Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Muhasebe Stajyeri

ENTES

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ümraniye)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Stajyer

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

58 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Stajyer

Başvuru Sayısı

58 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Güz dönemi için görevlendirilmek üzere; 

  •  Liselerin Muhasebe vb. bölümlerinde öğrenim gören,
  •  Tercihen 11. veya 12. sınıfta okumakta olan,
  •  Tercihen İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet eden,
  •  Finans ve Muhasebe alanlarında kendini geliştirmek isteyen,
  •  Haftanın en az 3 günü çalışabilecek,
  • Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilen,
  • Öğrenmeye açık, takip ve koordinasyon yeteneği olan,

Muhasebe Stajyeri arayışımız bulunmaktadır.


Başvurusu olumlu olan adaylardan Adli Sicil Arşiv Kaydı( Sabıka Kaydı) talep edilecektir.

Aday Kriterleri

Tecrübesiz
Lise(Öğrenci)

Muhasebe Stajyeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Stajyeri Muhasebe Stajyeri Maaşları Muhasebe Stajyeri Nasıl Olunur? Muhasebe Stajyeri Nedir? Muhasebe Stajyeri İş İlanları
ENTES

Elektrik & Elektronik

Hakkımızda

ENTES , 40+ yılı aşkın deneyimi ile enerjinin olduğu her yerde üstün çözümler sunan bir Avrupa teknoloji firmasıdır. Çevik yönetim prensiplerine sahip olan ENTES tamamen öz kaynaklarımız, nitelikli beyin gücümüz ile Türkiye, Almanya, Hindistan ve Yunanistan'da bulunan başarılı direkt operasyonlarımızın avantajından faydalanarak üstün enerji yönetimi donanımları ve yazılımları geliştirmektedir. ENTES yönetilebilir enerji ve enerji kalitesi ekosisteminde LİDER konumdadır.

