Maliye Bölümü

Maliye Bölümü Nedir?

Paranın ve nasıl kullanıldığı konusunda yapılan çalışmaların tümüne verilen isim maliye olarak adlandırılır. Maliye bölümü nedir sorusu ise ekonomi alanında araştırmalar yapılarak ortaya konan sorunları çözmeyi amaçlayan ve devlet politikaları çerçevesinde mali faaliyetleri yerine getirecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan programdır şeklinde yanıtlanır. Maliye bölümünde okuyan öğrenciler para, piyasa ve devlet politikalarını yakından takip eder. Bu bölümde ekonominin sağlıklı yürütülmesi açısından gerekli olan tüm para hareketleri ve para piyasaları takip edilerek pratik çözümler üreten kişilerin yetiştirilmesi amaçlanır. Mali ve ekonomik süreçleri bilimsel yönden inceleyen program, uzman personel açığını kapatmak, öğrencilere analiz yapma becerisi kazandırmak, paranın nasıl kullanılıp değerlendirileceğini ve yatırım yapılacağını belirlemek, maliyenin gelişimine katkı sağlamak üzere çalışma sergiler. Maliye bölümü, analiz ve matematik ağırlıklı olan bir bölümdür. Bölümde yetiştirilen uzman bireyler sayesinde para piyasaları profesyoneller tarafından yönetilir. Maliye bölümünü okuyacak kişilerin ekonomik olayları yorumlayabilme ve çıkarım yapabilme, bunların hukuk ile ilişkisini kurabilme, pozitif bilimlere ilgi duyma, sayılarla iyi bir bağ kurabilme, analitik düşünme becerisine sahip olma, sabırlı ve disiplinli, ekonomi alanına ilgili olması gerekir. Aynı zamanda Türkiye ve tüm dünyadaki ekonomik gelişmeleri takip etmesi de önem taşır.

Maliye Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Maliye bölümü kaç yıllık sorusu iki şekilde yanıtlanır. Aynı isim ile eğitim verilen programların biri 2 senelik eğitim süresi olan ön lisans, bir diğeri ise 4 yıllık lisans eğitimidir. Temelinde maliye, hukuk, muhasebe, ekonomi tabanlı derslere ağırlık verilen bu bölümden mezun olmak için programın öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerde başarılı olmak gerekir. Bu doğrultuda lisans öğrencilerinin 240 AKTS’yi tamamlaması, genel akademik not ortalamasının 2.00 olması halinde mezun olması mümkündür. 2 yıllık Maliye bölümünü okuyan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı ile ön lisans programlarından Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Kamu Yönetimi gibi lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedir. Öğrencilerin bu geçişi sağlayabilmesi için üniversitelerin DGS sonrası belirlediği taban puanı elde etmeleri gerekir. 4 yıllık lisans bölümünü kazanan kişiler, bazı üniversitelerde 1 yıl hazırlık sınıfı da okur. Böylelikle lisans eğitim süresi 5 yıla çıkar. Maliye bölümü puanları, ÖSYM sınavı sonrası üniversitelerin belirlediği taban puan tablosunda yer alır. Maliye bölümü taban puanları, bir önceki sınav döneminde en düşük puana sahip olan adayın puanı ile eşdeğerdir. Bu bölümü kazanmak isteyen kişiler, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testine (AYT) girerek yeterli puanı almalıdır. Maliye bölümü açıköğretim fakültesinde de yer alır. 4 yıllık eğitim süresi olan AÖF Maliye, toplamda 8 dönemlik eğitim süresini içerir. Açıköğretimde bu bölümden mezun olmak için de asgari 2.00 not ortalamasına sahip olmak gerekir.

Maliye Bölümü Dersleri Nelerdir?

Maliye bölümünü tercih edecek olan adaylar, bazı derslerden sorumlu tutulur. Bu derslerin tümünü başarıyla tamamlayan kişiler Maliye bölümü lisans diploması almaya hak kazanır. Diğer bölümlerde olduğu gibi bu programda da zorunlu ve seçmeli dersler bulunur. Eğitim süreci boyunca toplam AKTS’yi doldurmak ve derslerde başarı göstermek mezuniyet açısından önem taşır. Bölümde yer alan temel dersler ise şu şekilde sıralanır:

 • Kamu Maliyesi
 • Bütçe Politikası
 • Genel Vergi Hukuku
 • Bütçe Teorisi
 • Borçlar Hukuku
 • İdari Hukuku
 • Genel Muhasebe
 • İdare Hukuku
 • İstatistik
 • Devlet Borçları
 • İktisada Giriş
 • Makro İktisat
 • Devlet Bütçesi
 • Kamu Yönetimi
 • Vergi İcra Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Finansal Muhasebe
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Vergi Hukuku
 • Türkiye Ekonomisi
 • Maliyet Muhasebesi

Maliye bölümü dersleri temel olarak bu derslerden oluşmaktadır. Özellikle Finansal Yönetim, Maliye Politikası ve Şirketler Muhasebesi bölümün temelini oluşturan dersler arasında olup, alınması zorunlu konulardır. Genellikle bu bölümün ilk yılında İdari ve Borçlar Hukuku, ikinci yılında ise Mikro İktisat Teorisi derslerine ağırlık verilir. Bölümün üçüncü senesinde Şirketler Muhasebesi, dördüncü yılda ise Finansal Yönetim alanlarında konular işlenir.

