Tarım Teknolojisi Bölümü

Tarım Teknolojisi Bölümü Nedir?

Tarım sektöründe gün geçtikçe teknolojinin önemi artmaktadır. Bunun sonucunda tarım teknolojilerini uygun şekilde kullanabilen nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulur. Tarım Teknolojisi Bölümü de bu amaca uygun eğitim verir. Tarım Teknolojisi Bölümü nedir sorusu şu şekilde yanıtlanabilir; tarımsal üretimin her alanında çalışabilecek nitelikli tarım teknikerleri yetiştirir. Tarım teknikerleri; tarla ve bahçe bitkileri, örtü altı üretim, bitki hastalıkları, tohum, fide ve fidan üretim süreçlerini bilir. Tarım Teknolojisi Bölümü, üretim süreçleri dışında tarımın ekonomisine yönelik de eğitim sağlar. Programda; tarımsal ürünlerin pazarlanması ve değer katılması konusunda çeşitli dersler bulunur. Tarım Teknolojisi taban puanları üniversitelere göre her sene değişiklik gösterir. Tarım Teknolojisi Bölümü olan üniversiteler verdikleri eğitim ile, tarımda teknolojinin kullanımı ve verimlilik arttırma gibi konularda ilerleme sağlanmasını amaçlar. Bu bölüm Anadolu Üniversitesi'nde açıköğretim programı olarak bulunur.

Tarım Teknolojisi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Tarım Teknolojisi 2 yıllık eğitim vermektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 120 AKTS'lik dersleri başarıyla tamamlamaları gerekir. Üniversitelerin mezuniyet koşullarını yerine getirerek mezun olunabilir. Bu alanda kendisini daha da geliştirmek isteyen kişiler Dikey Geçiş Sınavı'na girebilirler. Bu sınavdan alınacak puana göre aşağıdaki 4 yıllık fakültelere geçiş yapılabilir:

 • Genel Biyoloji
 • Bireylerarası İletişim
 • Bahçe Tarımı
 • Tarla Bitkileri
 • Ekoloji ve Çevre Bilgisi
 • Bahçe Bitkileri
 • Yabancı Dil
 • Tarım Ekonomisi
 • Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme
 • Peyzaj ve Çevre Tasarım
 • Hayvan Yetiştirme
 • Fitopatoloji
 • Entomoloji
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama
 • Türk Dili
 • İnkılap Tarihi
 • Tarım Alet ve Makinaları
 • Örtü Altı Üretim Sistemleri
 • Balık Yetiştiriciliği
 • Zootekni

Tarım Teknolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tarım Teknolojisi Bölümü 2 yıllık süreçte öğrencilere tarımsal üretimin her alanına yönelik eğitim sunar. Mesleki eğitimin yanında Yüksek Öğretim Kurumlarının zorunlu tuttuğu dersler de müfredatta yer alır. Bu derslerden bazıları şunlardır:

 • Genel Biyoloji
 • Bireylerarası İletişim
 • Ekoloji ve Çevre Bilgisi
 • Bahçe Tarımı
 • Hayvan Yetiştirme
 • Tarla Bitkileri
 • Yabancı Dil
 • Tarım Ekonomisi
 • Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme
 • Peyzaj ve Çevre Tasarım
 • Entomoloji
 • Hayvan Besleme
 • Tarım Alet ve Makinaları
 • Örtü Altı Üretim Sistemleri
 • Balık Yetiştiriciliği
 • Türk Dili
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Fitopatoloji

Tarım Teknolojisi Mezunu Ne İş Yapar?

Tarım Teknolojisi Bölümü tercih etmeyi düşünenler Tarım Teknolojisi Bölümü ne iş yapar sorusunun yanıtını arar. Bölümden mezun olanlar tarım teknikeri olarak adlandırılır. Tarım teknikerleri tarımsal üretimin tüm aşamaları hakkında bilgi sahibidir. Dolayısıyla iş tanımları oldukça geniştir. Bu sebeple yapılan işler, çalışılan kuruma göre farklılık gösterebilir. Genel olarak şu şekilde bir açıklama yapılabilir:

 • Tarımsal teknoloji açısından çiftçilerin gelişmesini sağlamak,
 • Sağlıklı, ürün verimliliği yüksek tarım alanı oluşturulmasını sağlamak,
 • Tarım teknolojilerindeki trendi takip etmek,
 • Tohum, fidan, fide üretim süreçlerinde rol oynamak,
 • Tohum, fidan ve fidenin nasıl dikilmesi gerektiğini çiftçilere anlatmak,
 • Yeni ürünlerin araştırma geliştirme çalışmalarına katılmak,
 • Tarım aletlerinin ve makinalarının kullanımı hakkında çiftçileri bilgilendirmek,
 • Hayvan yemi üretimi hakkında bilgilendirme yapmak,
 • Çiftçileri bilgilendirmek,
 • Tarım alanlarının zamanında sulanması ve gübrelenmesini sağlamak tarım teknikerlerinin yapabileceği işler arasında yer alır.

Tarım Teknolojisi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Tarım Teknolojisi Bölümü iş imkanları açısından çeşitli olanaklar sağlayan bir bölümdür. Mezunlar gerek özel sektörde gerekse kamuda iş bulabilir. Özel sektörde; tohum, fidan, sebze ve fide üretimi yapan firmalarında çalışılabilir. Yine özel sektörde tarımsal ilaç, gübre, depolama ve gıda alanına çalışmak da mümkündür. Kamuda ise Tarım Bakanlığı'na bağlı tüm birimlerde iş imkanı bulunur. Ziraat, Su Ürünleri, Orman Fakültelerinin araştırma geliştirme birimlerinde çeşitli pozisyonlarda çalışmak mümkündür. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen işleri Birimleri tarım teknikerlerine iş olanakları sağlayabilir. Mezunlar ziraat teknikeri olarak da çalışma imkanına sahiptir. Bu alanda çalışmak isteyen kişiler, Kariyer.net üzerinden ziraat teknikeri iş ilanları seçeneklerine ulaşabilirler.