ENTES , 40+ yılı aşkın deneyimi ile enerjinin olduğu her yerde üstün çözümler sunan bir Avrupa teknoloji firmasıdır. Çevik yönetim prensiplerine sahip olan ENTES tamamen öz kaynaklarımız, nitelikli beyin gücümüz ile Türkiye, Almanya, Hindistan ve Yunanistan'da bulunan başarılı direkt operasyonlarımızın avantajından faydalanarak üstün enerji yönetimi donanımları ve yazılımları geliştirmektedir. ENTES yönetilebilir enerji ve enerji kalitesi ekosisteminde LİDER konumdadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET A.Ş. PERSONEL-ADAY PERSONELE YÖNELİK6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİA. Veri Sorumlusunun Kimliği07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Şirketimiz ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT ve TİCARET A.Ş., (Bundan böyle “ENTES” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ENTES'in Kanun kapsamında Personel’ine (Stajyerleri de kapsamaktadır.) /Aday Personel’ine (Aday Stajyer’leri de kapsamaktadır.) yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda ENTES tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, yurtiçinde ve/veya yurtdışında aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.B. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiENTES, şirket Personel/Aday Personel’lerin verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir. Kişisel verileriniz, iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarına ilişkin olarak; linkedin.com, kariyer.net, vd.leri aracılığıyla yaptığınız başvurular ve gönderdiğiniz e-postalar, danışmanlık şirketleri, İşkur, Belediyeler, çalışan referansları kanalıyla ve mülakat süreçleri kapsamında elde edilerek, elektronik ve fiziki ortamlarda işlenmektedir.Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda işlenmektedir.Personelin/Aday Personelin kişisel verileri;• Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile,• Adayların ENTES'e elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile,• Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden ENTES adına işletilen hesaplar kanalı ile,• Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multimedya mesajları, bilgi formları da dahil vesair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,• Referans kişiler aracılığı ile,• ENTES'in çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla,• Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile ENTES tarafından yapılan araştırmalar ile toplanmaktadır.Bu bilgiler, ENTES'in daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ilgili kişinin aranan pozisyona uygun olup olmadığına karar verilmesi, istihdam ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi, şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, performans değerlendirmesinin objektif şekilde yapılabilmesi, başta iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku olmak üzere yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi ve iş yeri özlük dosyasının oluşturulması, iş güvenliği mevzuatına uyum sağlanması, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması gayesi ile KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.İşlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;Kimlik BilgisiAd-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, Pasaport, Sürücü Belgesi numaraları, cinsiyet, imza bilgisi, SGK numarasıİletişim BilgisiTelefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresiEğitim BilgisiÖğrenim durumu, sertifika aldığı kurs ve seminer bilgileri, yabancı dil bilgisi, çalışma hayatı süresince aldığı eğitimler ve performans bilgileri, diploma bilgileri, özgeçmiş, sınav bilgi ve sonuçlarıFinansal BilgiFinansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip ve borç bilgileri, banka bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi,Görsel Veri Fotoğraf, kamera kayıt görüntüleriİşitsel Veri Ses kayıtlarıÖzel Nitelikli Kişisel Veri Engelli durumu, sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, sağlık raporları, hamilelik bilgileri, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, günlük hasta şikâyetleri, akciğer grafisi, işitme testi, göz muayenesi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı (eski) içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan kan grubu hanesi. Özel nitelikli kişisel veriler açık rıza alınmaksızın işlenmemektedir.Çalışma Verisi Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış loglarıİzin Verisi İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefonDiğer Askerlik durumu, performans bilgisi, aile bildirim bilgileriKVKK 5. maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.KVKK 6. maddesinde belirtilen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.İlgili maddeler gereğince açık rızanız gerekmektedir. Bu nedenle de; işbu aydınlatma metninin ayrılmaz parçası ve eki olan açık rıza metni bulunmaktadır. Ancak anılan kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.İşbu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, özlük bilgileriniz, gerekli olduğu kadarıyla sağlık bilgileriniz, aile bireyleri ve yakınlarının bilgileri, çalışma bilgileriniz, eğitim ve sınav bilgileriniz, banka hesap numarası gibi finansal bilgileriniz, teknik, görsel ve işitsel bilgiler, işyeri güvenliği amacıyla sabıka kaydı bilgileri, maaş haczi sebebiyle icra takibi bilgileri, araç takip ve lokasyon verileri, işe giriş-çıkış bilgileri, güvenlik kamera kaydı, fiziksel mekan güvenlik bilgisi, referans bilgileridir.Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Personelin de bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri İnsan Kaynakları Departmanına iletmeleri beklenmektedir. ENTES, hiçbir koşulda personel tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiKişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;• Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,• Aranan pozisyona uygun olup olmadığınızın tespiti amacıyla, uygun olmadığına karar verildiği takdirde benzer pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla,• Personel’in istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,• Personellere maaş hesabı açılması, gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi, servis hizmeti sağlanması, telefon verilmesi, telefon hattı verilmesi, yemek kartı verilmesi, otomatik bireysel emeklilik işlemlerinin ve özel sağlık sigortası işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla,• Çeşitli insan kaynakları uygulamaları amacıyla, (Örn: Eğitim/Sınav Sonuçlarının, Eğitim Bilgilerinin ve terfi- işten ayrılma, işe giriş vb. duyurular,yaka kartı vs.)• Acil tıbbi müdahaleler amacıyla,• Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya Personel’in görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi amacıyla;• Personel’in maaşına konulan maaş hacizlerinin takibi amacıyla,• ENTES'in kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,• Şirket seyahatlerinin organize edilmesi amacıyla,• Acil durumların varlığı halinde Personel’in kendi rızası ile verdiği kişiler ile iletişime geçilmesi amacıyla,• Personel masraflarının hesaplanması amacıyla,• İşe giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla, (Parmak izi, göz tarama kaydı, kartlı sistem takibi vs.)• Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin, anket ve değerlendirme formalarının hazırlanması amacıyla,• Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,• Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlemek amacıyla,• Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması,• İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,• Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)• e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,• KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceğiİşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;• Maaş hesabı açılması amacıyla bankalarla,• Gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi amacıyla araç kiralama şirketleriyle,• Gerektiği durumlarda servis hizmetinden faydalanılması halinde seyahat ve taşımacılık şirketleriyle,• Gerektiği durumlarda telefon hattı verilmesi amacıyla GSM operatörleriyle,• Şirketin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketleriyle, özel sağlık sigortası için sigorta şirketleriyle,• Yemek kartı verilmesi halinde yemek şirketleriyle paylaşılacağını,• Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,• Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,• Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,• ENTES adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,• ENTES'in kullandığı bilişim teknolojileri gereği yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda veya bulut bilişim kullanılması halinde bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,• İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,• Promosyonlar ve hediye verilebilmesi amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere,• Rezervasyon/promosyon amacıyla turizm ve/veya ulaşım şirketleri, vize aracı kurumları ve ilgili konsolosluklar ve ilgili tedarikçilerle,• Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanının işlerliği açısından ilgili tedarikçilerle,• Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla,• Çalışan hakkında referans talep eden kurum ve şirketler ile,• Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.E. Kişisel Verilerin Saklanma SüresiKişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 15 (onbeş) yıl boyunca saklanacaktır. Aday personel ile iş akdinin başlamaması durumunda kişisel verileri benzer pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla 1 (bir) yıl boyunca saklanacaktır.Öngörülen sürenin sona ermesiyle beraber, kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve şirket politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir.Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.F. Veri Sahibi Olarak HaklarınızKVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Bu çerçevede; yazılı başvuruları aşağıdaki şekillerde tarafımıza iletebilirsiniz.Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek BilgiŞahsen Başvuru(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) 1. Cd. No:23, 34776 Dudullu Osb/Ümraniye/İSTANBUL Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.Noter vasıtasıyla tebligat 1. Cd. No:23, 34776 Dudullu Osb/Ümraniye/İSTANBUL Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluylaenteselektronik@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.Sistemimizde bulunan e-posta adresi yoluylakvkk@entes.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.Faks Yoluyla Başvuru +90 216 314 1615 Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve her halde en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. ENTES, başvurunuzu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceği gibi ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunu da hatırlatmak isteriz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane.

ENTES İş İlanları

Muhasebe Stajyeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Stajyeri Muhasebe Stajyeri Maaşları Muhasebe Stajyeri Nasıl Olunur? Muhasebe Stajyeri Nedir? Muhasebe Stajyeri İş İlanları