Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Nedir?

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü, yüksek kaliteli ve verimli süt ürünü elde etmeyi hedefler. Hayvanların beslenmesinden ağılların düzenlenmesine kadar pek çok süreçte çalışabilen uzmanlar yetiştirir. Ürünlerin kalite kontrol standartlarına uygun olmasını sağlayan kişiler, satış için gerekli hazırlıkların yapılmasına da destek olur. Hayvan yemlerinin arasındaki farklar hakkında bilgi sahibi olan bireyler, üretimin veriminin artırılması ile besi hayvanlarının geliştirilmesi konularına da hakimdir. Diğer yandan Süt ve Besi Hayvancılığı taban puanları, üniversite ve başarı sıralamasına göre farklılık gösterir.

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü, 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Süt ve Besi Hayvancılığı puanları her yıl farklılık gösterebilir. Başarı sıralamasına göre öğrenciler bölüme kabul edilir. Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi'nde bu bölüm bulunur. Mezun olduktan sonra DGS ile Zootekni Bölümü ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü gibi 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapılabilir.

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Öğrenciler, eğitim hayatları boyunca hayvan sağlığı ve beslenmesi odaklı pek çok ders alırlar. Aldıkları eğitim, meslek hayatlarında uzman olmalarını sağlar. Öğrenciler İngilizce, Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi zorunlu dersleri görüp ağırlıklı olarak mesleki dersleri alır. Teorik ve uygulamalı çalışmaları birlikte sürdürürler. Son eğitim dönemlerinde, okula göre değişen staj sürelerini de tamamlayarak deneyim ve bilgi kazanırlar. Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü derslerini aşağıdaki gibi sıralayabilmek mümkündür:

 • Genetik ve Hayvan Islahı
 • Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştirme
 • Hayvan Besleme İlkeleri
 • Yem Bitkileri Üretimi
 • Tarım Ekonomisi
 • Yem Analiz ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Hayvansal Ürünler ve Teknolojisi
 • Hayvan Hastalıkları
 • Hayvancılıkta Sağlık Koruma
 • Hayvan Barınakları
 • Kanatlı Hayvan Yetiştirme
 • Organik Tarım İlkeleri ve Mevzuat

Süt ve Besi Hayvancılığı Mezunu Ne İş Yapar?

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü mezunları tekniker unvanını alır. Bölüm, öğrencilerin 4 dönemlik eğitimleri boyunca kariyer yaşamlarına hazır olmalarını sağlar. Mezunların görevi, pozisyonlarına ve bulundukları kuruma göre değişir. Bölüm mezunlarının çalıştıkları kurumlarda genel sorumluluklarını aşağıdaki gibi sırlamak mümkündür;

 • Büyük ve küçükbaş ile kanatlı hayvan bakımını üstlenmek,
 • Hayvan hastalıkları ile mücadele bağlamında olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri almak,
 • Ağıl ve çiftlikleri düzenleyerek hayvanların uygun bölmelere yerleştirilmesini sağlamak,
 • Hayvanların beslenmesinden bakımına kadar her aşamasında onlarla birebir ilgilenmek,
 • Veteriner hekimlere yardımcı olmak,
 • Süt ve süt ürünlerinin pazarlanması ile satışını sağlamak.

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü iş olanakları çeşitlidir. Belediyeler, Sağlık İl Müdürlükleri, büyük ve küçükbaş hayvancılık işletmeleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı müdürlükler, özel süt ve besi hayvancılığı işletmeleri, Hıfzıssıhha Enstitüleri ile ilçe tarım müdürlükleri mezunlara süt ve besi hayvancılığı iş imkânları sağlar. Mezunlar, hayvan bakıcısı ya da tekniker gibi farklı unvanlar ile görev yapabilir. Adaylar, Kariyer.net'in filtreleme özelliğinden faydalanarak kendilerine uygun iş ilanlarını listeleyebilir ve belirledikleri seçeneklere kolayca başvurabilir.