Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Sosyal ve Yan Haklar

  • -

Çalışma Saatleri

-

Kuruluş Yılı

-

Çalışan Sayısı

-

Web Site

-

Adres

-

HakkımızdaNovo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

 
Novo Nordisk is a global healthcare company with 90 years of innovation and leadership in diabetes care. The company also has leading positions within haemophilia care, growth hormone therapy and hormone replacement therapy. Headquartered in Denmark, Novo Nordisk employs approximately 35,000 employees in 75 countries, and markets its products in more than 180 countries.
For more information, visit;
www.novonordisk.com
www.novonordisk.com.tr
 
Having 20 years of presence in Turkish market and based in Istanbul, Novo Nordisk Turkey employs 200 employees committed to improve the lives of people in need of diabetes care, haemophilia treatment and growth hormone deficiency.
 
We are proud to be the leading company in all three therapeutic areas, serving around 600.000 patients with innovative medicines and supporting initiatives to improve the prevention, early detection and better treatment. We share the vision of Novo Nordisk to be the true leader in sustainable development, working to balance financial results with social and environmental responsibilities.
 
We offer opportunities for our people to realise their potential and we strive to create a work environment that will enable individuals to experience life changing careers.
 
We welcome talented individuals to experience our people ambition.
 
For more information, visit;
www.hayatdegistirenkariyerler.com

 

 
Novo Nordisk, diyabet tedavisi alanında 90 yıllık yenilikçilik geçmişine ve liderliğe sahip global bir sağlık şirketidir. Şirket; hemofili tedavisi, büyüme hormonu tedavisi ve hormon replasman tedavisi konularında da liderdir. Genel merkezi Danimarka’da bulunan ve 75 ülkede yaklaşık 35,000 çalışanıyla faaliyet gösteren Novo Nordisk’in ürünleri 180’in üzerinde ülkede kullanılmaktadır.
 
Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:
www.novonordisk.com
www.novonordisk.com.tr
 
Türkiye pazarında 20 yıldır faaliyet gösteren ve genel merkezi İstanbul’da bulunan Novo Nordisk Türkiye, 200 çalışanıyla diyabetli, hemofilili ve büyüme hormonu yetersizliği olan hastaların yaşamlarını iyileştirme için çalışmaktadır.
 
Yenilikçi ürünlerimiz ve önleme, erken teşhis ve daha iyi tedaviyi destekleyici girişimlerimizle yaklaşık 600,000 hastaya hizmet verdiğimiz her üç tedavi alanında da lider olmanın gururunu yaşıyoruz. Novo Nordisk’in, finansal, sosyal ve çevresel sorumlulukları dengelemeye çalışarak sürdürülebilir kalkınma alanının lideri olma vizyonunu paylaşıyoruz.
 
Çalışanlarımıza potansiyellerine ulaşabilmeleri için fırsatlar sunuyor ve kişilerin hayat değiştiren kariyer deneyimi edinebilecekleri bir çalışma ortamı oluşturmaya çalışıyoruz.
 
Yetenekli bireyleri, insan odaklı yaklaşımımızı tecrübe etmeye davet ediyoruz.
 
Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret ediniz:
www.hayatdegistirenkariyerler.com