Doktor/Hekim ADECCO İSTİHDAM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Adana, Bursa, Mersin, İzmir, Şanlıurfa

Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Adecco Grup, merkezi İsviçre’de ve 60’tan fazla ülke ve bölgede yaklaşık 33.000 çalışanı ve 5.500 şubesiyle her gün 750.000’in üzerinde kişiye iş imkanı sağlayarak 100.000’in üzerinde firma ile buluşturan Adecco, İnsan Kaynakları ve istihdam çözümleri konusunda dünya lideri olan Adecco, global bakış açısı ile lokal ihtiyaçların çözümlenmesinde geniş bilgi birikimini müşterileriyle paylaşmaktadır. Adecco Group bir Fortune 500 firması olup, SIX Swiss Exchange borsanına kotedir. 


Danışmanlığını yapmakta olduğumuz  Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu  için Doktor/Hekim aramaktayız.

Hekim İş Tanımı : 

 • Mobil Hizmet Biriminde ve nakil aracında  çalışan ebe veya hemşire, sosyal hizmet uzmanı, sağlık aracısı, tercüman ve İl Koordinatörü ile ekip halinde ve tam bir işbirliğinde çalışır.
 • Toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve teşviki hizmetlerinde görev alır, Toplum sağlığı merkezi  tarafından verilmesi gereken sağlık hizmetlerini yürütür, personelin verdiği hizmetleri izler ve değerlendirir.
 • 15-49 yaş kadın izlemleri, gebelik öncesi, gebelik sırası ve doğum sonrası izlemleri yapar, ilk izlem ve riskli durumlarda tetkik, muayene ve testleri ebe veya hemşire ile birlikte yapar. Riskli gebeleri gerekli birimlere sevk eder, ilgili uzman görüşü ile izlemine devam eder. 
 • Ebe veya hemşire eşliğinde birinci basamak sağlık hizmetlerini sunar. 
 • Sağlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesi çalışmalarında görev alır. Ebe / hemşire tarafından düzenlenen   farkındalık eğitimlerini düzenler ve izler. İlgili personele geri bildirim verir.
 • Kişilere, bulaşıcı hastalıklar yönünden taramalarını yapar, bildirimde bulunur ve yönlendirilmesi sırasında ebe veya hemşire ile birlikte çalışır ve bağışıklama ile ilgili programları yürütür. Yapılan çalışmaların izleme, değerlendirmelere destek olur.
 • Ana çocuk sağlığı hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.
 • Ebe veya hemşire tarafından riskli gebelik öngörülen vak'aları değerlendirerek ikinci ya da üçüncü basamak sağlık kuruluşuna sevkine karar verir.
 • Doğumların sağlık kuruluşunda yaptırılması esas olup, zorunlu hallerde yaşam/çalışma alanında doğuma yardımcı olur, gerekli bakım ve izlenimini yapar, riskli durumları değerlendirir, ebe veya hemşire ile birlikte sevkine karar verir.
 • Ebe/hemşire nin ilk izlemler dışındaki kadın-çocuk sağlığı hizmetlerini yürütürken sistemsel hastalık varlığından şüphelendiği her durumda kişinin muayenesini yapar.
 • Halk eğitimi materyali ihtiyacının belirlenmesi, hazırlanması ve kullanılmasını sağlar.
 • Mevsimlik tarım işçilerine yönelik birinci basamak sağlık hizmetlerini planlar, sunar veya sunulmasını sağlamak ve bu hizmetleri koordine eder.
 • Mevsimlik tarım işçilerine sunulan sağlık hizmetlerinin kayıtlarını, Uygulama Prosedürlerinde belirlenen standartlar doğrultusunda tutar; bu kayıtları ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kişinin kayıtlı olduğu aile hekimliği birimi ve toplum sağlığı merkezi ile paylaşır.
 • Kronik akciğer hastalığı, diyabet hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların ve bunların risk faktörlerinin erken teşhisi ve takibi konularında çalışmak, halk eğitimi dahil koruyucu hizmetleri yürütür.
 • Tüberküloz hastalarının takibini yapar.
 • Kronik hasta taramalarını yapar, tedavilerini düzenler ve gerektiğinde sevk eder.
 • Laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.
 • Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek ya da yürütülmesini sağlar.
 • Sağlık aracıları mekanizmasını izler, karşılanmamış ihtiyaçları saptamada görevli olan personele destek olur.
 • Mobil sağlık hizmetleri ve il bazında yerel insani yardım sarf malzemeleri ihtiyaçlarının belirlenmesinde teknik destek sağlar. (sağlık bilgisi / hijyen / doğum ve üreme sağlığı kitleri hesaplanması gibi)
 • Sağlık alanındaki kayıt, hizmet verilerinin toplanması ve veri sisteminin kullanılması konusunda yetkilidir. Bu konuda tüm ekip üyeleriyle birlikte çalışır.
 • Aylık gelişme raporlarını gözden geçirir ve katkı sağlar.
 • Yıllık plan ve programlar çerçevesinde, bulunduğu bölgedeki mobil sağlık birimindeki görevli sağlık personelinin hizmet içi eğitim ihtiyacını belirler.
 • Bölgesindeki mevsimsel nüfus hareketlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte takip eder, görev tanımı içerisinde yer alan tedbirleri alır. Gerektiğinde kurumlar arası toplantılara ve çalışmalara katılır.
 • Birlikte çalışılan paydaşlar, yerel otoriteler, sahada sivil toplum kuruluşları ve diğer sağlık kuruluşları ile bölgesel koordinatörün onayı doğrultusunda işbirliği içinde çalışır.
 • Gereken hallerde çalışan sağlığına yönelik hizmetleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür.
 • Çevre sağlığı hizmetlerini, mevzuattaki yetki ve sorumluluğuna uygun olarak yürütür.
 • Programla ilgili teknik görevleri yerine getirir, hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapar.

Asgari Yeterlilik ve Deneyim :

 • Tıp fakültelerinden mezun olmak veya Yüksek öğretim Kurumu tarafından onaylanmış denklik belgesine sahip olmak. (Aile hekimi uzmanı olmak tercih sebebidir)
 • Birinci basamak sağlık hizmetlerinde mesleki deneyimi olması (tercih sebebidir)
 • Hassas gruplarla çalışma alanında deneyim sahibi olmak (tercih sebebidir)
 • Arapça, Kürtçe, İngilizce biliyor olmak (tercih sebebidir)
 • Microsoft Office, Windows tabanlı uygulamaları kullanabilmek,
 • İyi iletişim becerisine sahip olmak ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Adana, Bursa, İzmir, Mersin ve Şanlıurfa illerinde ikamet eden ve/veya ikamet edebilecek olmak, sahada (kırsal alanlarda) çalışmaya uygun olmak,
 • Her türlü fiziki ve iklim koşullarında çalışma ve seyahat engeli olmamak,
 • Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
 • Esnek çalışma saatlerinde çalışmaya uygun olmak,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 31.07.2020 sonuna kadar tecilli olmak.

Adecco, İşkur'un denetiminde 26.12.2013 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.


Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Sivil Toplum Kuruluşları

Çalışan Sayısı:

6000+