Sosyal ve Siyasi Bilimler Bölümü

Sosyal ve Siyasi Bilimler Bölümü Nedir?

Toplumlar yıllar boyunca ekonomik, kültürel, tarih, siyasal ve daha birçok olaydan etkilenmiş olup hala etkilenmeye devam etmektedir ve bu durumun yarattığı durumlar ortaya çıkmaktadır. Sosyal ve Siyasi Bilimlerin temeli hayatın siyaset ve sosyal yapısını yanını göz önüne alarak araştırmalar yaparak sonuçlar elde etmeyi çalışır. Günümüz toplumları için her geçen gün karmaşıklaşan ve derinleşen sosyal ve siyasal hayat, sosyal ve siyasi bilimler sayesinde aydınlatılmaya hedeflenir.

Sosyal ve Siyasi Bilimler bölümü bir lisans programıdır ve bölümün amacı insanlar ve toplumlar için hayatlarında oluşabilecek her hangi bir siyasi ve sosyal olayın sonuçlarını inceleyebilecek, elde ettiği sonuçları yorumlayabilecek, bulunduğu iş yeri ve sektöre katkı sağlayacak kişiler yetiştirmektir.

Sosyal ve Siyasi Bilimler bölümün tercih etmeyi düşünen öğrencilerde disiplinli, sorumluluk sahibi, ekonomi, sağlık, tarih, siyaset gibi kavram ve konulara karşı ilgili olması aranan başlıca özellikler arasındadır.

Sosyal ve Siyasi Bilimler Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Sosyal ve Siyasi Bilimler bölümünde, 4 yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sosyal ve Siyasi Bilimler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sosyal ve Siyasi Bilimler bölümü öğrencileri 4 dönemlik eğitim hayatları toplumların etkilenebileceği olay ve olaylar üzerine birçok ders ile karşı karşıya geleceklerdir.

Birçok dersten 4 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde “Sosyal ve Siyasi Bilimler Lisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir.

Sosyal ve Siyasi Bilimler Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Sosyal ve Siyasi Bilimler bölümü mezunu bireylerin başlıca görevleri politik bilimler, siyasi bilimler ve sosyal bilimleri bir araya getirerek gerekli araştırmalar yaparak, elde ettiği verileri doğru analiz ederek en uygun yorum ve sonuca ulaştırmaktır.

Sosyal ve Siyasi Bilimler Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Sosyal ve Siyasi Bilimler mezunu kişilerin kendilerine kamu ve özel kuruluşlarda yer bulabilmenin dışında danışmanlık hizmeti de sunabilmektedirler.