Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Teknik Ressam

Epik Holding

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

Teknikerlik

Teknikerlik

Başvuru Sayısı

161 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

161 başvuru

Departman

Teknikerlik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Amerikan Hükümeti'ne ait projelerde uzmanlaşmış olan firmamızın Ankara merkez ofisinde görevlendirilmek üzere;

  • Üniversitelerin İnşaat Teknikerliği bölümünden mezun,
  • Tercihen uluslararası projelerde veya Amerikan projelerinde görev almış bulunan,
  • Betonarme yapı imalat projelerinin hazırlanmasında en az 5 yıllık deneyim sahibi olan, 
  • Metraj tespiti konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olan,
  • Microsoft Office, AutoCAD, Revit, Acrobat vb. üretkenlik yazılımlarına ileri seviyede hakim,
  • Seyahat engeli bulunmayan, gerektiğinde yurtdışı projelerinde kısa ve/veya uzun dönemli görev üstlenebilen,
  • Ankara’da ikamet eden,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
  • Kendi kendine motive olabilen, çalışkan, disiplinli, ekip çalışmasına yatkın

Tekniker arayışımız bulunmaktadır.

Aday Kriterleri

5 - 6 yıl arası
Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Teknik Ressam pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Teknik Ressam Teknik Ressam Maaşları Teknik Ressam Nasıl Olunur? Teknik Ressam Nedir? Teknik Ressam İş İlanları
Epik Holding

Proje Taahhüt / Proje Yönetimi 1+

Hakkımızda

Epik, 2000 yılından bu yana üstlenmiş olduğu nitelikli inşaat projeleri ile günümüze kadar toplamda 15 farklı ülkede 28 projeyi başarıyla tamamlamış ve yapımına devam etmekte olduğu Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Savunma Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler’e ait nitelikli ve büyük projelerle, Türkiye’de sektörün öncü firmaları arasında yer almaktadır. Faaliyetlerini Ankara ve Virginia ofislerinden yürütmekte olan Epik İnşaat’ın üstlenmiş olduğu projelerin toplam tutarı 750 milyon doları bulmakta olup, bu çalışmaların bir kısmını da yerel ve yabancı mühendislik ve dizayn firmaları ile müştereken gerçekleştirmiştir. Faaliyetlerine, Amerikan Dışişleri Bakanlığı idaresindeki; Ø Bangladeş, Dakka’daki Design Build U.S. Embassy Compound Security Upgrade, Ø Nepal, Katmandu’daki Water Treatment System Upgrade projeleri ile devam etmekte olan Epik; Gana, Mali, Sırbistan, Arnavutluk, Rusya, Romanya, Gürcistan, Afganistan, Pakistan, Irak, Türkiye, Kosova, Bangladeş gibi ülkelerde tamamlamış olduğu nitelikli projelerin ardından faaliyet sınırlarını Afrika, Amerika, Güney Amerika ve Asya’da genişletmeyi amaçlamaktadır. Epik, kurumsallaşmış yapısı, çağımız teknolojisine hakim, eğitimli ve tecrübeli kadrosu ile özellikle yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektöründe dünya standartlarını yakalamış, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışını prensip edinmiştir. Projenin başarısındaki en vazgeçilmez unsurun insan faktörü olduğunun bilinciyle hareket eden Epik, inşaat sektöründeki her türlü teknolojik gelişme ve yeniliği takip edip, yürütmekte olduğu nitelikli projelerde birlikte çalışacağı özverili, çalışkan ve sorumluluğunun bilincinde çalışanları kadrosunda görmekten mutluluk duyacaktır.

