Sosyal ve Yan Haklar

  • -

Çalışma Saatleri

-

Kuruluş Yılı

-

Çalışan Sayısı

-

Web Site

-

Adres

------------------

Hakkımızda

MEF OKULLARI

 MEF Okulları 1 Eylül 1996 da eğitim-öğretime başlamıştır. İstanbul'da Ulus Kampus’te Anaokulu, İlkokul, ortaokul Lise ve Uluslararası Okul ile hizmet veren kurumumuz, 2004 yılında, İzmir'de yaşayan yabancı uyruklu ailelerin çocuklarına hizmet vermek üzere, MEF Uluslararası Okul - İzmir'i açmıştır. 2008 yılında Bahçeşehir’de MEF Bahçeşehir Anaokulu 4-5-6 yaş grubu, 2011 yılında aynı kampuste MEF Bahçeşehir İlkokulu hizmete girmiştir.

MEF Okullarının amacı; yaşadığı ortamı tanıyan, bireysel davranışlarını olgunlaştıran, küresel düşünen, kendisi ve çevresi ile barışık, hoşgörülü, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, değişen teknolojiyi kullanmayı yaşam biçimi haline getirmiş, özgüveni yüksek, konuları ve olayları araştıran, irdeleyen, sonuçları hakkında kendi kendine karar veren, kararlarının sorumluluğunu taşıyan, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmektir.
MEF Okulları, bu amacını gerçekleştirebilmek için, öğrencilere yalnızca bilgi vermeyi değil, öğrencinin edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını, kullanmasını, analiz, sentez yapmasını, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan "Tam Öğrenme" ve "Yaparak, Yaşayarak Öğrenme" modellerine göre eğitim öğretim yapmayı, öğrencilere "öğrenmeyi öğreten ve öğrendiğini yaşamanına aktaran" öğrenci merkezli bir sistem uygulamayı ilke edinmiştir.