Saha Operatörü Nedir?

Saha Operatörü Ne Demek?

Saha operatörü nedir sorusu şöyle cevaplanabilir; çalışılan firmada ya da şirkette operasyon sürecini takip eden, operasyon sürecindeki işlerin zamanında yürütülmesini sağlayan ve doğrultuda ekibi ile personelini yönlendiren, müşteriler ile sürekli olarak iletişim kurarak gerekli işlemleri organize eden kişidir. Saha operatörü, operasyon ve saha faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli olan önlemleri ve kararları alan, bu kararların yerine getirilmesini sağlayan ve tüm işlemleri raporlayan kişidir. Saha operatörü, saha faaliyetlerinin genel çalışma prensiplerine uygun olarak faaliyet gösterir. Çeşitli araçları ve ekipmanları etkin şekilde kullanır. Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği ile çevreyi koruma düzenlemelerine dikkat ederek operasyon işlemlerinin yürütülmesine yardımcı olur. İşlemlerin, kalite ve verimlilik gereklerine uygun olarak ilerlemesini sağlar.

Saha operatörü Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Saha operatörü birden fazla işi aynı anda yürütmelidir. yönetimin vermiş olduğu tüm görev ve sorumlulukları tam zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir. Saha operatörü, hem ofiste hem de sahada çalışan vasıflı kişidir. Firmanın tüm saha operasyon süreçlerinin mevzuata ve prosedüre uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için tüm organizasyon ve planlama faaliyetlerini yürütür. Saha operatörü ne iş yapar sorusuna şöyle yanıt verilebilir; bu pozisyonda çalışan bireyler, sahadaki faaliyetleri, eksiksiz ve zamanında yerine getirmekle sorumludur. Vardiyalı çalışanlar planlı ve plansız çalışmalar ile operasyon işlemlerini yapar ve gerektiğinde operasyonel işlemlere manuel müdahalelerde bulunur. Saha operatörü görevleri şunlardır:

 • Operasyon sürecini düzenli olarak yakından takip etmek.
 •  Süreci gerektiği şekilde organize etmek.
 • Önceden hazırlanmış olan planları değerlendirmek.
 • Yapılacak olan organizasyon işi için en uygun planı hazırlamak.
 • Personeli ve ekibi yönlendirmek.
 • Sahanın verimli ve düzenli bir çalışma alanı olmasını sağlamak.
 • Ekip ile sürekli olarak iletişim hâlinde olmak.
 • Sahanın rutin faaliyetlerini oluşturmak ve bunları kontrol etmek.
 • Verilen görevleri ekip üyelerine iletmek.
 • Saha operasyon faaliyetleri ile ilgili rapor hazırlamak ve ilgili raporu yönetime sunmak.
 • Saha çalışmasındaki herhangi bir malzemeyi tespit etmek ve gerektiğinde tedarik etmek.
 • İşlemlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak için belirli bir plan ve program hazırlamak.
 • Saha operasyon faaliyetleri ile ilgili olan dokümanları dosyalamak.
 • Sahada bulunan malzemeleri, personelleri ve makineleri sürekli olarak kontrol etmek.
 • Herhangi bir hata varsa bunu tespit etmek ve yönetime bildirmek.
 • Saha kapasitesini tespit etmek.
 • Sahadaki risklere karşı gerekli önlemleri almak ve alınan önlemleri yönetime sunmak.
 • Sahada yapılacak olan tüm dış operasyonları yürütmek.
 • Dış operasyonlarla ilgili işlemleri vardiya amirliğine bildirmek. 
 • Sahada bulunan jeneratör, teçhizat gibi araçların kontrolü yaparak kayıt altına almak. 

Saha Operatörü Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Saha operasyon elemanı olmak için üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan bölümlerden mezun olmak gerekir. Bununla birlikte İstatistik, İktisat, İşletme, Reklam, Pazarlama, Satış ve Müşteri İlişkileri gibi bölümlerden mezun olanlar da bu pozisyonda çalışabilir. Bununla birlikte bu meslekte ilerlemek isteyen kişiler alana özel sertifika veren kurumlarda da eğitim alabilirler. Saha operatörü olarak çalışmak isteyen kişiler saha operatörü nasıl olunur sorusunun cevabı için bu pozisyonda çalışmak için sağlanması gereken şartları inceleyebilirler.

Saha Operatörü Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Saha operatörü olmak için aranan şartlardan ilki; İktisat, İşletme, Pazarlama, Müşteri İlişkileri ve İstatistik gibi bölümlerden mezun olmaktır. Bunun yanı sıra saha operatörü olmak için farklı sektörlere göre farklı eğitim kriterleri belirlenir. Örneğin; elektrik sektöründeki bir firmada vardiyalı olarak sahada çalışacak olan kişinin meslek lisesinden ya da meslek yüksekokullarının Elektrik bölümünden mezun olması gerekir. Doğalgaz üzerine bir sektörde çalışacak olan kişinin, işe alınmasında doğalgaz tecrübesi önemlidir. Bağlı bulunduğu birimlerle sürekli olarak iletişim hâlinde olmalıdır. Güçlü bir iletişim becerisine sahip olmak kazanılması gereken önemli yetkinliklerden birisidir. Bunun yanı sıra bilgisayar programlarını iyi derecede bilmek ve analitik düşünebilmek önemlidir. Sektörde çalışarak tecrübe kazanmak önemli şartlar arasında yer alır. Saha operatörü olarak çalışacak kişi esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmelidir.

Saha Operatörü İşe Alım Şartları Nelerdir?

Saha operatörü işe alım şartlarının başında; belirli eğitimlere katılmak ve bu eğitimlerde başarılı olmak gelir. Bu meslekte çalışacak olan kişilerin ön lisans veya lisans mezunu olması tercih edilir. Bunun yanı sıra banka, finans, muhasebe, tedarik zinciri, lojistik, hizmet ve perakende operasyonları konularında yeterli seviyede bilgi sahibi olmak önemlidir. Saha operatörü maaşları, sektöre ve kişinin deneyimine göre değişiklik gösterir. Hem organizasyon hem de saha planlama konusunda bilgi sahibi olmak kişide aranan şartlardır. Adayın, bilgisayar programlarını kullanmayı bilmesi gerekir. Bu mesleği yapacak olan kişilerin araştırma ve analitik düşünme becerisine sahip olması gerekir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde saha operatörü olarak çalışmak isteyenler Kariyer.net üzerinden saha operatörü iş ilanları hakkında detaylı bir araştırma yapabilirler.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
16.520 / Aylık
48 kişinin ortalama maaşıdır.
Benzer Meslekler