Epik, 2000 yılından bu yana üstlenmiş olduğu nitelikli inşaat projeleri ile günümüze kadar toplamda 15 farklı ülkede 28 projeyi başarıyla tamamlamış ve yapımına devam etmekte olduğu Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Savunma Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler’e ait nitelikli ve büyük projelerle, Türkiye’de sektörün öncü firmaları arasında yer almaktadır. Faaliyetlerini Ankara ve Virginia ofislerinden yürütmekte olan Epik İnşaat’ın üstlenmiş olduğu projelerin toplam tutarı 750 milyon doları bulmakta olup, bu çalışmaların bir kısmını da yerel ve yabancı mühendislik ve dizayn firmaları ile müştereken gerçekleştirmiştir. Faaliyetlerine, Amerikan Dışişleri Bakanlığı idaresindeki; Ø Bangladeş, Dakka’daki Design Build U.S. Embassy Compound Security Upgrade, Ø Nepal, Katmandu’daki Water Treatment System Upgrade projeleri ile devam etmekte olan Epik; Gana, Mali, Sırbistan, Arnavutluk, Rusya, Romanya, Gürcistan, Afganistan, Pakistan, Irak, Türkiye, Kosova, Bangladeş gibi ülkelerde tamamlamış olduğu nitelikli projelerin ardından faaliyet sınırlarını Afrika, Amerika, Güney Amerika ve Asya’da genişletmeyi amaçlamaktadır. Epik, kurumsallaşmış yapısı, çağımız teknolojisine hakim, eğitimli ve tecrübeli kadrosu ile özellikle yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektöründe dünya standartlarını yakalamış, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışını prensip edinmiştir. Projenin başarısındaki en vazgeçilmez unsurun insan faktörü olduğunun bilinciyle hareket eden Epik, inşaat sektöründeki her türlü teknolojik gelişme ve yeniliği takip edip, yürütmekte olduğu nitelikli projelerde birlikte çalışacağı özverili, çalışkan ve sorumluluğunun bilincinde çalışanları kadrosunda görmekten mutluluk duyacaktır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME, BEYAN ve ONAY FORMUBİLGİLENDİRME : Şirketimiz, tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmiştir Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. 1. Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, güncellenebilir , periyodik olarak kontrol edilebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin şubeleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.2. Şirketimiz, 3. kişi tedarikçi firmalarla anlaşmalar yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik kayıtlar gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, tarafınıza ait gerekli kişisel bilgileri, 3.kişi tedarikçi firmalar ile ( konaklama firmaları, havayolu şirketleri, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşmaktadır. Dolayısıyla şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile Türk Hukuku mevzuatı kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ve şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi amacı ile şirketimiz ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlar 6698 sayılı Kanunda belirtilen şekilde işleyebilecektir. 3. 6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak; 1-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 2-Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6-Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 7-Yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 9-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.4. İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formu, şirketimiz ile imzalamış olduğunuz iş sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.BEYAN VE ONAY : Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum :6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak, EPİK Şirketi (“EPİK”) ve/veya iştirakleri, diğer bağlı şirketleri, acenteleri, tedarikçileri, internet siteleri ile sosyal medya sayfaları, EPİK’e şahsen yapmış olduğum başvurular veya aramızdaki işçi-işveren ilişkisi yahut herhangi bir ticari ilişki neticesinde ve bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü farklı kanallar aracılığı ile; özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, işlenmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde EPİK’in birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'de ve/veya yurt dışında mukim olan 3. Kişi ve kuruluşlar ile EPİK’in ve/veya iştirakleri, bağlı şirketleri, acenteleri, tedarikçileri, 3. kişi hizmet sağlayıcıları, sigorta şirketleri veya iş ilişkisinde bulunduğu 3. kişi ve kuruluşlarla ile paylaşılmasına, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, Bununla birlikte EPİK ile olan iş akdimin sonlanmasından sonra da EPİK bünyesindeki kişisel verilerimin yasal gereklilikler ve EPİK’in hukuki meşru menfaatlerinin gerektirdiği ölçüde saklanmasına, işlenmesine, depolanmasına ve ticari ilişkilerin gerektirdiği hallerde paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Teknik Ressam pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Teknik Ressam Teknik Ressam Maaşları Teknik Ressam Nasıl Olunur? Teknik Ressam Nedir? Teknik Ressam İş İlanları