Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İç Denetim Uzmanı

Esas Gayrimenkul

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Beykoz)

Uzaktan Çalışma

Uzaktan Çalışma

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

İç Denetim

İç Denetim

Başvuru Sayısı

106 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

106 başvuru

Departman

İç Denetim

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Takım ruhundan güç alan ve her koşulda #Birlikteyiz diyen esaslı bir ekibin parçası olmak ister misin?

O zaman gel bizi biraz daha tanı...

Önce biraz rakamları konuşalım.

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım firmalarından biri olan Esas Gayrimenkul, alanında uzman ekibiyle uzun vadede değer yaratan projeler geliştiriyor ve yönetiyor. 2009 yılında faaliyete başlayan Esas Gayrimenkul yurt içinde ve yurt dışında toplamda 3 milyar euro yatırımla, çevre dostu olan ofis, konut ve alışveriş merkezi projelerine imza attı. Türkiye genelinde 7 alışveriş merkezi, 3 ofis binası ve 1 konut projesini hayata geçiren Esas Gayrimenkul, sahibi olduğu alışveriş merkezlerinin yanı sıra yönetimini üstlendiği alışveriş merkezleriyle de Varlık Yönetimi alanında faaliyetlerine devam ediyor. Malatyapark, Gaziantep Sankopark, İstanbul Starcity Outlet, Konya Kent Plaza, Van AVM , Düzce Algün Center ve Pendorya AVM projelerinin kiralama ve yönetim başta olmak üzere tüm süreçlerine rehberlik eden Esas Gayrimenkul, toplamda 13 AVM ve 600 bin m² kiralanabilir alanı yönetiyor.

Ama biz tüm bu rakamların çok daha ötesindeyiz!

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, biz çok esaslı bir takımız...

Tüm projelerimizde çevik ruhumuzu yaşatırız.

Sürekli öğrenmenin gücü ile gelişir, yenilikçi çözümlerin peşinden gideriz.

Kapsayıcı ve insan odaklı yaklaşımız ile kalplere dokunmayı da ihmal etmeyiz, dünyayı bulduğumuzdan daha iyi bir yer haline getirmek için üretiriz, paylaşırız, değer katarız.

Toplum ve çevre için fayda sağlarız. Güvenilir olmak önceliğimizdir, ilham verme hedefimizse ilk sıralardadır.

Biz, her daim #Birlikteyiz deriz, çünkü biliriz ki Esas Gayrimenkul de bize her zaman #SeninleBirlikte der...

Seninle artı bir olacağız, daha güçlü adımlar atacağız.

Hikayemizi #SeninleBirlikte yazmaya devam edelim...

Belki de aradığımız İç Denetim Uzmanı sensindir!

Haydi katıl bize!

GENEL NİTELİKLER:

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği ile ilgili bölümlerinden mezunum, 
 • Denetim alanında 3-4 yıllık deneyime sahibim, 
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahibim, 
 • Risk bazlı iç denetim standartları ve teknikleri ile risk yönetimi tecrübem bulunuyor, 
 • İç kontrol ve denetim metodolojisi alanlarında deneyimliyim, 
 • Mali mevzuat ve muhasebe denetimi konusunda iyi düzeyde bilgi sahibiyim, 
 • Finansal, operasyonel ve mevzuat uyum denetimlerine hakimim, 
 • Uluslararası İç Denetim Standartları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibiyim, 
 • Süreç ,saha ve soruşturma denetimleri konusunda deneyimliyim, 
 • CIA ya da SMMM belgesine sahibim, 
 • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sisteminde veri analizi yapabilirim, 
 • Aktif araç kullanırım, 
 • Seyahat engelim bulunmuyor, diyorsan haydi hatıl bize.

İŞ TANIMI

 • İç denetim plan ve hedefleri çerçevesinde detay planlamaya girdi oluşturacak şekilde süreçler hakkında bilgi toplamak, 
 • Denetlenecek süreçlerle ilgili detay risklerin belirlenmesine yönelik değerlendirme ve görüşlerini belirtmek,
 • Denetlenecek süreçlere ilişkin kontrolleri veya diğer geliştirilecek alanları belirlemek, ilgili analizleri gerçekleştirmek,
 • Gerçekleştirdiği denetimlerin çalışma kağıtlarını hazırlamak,
 • Denetim çalışması sonrası tespit edilen bulgulara ilişkin aksiyon takiplerini yapmaktır.

Aday Kriterleri

3 - 5 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
B sınıfı

İç Denetim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İç Denetim Uzmanı İç Denetim Uzmanı Maaşları İç Denetim Uzmanı Nasıl Olunur? İç Denetim Uzmanı Nedir? İç Denetim Uzmanı İş İlanları
Esas Gayrimenkul

Gayrimenkul, Emlak İşleri

Şirketin Aydınlatma Metni

ESASBURDA TURİZM VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİESASBURDA TURİZM VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. (“ESASBURDA”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ESASBURDA bünyesinde çalışmak için başvuruda bulunan tüm adaylara ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ve Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.a. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 254248 sicil numarası ile kayıtlı 3230470431 vergi kimlik numaralı ve “Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz/İstanbul” adresinde mukim ESASBURDA TURİZM VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. Veri Sorumlusu’durb. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz ESASBURDA tarafından;• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,• Gelişmiş işe alım faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak,• İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,• ESASBURDA’nın (genel merkez ya da ofislerdeki) istihdam ihtiyaçlarını karşılamak,• Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde tarafınızla tekrar iletişime geçmek,Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.c. Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, üçüncü kişilere aktarılmadan sadece Şirket bünyesindeki İnsan Kaynakları çalışanları ve yöneticileri tarafından işlenmektedir.d. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı, tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kâğıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda; CV’nizde yer alan ad-soyad, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, adres bilgisi, cinsiyet, medeni hali, ehliyet, fotoğraf, eğitim bilgisi, erkek çalışanlar için askerlik durumu, telefon numarası, e-posta adresi, referanslarınız, işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, işe uygunluk durumunuz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde red nedeni tipindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/d-e-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. e. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki HaklarıDilediğiniz zaman ESASBURDA’ya başvurarak kişisel verilerinizin;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya web sitemizden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@esasgm.com.tr adresine iletebilirsiniz. ESASBURDA, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ESASBURDA tarafından reddedilecektir.ESASBURDA’nın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır. ESASBURDA TURİZM VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.

Detaylı Bilgi

İç Denetim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İç Denetim Uzmanı İç Denetim Uzmanı Maaşları İç Denetim Uzmanı Nasıl Olunur? İç Denetim Uzmanı Nedir? İç Denetim Uzmanı İş İlanları