İç Denetim Uzmanı

İç Denetim Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İç Denetim Uzmanı Kimdir?

İç denetim uzmanı, çeşitli departmanların şirket kurallarına ve yasal gerekliliklere bağlı kalmasını sağlamak üzere kurumlara iç denetim hizmeti sunmakla sorumludur.

İç Denetim Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

İç denetim uzmanının temel sorumluluğu, finansal ve operasyonel denetimleri yürütmek ve şirketin muhtemel risk alanlarını belirlemektir. Meslek profesyonellerinin diğer görevleri şunlardır;

 • İş süreçlerinin, sistemlerin ve kontrollerin yeterliliğini, etkililiğini ve ölçeklenebilirliğini değerlendirmek üzere denetim programları geliştirmek,
 • Yıllık denetim planı hazırlamak,
 • Belirlenen kalite standartlarına ve zaman çizelgelerine uygun olarak iç denetim gerçekleştirmek,
 • Finansal tablolar ve muhasebe kayıtlarını gözden geçirmek,
 • Şirket faaliyetlerinin yasal gerekliliklere uygunluğunu kontrol etmek,
 • Yapılan çalışmanın sonuçlarını yansıtan iç denetim raporları hazırlamak,
 • Denetim verilerini yönetim birimi ile müzakere etmek,
 • Tespit edilen eksiklikleri düzeltmeye yönelik iyileştirme tavsiyeleri sunmak,
 • Risk değerlendirme ve denetim planını yıllık bazda güncellemek için finans departmanı ile iş birliği içinde çalışmak,
 • Şirket bilgileri gizliliğini korumak.

Nasıl İç Denetim Uzmanı Olunur?

İç denetim uzmanı olmak için üniversitelerin Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme ve ilgili bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İç Denetim Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Denetim metodolojilerine hakim olmak,
 • Etkili analiz yapabilmek,
 • İnisiyatif alabilmek,
 • Ekip yönetimi ve motivasyonunu sağlayabilmek,
 • Raporlama ve sunum yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • MS Office programlarına hakimiyet,
 • İş ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Yoğun tempolu çalışma ortamına uyum sağlamak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak
İç Denetim Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Denetim/Teftiş %48,8
 • Finans %2,9
 • Üretim / İmalat %1,8
 • Kalite %1,3
 • Muhasebe %1,3
 • Yönetim %0,8
 • Operasyon %0,7
 • Lojistik %0,7
 • Hizmet %0,7
 • Ulaştırma %0,5
İç Denetim Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Perakende %8,2
 • Topluluklar %8
 • Finans - Ekonomi %7,8
 • Hizmet %7,8
 • Tekstil %6
 • Gıda %5,5
 • Taşımacılık %5,2
 • Enerji %5,1
 • Otomotiv %4,6
 • Yapı %4,2
İç Denetim Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %63,7
 • Kadın %36,4
İç Denetim Uzmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %61,8
 • Yüksek lisans %31,2
 • Ön Lisans %2,9
 • Diğer %1,5
 • Lise %1,5
 • Doktora %1
 • İlköğretim %0,2
İç Denetim Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %11,1
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %9,1
 • Marmara Üniversitesi %8,8
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %4,4
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %3,8
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %3,4
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %2,6
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %2,6
 • Hacettepe Üniversitesi %2,6
 • Ege Üniversitesi %2,4
İç Denetim Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %21,5
 • İktisat %11,3
 • İşletme (İngilizce) %8,5
 • İktisat (İngilizce) %4,7
 • Maliye %4,4
 • Ekonomi %3,3
 • Endüstri Mühendisliği %2,1
 • Uluslararası İlişkiler %2,1
 • İstatistik %2,1
 • Muhasebe (MYO) %1,8
İç Denetim Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Denetim %7,8
 • Spirits And Beverage %4,9
 • İç Kontrol %3,4
 • Microsoft Office %3,3
 • SAP %3,1
 • Finansal Analiz %2,9
 • Biyoyakıtlar %2,9
 • Mal Sayımı Yapabilirim %2,8
 • Finansal Raporlama %2,8
 • BORSA FİNANS %2,6