Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • En az Meslek Yüksek Okulu veya Teknik Öğretmenlik bölümünden mezun,tercihen üniversite mezunu olmak
 • Tercihen Liman ve Tanker Gemi Operasyonlarında tecrübeli olmak
 • İş yüküne ve vardiya çalışma sistemine dayanabilecek bedensel yeterlilikte olmak
 • El aletlerini iyi kullanabilmek
 • Pozisyona ve işkoluna yönelik teknik/mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmak
 • Takım çalışmasına uygun olmak
 • Microsoft Ofis proglamlarını kullanabilmek
 • Benzer bir görevde en az 1 yıl tecrübesi olmak
 • İngilizce bilmek


İŞ TANIMI

Görevin Amacı
 Vardiya Amiri ve Kontrol Operatörünün yönetimi altında, İşletme sahaları ekipmanlarını kullanmak, kontrol etmek ve tanklar arası transfer operasyonlarını talimatlara uygun şekilde yürütmekten sorumludur.
Aynı zamanda acil durumlarda ATAŞ Acil Durum Müdahale Planında belirtilen görevi doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdür.
 
Görevin Kapsamı

 • Gemi, tanker ve vagon dolum-boşaltım, katık ve etanol alım işlemlerini talimatlara uygun, doğru miktarlarda ve emniyetli olarak yapılmasını sağlamak
 • Sahada yapılan çalışmaları denetleyerek kurallara uygun olmayan çalışmaları durdurarak Vardiya Amirine bilgi vermek
 • Bakım için verilecek ekipmanları tehlike yaratmayacak şekilde hazırlamak, bakımı biten ekipmanların ve hatların kontrolünü yaparak devreye almak ve takibini yapmak
 • İstenen ürün transferini yapmak, doğru tanka depolanmasını sağlamak
 • Tankların manuel ölçümlerini, su kontrollerini yapıp gerektiği durumlarda su draini yapmak
 • Vardiyasını teslim alırken ve teslim ederken bütün detayları paylaşmak ve saha vardiya defterini düzgün ve anlaşılır şekilde doldurmak
 • Gemi operasyonları kapsamında talimatlara uygun olarak gemi faaliyetlerini yürütmek
 • Dolum otomasyon sistemlerini  talimatında belirtildiği şekilde kullanmak ve problemlerini yorumlayıp çözebilme yetkinliğine sahip olmak 
 • Periyodik olarak kontrol edilmesi gereken tüm ekipmanları talimatına uygun şekilde yaparak kayıtlarını tutmak ve ilgili formlarını düzenlemek, tüm arızalı ekipman için gerekli raporları hazırlamak ve onarılması için talepte bulunmak
   
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemleri ile İlgili Yükümlülükleri
 • ATAŞ SEÇGK Politikası ve hedefleri doğrultusunda, SEÇGK Yönetim Sistemi Dokümanlarına (prosedür, talimat, vb.) uygun çalışmak
 • SEÇGK kurallarına, ilgili yürürlükteki tüm kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülük şartlarına uymak
 • Acil durumlarda, ATAŞ Acil Durum Planındaki görevlerini yerine getirmek
 • Meydana gelen tüm SEÇGK ile ilgili olayları ve kazaları anında bildirmek
 • İşyerindeki makine, cihaz, araç-gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer her türlü ekipmanı kurallara uygun şekilde kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek
 • Kendisine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru ve eksiksiz kullanmak ve korumak
 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde ATAŞ SEÇGK birimine bilgi vermek
 • İşyerinde tespit edilen her türlü noksan ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, ATAŞ SEÇGK birimiyle iş birliği yapmak
 • Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ATAŞ SEÇGK birimiyle iş birliği yapmak
 • ATAŞ’ta yapılan faaliyetlerin ürün kalitesi, emniyet ve çevre üzerinde olabilecek etkilerinin bilinci ile emniyetli, çevreye dost bir anlayış ile hareket etmek
   

   

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri