolmadı Dolmadı
5
Hacettepe Üniversitesi
Maden Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 60 356,31471 165.110

Maden Mühendisliği Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Maden Mühendisliği Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Maden Mühendisliği Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Madencilik - Metalurji
 • 2 Maden ve Metal Sanayi
 • 3 İnşaat
 • 4 Mermer Sanayi
 • 5 Mühendislik Hizmetleri

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Mühendislik
 • 2 Üretim / İmalat
 • 3 Satış
 • 4 Yönetim
 • 5 Denetim/Teftiş