Maliye Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Maliye bölümünden mezun olan kişiler, devletin veya şirketin sermaye bağlamında ihtiyaç duyduğu parayı nasıl elde ettiği ve bu parayı nasıl harcayıp yatırım yapacağı sorularıyla ilgilenir. Maliye bölümü mezunu ne iş yapar sorusuna ekonomi ile ilgili araştırmalar yapıp mali konulardaki sorunlara çözüm bulur şeklinde yanıt verilir. Bu bölümden mezun olan kişiler, geniş bir çalışma alanına sahip olur. Hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde görev yapma imkanları bulunur. Bölüm mezunları mezuniyet sonrasında maliyeci, ekonomist, muhasebe uzmanı, veri analiz uzmanı, mali danışman, mali denetimci, sigorta uzmanı, serbest mali müşavir, yeminli mali müşavir pozisyonlarında çalışma hakkını kazanır. SMMM veya YMM olmak isteyen maliyeciler, belirli bir sınava dahil olup geçerli puanı almak ve staj zorunluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür. Tüm bu aşamaları tamamlayan adaylar, mali müşavirlik unvanını elde edebilir. Ekonomi alanında uzmanlaşan bu kişiler değerleme uzmanlığı, merkez bankası uzmanlığı, bankacı, ekonomist, denetmenlik ve kontrolörlük, kaymakam, vali, sayıştay denetçisi, gelir uzmanı, vergi müfettişi, SPK uzmanı gibi bakanlıkların uzmanlık ve müfettişlik kadrolarında görev alabilir. Genel olarak para denetimi, değerlendirmesi, takibi ve kullanımı konusunda görev üstlenen maliyeciler, hem devlet kadrolarında hem de özel firmalarda kariyer imkanına sahiptir.

Maliye Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Maliye bölümü iş olanakları oldukça fazla olan bir İİBF programıdır. Bölüm, temelinde devlete uzman personel yetiştirmek için kurulmuş olsa da maliye bölümü mezunları program süresi boyunca aldıkları eğitim kapsamında kamu ve özel sektörde kendilerine iş fırsatı bulabilirler. Bu bölümü bitiren veya son senesinde olan adaylar, ilgili yılın Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girip yeterli puanı almaları halinde B grubu kadrolardan veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, bilgisayar işletmeni gibi kadrolara atanabilirler. Bununla birlikte alanında uzmanlık elde etmek isteyen adaylar A grubu sınavlarına girerek kamuda kariyer elde edebilir. A grubu kadroları içerisinde Maliye Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Sayıştay, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kamu Bankaları, Delet Planlama Teşkilatı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Mal Müdürlükleri, Mahalli İdareler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Vergi Dairesi kadrolarına başvuru yapabilirler. Kurum içi görevde yükselme sınavlarına katılarak da şef ve müdürlük pozisyonlarına yükselebilirler. Özel sektörde yol almak isteyen kişiler için 4 yıllık maliye bölümü iş olanakları ve maaşları kuruma göre farklılık gösterir. Maliyeciler muhasebe şirketleri, bankalar, denetleme firmaları, sigorta firmaları, danışmanlık şirketleri, tüm endüstri sanayi kurumlarındaki mali işler departmanlarında iş ve meslek sahibi olunabilir. Adayların maaşları kamuda ve özel şirketlerde görev tanımına göre şekillenir. Memur, uzman, uzman yardımcısı, şef, şef yardımcısı, müdür ve müdür yardımcısı pozisyonlarında görev yapan mezunlar kıdeme, kadro derecesine ve statüsüne göre maaş alır. Bu bölümü ön lisans olarak bitiren kişiler de KPSS ön lisans sınavından aldığı puan doğrultusunda Gümrük Bakanlığı, Mahalli İdareler, SGK, Maliye Bakanlığı ve birimleri, Mal Müdürlükleri, KİT, Defterdarlık ve Vergi Dairelerinde görev alabilir. Ön lisans mezunu maliyeciler eğitimini lisansa tamamlamaları halinde mali müşavirlik sınavlarına girerek bu alanda kariyer elde edebilir. Maliye bölümünden mezun olan kişiler geniş bir istihdam alanına sahip olduğu gibi bağımsız bir çalışma sergileme imkanına da sahiptir. Bu bölümden mezun olan ve kariyerlerini planlamak isteyenler Kariyer.net'te Maliyet Muhasebesi Uzmanı, Maliyet Kontrol Uzmanı, Maliyet Kontrol Şefi, Maliyet Muhasebesi Sorumlusu iş ilanları seçeneklerini inceleyerek, kendileri için en

Maliye Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Maliye (4 Yıllık) EA 80 247,92391 903.353
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Maliye (İÖ) (4 Yıllık) EA 40 224,75912 1.219.890
3
Akdeniz Üniversitesi
Maliye (4 Yıllık) EA 80 301,90203 397.442
4
Aksaray Üniversitesi
Maliye (4 Yıllık) EA 60 233,76216 1.091.896
5
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Maliye (4 Yıllık) EA 50 268,32291 671.876

Maliye Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Maliye Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Maliye Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Mali Müşavirlik - Muhasebe
 • 2 Bankacılık
 • 3 Gıda
 • 4 İnşaat
 • 5 Tekstil

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Muhasebe
 • 2 Finans
 • 3 Satış
 • 4 Hizmet
 • 5 Pazarlama