Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Aydın(Koçarlı)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

58 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

58 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Firmamızda KİMYA MÜHENDİSİ olarak görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklerde takım arkadaşı aramaktayız:

 • Üniversitelerin Kimya Mühendisliği bölümünden mezun,
 • Alanında en az 5 yıl tecrübesi olan
 • Alüminyum eloksal kaplama konusunda tecrübeli
 •  IATF 16949 sistem standartları konularında eğitim sahibi
 • Çok iyi seviyede İngilizce bilen, Tercihen Almanca da bilen
 • MS Office programlarına hakim,
 • Ofis ve saha çalışmasına yatkın, dinamik ve esnek ortamına uyumlu, ekip çalışmasına yatkın,
 • Ar-Ge ve proje becerileri olan,
 • Ölçüm teknikleri ve malzeme bilgisi olan,
 • Araştırma – Geliştirme kişiliğine sahip, analitik düşünce yapısına sahip,
 • Kalite, Çevre, İSG vizyonuna sahip,
 • Temsil yeteneği olan, yazma ve konuşma yeteneği güçlü,
 • İletişim ve problem çözme becerisi yüksek,
 • Liderlik vasfı olan,
 • Kararlı, dinamik, çözüm odaklı, fikir üretebilen,
 • Erkek  adaylar için Askerlikle ilişiği olmayan,
 • Sağlık ile ilgili problemi olmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesi olan ve aktif araç kullanabilen,
 • Aydın’da ikamet eden / edebilecek,
 • Takım arkadaşı arıyoruz.

Aday Kriterleri

5 - 25 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri) Almanca(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

Kimya Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kimya Mühendisi Kimya Mühendisi Maaşları Kimya Mühendisi Nasıl Olunur? Kimya Mühendisi Nedir? Kimya Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

AYKİM METAL SAN. VE TİC. A.Ş

AYKİM METAL SAN. VE TİC. A.Ş

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir.Bu Kanun hükümleri paralelinde Şirketimizde gerekli düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır.Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik olarak Şirketimiz uygulamalarının amacı, içeriği, kişisel veri sahibi kişilerin haklarına yönelik bilgiler aşağıda yer almaktadır.Çine Cad. No:7 Koçarlı-Aydın’da kurulu AYKİM Metal San. Ve Tic. A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla;• Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,• Sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,• Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK' nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK' da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİİşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında platformumuz veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi,Sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına üçüncü kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.Şirket'in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla topluyoruz.Şirket'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARIŞirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.İş sözleşmesinin ifası için gerekli olanlar özellikle;• Çalışanların işe başvuru, işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması• Bordro işlemlerinin yapılması,• Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılmasıİş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;• Personel özlük dosyasının oluşturulması• SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması• Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması• Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması• İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması• İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması• Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak• Mahkeme kararlarının yerine getirilmesiŞirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;• Ziyaretçi ve üçüncü kişilerin işyerine giriş çıkış işlemleri, kamera kayıtları,Diğer işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla özellikle;• Kartvizit basımının sağlanması • Servis ve iş seyahati organizasyonunun sağlanması• Çalışanın iş e-posta adresinin oluşturulması• Şirket dışından alınan eğitim ve sertifikasyonun sağlanması• Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanmasıKişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZÇalışanlarımız tarafından kendileri ile ilgili olarak Şirketimize verilen kişisel veriler işlenebilmektedir. EK 1: VerilerKİŞİSEL VERİLERİNİZİN AÇIK RIZA ARANMAKSIZIN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASIGüvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AÇIK RIZANIZ ALINARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI Yasa ve yönetmelikler gereği resmi kuruluşlara bildirmek zorunda olunan bilgilerin dışında açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır.Açık rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz;• Yurtiçi ve yurt dışı iş seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişimin sağlanması, gerekli organizasyonunun yapılması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İLE İLGİLİ HAKLARINIZKVKK'nun 11. maddesi gereği bize şahsen bir dilekçe ile başvurmanız halinde, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,f. İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h. İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Haklarına sahipsiniz.Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, yazılı olarak Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) Bilgi Başvuru Formu ile yapabilirsiniz.İLETİŞİM BİLGİLERİAYKİM METAL SAN. VE TİC. A.Ş.

Detaylı Bilgi

AYKİM METAL SAN. VE TİC. A.Ş İş İlanları

Kimya Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kimya Mühendisi Kimya Mühendisi Maaşları Kimya Mühendisi Nasıl Olunur? Kimya Mühendisi Nedir? Kimya Mühendisi İş İlanları