Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Misafir İlişkileri Müdürü

ATG HOTELS

Antalya(Manavgat)
Bugün güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Müşteri İlişkileri

Müşteri İlişkileri

Başvuru Sayısı

101 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

101 başvuru

Departman

Müşteri İlişkileri

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

ATG Hotels Türkiye’nin büyüyen ve gelişen organizasyonu dahilinde, Selectum Hotels markamız altında istihdam edilmek üzere, aşağıdaki niteliklere sahip “Misafir İlişkileri Müdürü” arıyoruz.

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
  • Misafir İlişkileri Müdürü görevinde en az 6 yıl deneyimli,
  • 5 yıldızlı otel deneyimine sahip,
  • Rusça yanı sıra Almanca ya da İngilizce dillerine hakim,
  • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri güçlü,
  • Temsil yeteneği kuvvetli, etkili iletişim becerilerine sahip, kendini her ortamda ve durumda çok iyi ifade edebilen,
  • Problem çözme ve koordinasyon becerisi gelişmiş, çözüm odaklı yaklaşım tarzına sahip,
  • Enerjik, pozitif, tutkulu ve mesleğini seven,
  • Misafir memnuniyeti odağı yüksek, takımına bu anlayışı aşılayabilen,
  • Manavgat'ta ikamet eden / edebilecek.


 Görev Tanımı:

Tüm birimlerle iş birliği içerisinde, profesyonel yaklaşım ve yüksek memnuniyet bilinci ile birinci sınıf misafir deneyimini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek.

Aday Kriterleri

En az 6 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Mezun)
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri) Rusça(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Misafir İlişkileri Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Misafir İlişkileri Müdürü Misafir İlişkileri Müdürü Maaşları Misafir İlişkileri Müdürü Nasıl Olunur? Misafir İlişkileri Müdürü Nedir? Misafir İlişkileri Müdürü İş İlanları
ATG HOTELS

