PASHA Yatırım Bankası A.Ş.

Bankacılık

Sosyal ve Yan Haklar

  • Yiyecek Yardımı
  • Özel Sağlık Sigortası
  • Hayat Sigortası

Çalışma Saatleri

Hafta içi: 08.30 - 17.30

Kuruluş Yılı

1987

Çalışan Sayısı

-

Web Site

www.pashabank.com.tr

Adres

-

Hakkımızda

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (“Banka”), yasal yükümlülüklerden sonraki banka kârının ve tasfiye halinde banka sermayesinin yabancı hissedarlara transferine izin veren, 6224 sayılı Kanun’a tabi olarak 25 Aralık 1987’de İstanbul’da kurulmuş Türkiye’nin ilk yabancı yatırım bankası olup, bankacılık faaliyetlerine 1 Mart 1988 tarihinde başlamıştır. Banka, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sadece İstanbul’daki genel müdürlüğü aracılığıyla faaliyetlerini yürütmekte olup, şubesi bulunmamaktadır.
 
Banka’nın önceki ana hissedarı Aksoy Holding A.Ş.’nin TAIB Bank B.S.C.(c) ile imzaladığı hisse alım satım sözleşmesi uyarınca,  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 20  Haziran 2013 tarih ve 5391 sayılı Kararı ile Banka hisselerinin Aksoy Holding A.Ş.’ye devrine izin verilmiş ve 2 Ağustos 2013 tarihinde tamamlanan pay devir işlemleri sonucunda Aksoy Holding A.Ş.’nin Banka sermayesinde edindiği pay toplamı %99,4689 olarak gerçekleşmiştir. Alım sonrası yapılan nakit sermaye artışları ile 2013 yılında Banka’nın ödenmiş sermayesi 80 milyon TL’ye çıkarılmış ve Aksoy Holding A.Ş.’nin Banka sermayesindeki payları toplamı %99,74’e ulaşmıştır.
 
Banka’nın 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ana hissedarı olan Aksoy Holding A.Ş.’nin maliki bulunduğu hisselerinin satışına ilişkin olarak Pasha Bank OJSC ile imzalamış olduğu Hisse Alım Satım Sözleşmesi uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 26 Aralık 2014 tarih ve 6137 sayılı Kararı ile Aksoy Holding A.Ş.’nin Bankamızda %99,74 oranındaki doğrudan payının %20’ye düşmesi ve Pasha Bank OJSC tarafından Bankamız hisselerinin %79,9196’sının devralınması uygun görülmüştür.
 
Banka’nın 27 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda hakim hissedar Aksoy Holding A.Ş.’ye ait 28.795.121 adet hisse Aksoy Holding A.Ş. tarafından merkezi 15, Yusif Mammadaliyev Cad., Baku, AZ1005, Azerbaycan adresinde bulunan Pasha Bank OJSC şirketine devrolunmuştur.
 
Aksoy Holding A.Ş.’ye ait 28.795.121 adet hissenin Pasha Bank OJSC’ye devri ve 27 Ocak 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda arttırılan sermayeye tekabül eden 175.000.000 adet hissenin Pasha Bank OJSC tarafından iktisabı neticesinde Pasha Bank OJSC’nin Bankamızda sahip olduğu pay oranı %79,9196’ya yükselmiş ve Bankamız Pasha Grubu’nun kontrolüne girmiştir.
 
Bu işlemler sonrasında Aksoy Holding A.Ş’nin Bankamızdaki pay oranı %20 olarak gerçekleşmiştir.
 
Banka’nın unvanı, Pasha Yatırım Bankası A.Ş., işletme adı PashaBank olarak olarak değiştirilmiş ve değişikliklere ilişkin 02 Mart 2015 tarihli tescil işlemi 06 Mart 2015 tarih  ve 8773 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.