Konaklama ve Otelcilik

Şirketin Aydınlatma Metni

Değerli Adayımız,Öncelikle bizi tercih ederek iş başvurusunda bulunduğunuz için teşekkür ederiz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret A.Ş tarafından, iş başvurusunda buluna kişilere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Tarafımıza yapmış olduğunuz iş başvurusu nedeniyle şahsınıza ait kişisel verilerinizden; bizimle paylaşmış olduğunuz özgeçmişinizde ve varsa eklerinde bulunan veriler, iş başvuru formunuzda bizimle paylaşmış olduğunuz veriler, iş görüşmeleri sırasında bizimle sözlü olarak paylaşmanız üzerine tutulacak toplantı notları referanslarınızın bizimle paylaşacağı veriler, görüşme için işyerini ziyaret etmeniz durumunda kapı girişinde alınacak veriler ve kamera kayıtları, tarafınızla yapılacak yazışmalar ve eklerinde bulunan veriler ziyaretinizde sağladığımız internet erişimi üzerinden internet kullanmanız halinde 5651 sayılı yasa gereği tutulacak log kayıtlarınız fiziki veya elektronik ortamda toplanacak ve işlenecektir.İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere ATGHotels web adresinde yer alan ‘Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından’ erişilebilmektedir.1. VERİ SORUMLUSUKişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret A.Ş (Şirket) tarafından, Kanun’da öngörülen usul ve esaslara uygun olarak, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda ve bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecek ve Kanun’un izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak aktarılabilecektir.a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZŞirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinize aşağıda yer verilmiştir:Kimlik Bilgileri: Adı Soyadı, Doğum Yeri, Doğum TarihiEğitim & Deneyim Bilgileri: Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, özgeçmiş ve referans bilgileri, staj bilgileri, aldığı kurslarGörsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğrafİletişim Bilgileri: Telefon Numarası, E-posta Adresi, İletişim adresiFiziki Mekan Güvenlik Bilgileri: İşyerine giriş-çıkış ve işyerinde bulunma sırasında alınan görüntü kayıtları, turnike kayıtları, güvenlik kayıtları, vb.Bilgi İşlem Güvenliği: Şirketimizin hizmet verdiği binalarda interneti kullanmanız durumunda yasa gereği tutulan iç IP dağıtım loğlarınızŞirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerinizi işlememektedir. Bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilerinizin yer almadığından, yer aldığı takdirde de şirketimiz tarafından üzeri okunamayacak şekilde çizilerek, boyanarak, silinerek karartma işlemi uygulanacağından emin olmanızı rica ederiz.3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ Kişisel verileriniz tarafımıza ilettiğiniz e-postalar, başvuru gerçekleştirdiğiniz online kariyer portalları (örn. LinkedIn, Kariyernet vb.), fiziki ya da elektronik formda ilettiğiniz özgeçmişler, tarafınızca beyan edilen referans kişiler, hizmet alınan istihdam veya danışmanlık şirketleri üzerinden farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak fiziki veya elektronik ortamlarda toplanmakta, muhafaza edilmekte ve tamamen veya kısman otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebepler, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve iş ilişkisinin kurulmasıdır. Bu amaçla kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde md. 5-2-c iş sözleşmesinin kurulması ve ifası için, md. 5-2-e bir hakkın tesisi, kullanılması amacıyla, md. 5-2-d kişisel verilerinizin aleni olması halinde veya md.5-2-f ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir. Bu ve kanunda sayılan hukuki sebeplerden birinin olmadığı hallerde, kişisel verileriniz ancak md.5-1 ve md. 6-2 uyarınca açık rızanızın olması halinde işlenecektir.4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIToplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından iş başvurularınızın şirketimizin insan kaynakları politikaları kapsamında değerlendirilmesi ve aday havuzunun oluşturulması ve yönetilmesi amacıyla işlenebilecektir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;• Şirketimizin insan kaynakları politikasının yürütülmesi; insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası,• Eğitim ve kariyer geçmişinizin, yetkinliklerinizin ve becerilerinizin Şirketimizde bulunan uygun pozisyonlara uygunluğunun değerlendirilmesi,• Başvurunuzda iletmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunun kontrolü ile geçmişte çalışmış olduğunuz pozisyonlara dair referans gösterdiğiniz kişiler ile iletişime geçilmesi,• Başvurunuz hakkında sizlerle iletişime geçilmesi ve izninizin bulunması halinde, Şirketimiz ya da grup şirketlerimizde bulunan ve uygun olduğunuzu düşündüğümüz diğer pozisyonlar hakkında tarafınıza bilgilendirmeler yapılması,• İşe kabul ve girişleriniz için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,• İş güvenliği ve fiziksel güvenliğin sağlanması amacıyla şirket yerleşkelerine, ofis binalarına giriş-çıkışların idari takibi ve kontrolünün sağlanması,• Yetkili kamu kurumlarınca yapılan bilgi taleplerinin yanıtlanması dahil, tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine uyumluluğun sağlanması ve kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,• Şirketimizin hak ve menfaatlerinin korunması; taraf olduğumuz olası uyuşmazlıklar dahilinde bu haklarımızın savunması,Amaçlarıyla işlenebilecek ve aşağıda belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIAçıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen süreç̧ ve amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla açık rızanıza istinaden veya bu metnin 3. maddesinde yer verilen durumların varlığı halinde açık rızanız alınmaksızın, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bilgi ve belge almaya yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara, grup şirketlerine ve iş ortaklarına aktarılabilecektir.Veri Aktarılabilecek Taraflar ve Aktarım AmaçlarıKanunen Yetkili Kurumlar: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde bilgi-belge talebinin karşılanması.Grup Şirketleri-İş Ortakları: İş başvurusunun değerlendirilmesi ve gelecekte doğması muhtemel iş fırsatlarından faydalandırmaŞirket Yetkilileri: İş başvurusunun değerlendirilmesi ve gelecekte doğması muhtemel iş fırsatlarından faydalandırmaÜçüncü Kişiler: Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğrulanması ve işe uygunluğun teyidi amacıyla referans kontrolü kapsamında bilgi paylaşılması.Kişisel verileriniz, açık rıza temini suretiyle veya bu metnin 3. maddesinde ön görülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanun’un 9. maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla yurt dışına aktarılabilecektir.Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurul’un izniyle yurt dışına aktarılabilir.Kişisel verileriniz, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanır.Şirketimiz, kişisel bilgilerinizi, bu amaçlar, kapsam ve faaliyetleri dışında hiçbir amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir tarafımızdan alınmaktadır.6. KİŞİSEL VERİ SAKLAMA SÜRESİKişisel verileriniz, 2 (iki) yıl süreyle saklanacaktır. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından resen en geç altı aylık periyotlarda veya talebiniz üzerine en geç otuz gün içinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.Kişisel verilerinizin silinmesi, söz konusu verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere Şirketimiz organizasyonu içerisinde veya Şirketimizden aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.Kişisel verilerinizin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerinizin anonim hale getirilmiş olması için; bu verilerin, geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesidir.Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere işlem tarihinden itibaren 2 yıl saklanır.Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZKanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.8. VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKIKişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, ATGHotels web adresindeki “Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Tic. A.Ş' ne Ait Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak aşağıdaki yöntemler aracılığıyla iletebilirsiniz.“Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Tic. A.Ş” ne Ait Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak aşağıda belirtilen başvuru yollarını kullanarak bize iletebilirsiniz.“Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Tic. A.Ş” tarafından verilerinizin işlendiği ve verilerinizin veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde Kanun’un 11. maddesi gereği;• “Barbaros Mah. Serik Cad. No:305 A/1 Aksu/Antalya” adresine fiziki olarak “Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak ,• Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla adalihotelcilik KEP“ adresine Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adres ile Başvurarak E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi yazılarak• Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adres ile Başvuru yaparak Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak,• Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvurduğunuz takdirde Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak,tüm başvurularınızın iletilmesi gerekecektir.Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir. NOT: Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler tarafımızdan duyurulacaktır.Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Tic. A.ŞAdres : Barbaros Mah. Serik Cad. No 305 A/1 Aksu, Antalya, TürkiyeMersis No : 0007063400100012Ticaret Sicil No : 88774Vergi Dairesi : Antalya Kurumlar V.D.Vergi Numarası : 00070634001Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Çalışan Aydınlatma Metni’ ni okudum, anladım.Referans olarak belirttiğim başka bir üçüncü bir kişinin kişisel verisini paylaştığım takdirde, söz konusu kişinin, Kanun kapsamında verisinin işlenmesine dair gerekli aydınlatmanın kendisine yapılmış olduğunu, bu konuda rıza verdiğini ve yapılan gizlilik bildirimlerini peşinen kabul ettiğimi kabul ederim.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Lojman, Yemekhane.

Misafir İlişkileri Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Misafir İlişkileri Müdürü Misafir İlişkileri Müdürü Maaşları Misafir İlişkileri Müdürü Nasıl Olunur? Misafir İlişkileri Müdürü Nedir? Misafir İlişkileri Müdürü İş İlanları