Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

AR-GE

AR-GE

Başvuru Sayısı

576 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

576 başvuru

Departman

AR-GE

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  • Üniversitelerin Çevre, Gıda, Kimya, Tekstil Mühendisliği bölümlerinden mezun,
  • Esnek ambalaj, bariyer film sektöründe kalite ve/veya Ar-ge tecrübesi olan,
  • İlgili alanda 2 yıl deneyimli,
  • MS Office programlarını çok iyi düzeyde kullanan,
  • Çok iyi düzeyde İngilizce bilen,
  • Araştırma becerisi gelişmiş,
  • İletişim, organizasyon, takip, raporlama ve koordinasyon gücü yüksek.

İŞ TANIMI

  • Ürün geliştirme projeleri kapsamında  ilgili bölümlerle koordineli şekilde ürün geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
  • Ürün geliştirme projeleri kapsamında gerekli araştırma, malzeme test ve analizlerini koordine etmek.

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Maaşları Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nasıl Olunur? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nedir? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

16 ülkede, 12 üretim tesisinde ve 15 satış noktasında 4.000'den fazla çalışanıyla hizmet veren FPS Flexible Packaging Solutions; ambalaj sektöründe müşterilerine bekledikleri yüksek kaliteli ve yenilikçi ürün ve hizmeti sunan, alanında dünyanın en büyük Big Bag (FIBS) üreticisidir. Stratejik ofis ve üretim merkezleri sayesinde Asya, Avrupa, Uzakdoğu ve Kuzey & Güney Amerika’da yer alan üretim tesisleriyle dünyanın en büyük çok uluslu şirketlerinin global tedarik ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Gelişmiş uzmanlığı ve iyi yönetilen global tedarik zinciri sayesinde diğer üreticilere bağımlı olmamayı başarmaktadır. Türkiyedeki Merkezlerimiz, Samandıra: İstanbul Anadolu Yakası’nda Merkez Ofis ve Üretim Tesisi Sultanbeyli: İstanbul Anadolu Yakası’nda İkinci Üretim Tesisi Hadımköy: İstanbul Avrupa Yakası’nda Üçüncü Üretim Tesisi Türkiye'deki Toplam Çalışan Sayısı: 1750 civarı olup dağılımı 170 beyaz, 1580 mavi yakalıdır. Staj Olanakları: Her yıl Mayıs ayında lise ve üniversite öğrencileri başvuruları değerlendirilerek, öğrencilere staj imkanı sağlanmaktadır.

16 ülkede, 12 üretim tesisinde ve 15 satış noktasında 4.000'den fazla çalışanıyla hizmet veren FPS Flexible Packaging Solutions; ambalaj sektöründe müşterilerine bekledikleri yüksek kaliteli ve yenilikçi ürün ve hizmeti sunan, alanında dünyanın en büyük Big Bag (FIBS) üreticisidir. Stratejik ofis ve üretim merkezleri sayesinde Asya, Avrupa, Uzakdoğu ve Kuzey & Güney Amerika’da yer alan üretim tesisleriyle dünyanın en büyük çok uluslu şirketlerinin global tedarik ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Gelişmiş uzmanlığı ve iyi yönetilen global tedarik zinciri sayesinde diğer üreticilere bağımlı olmamayı başarmaktadır. Türkiyedeki Merkezlerimiz, Samandıra: İstanbul Anadolu Yakası’nda Merkez Ofis ve Üretim Tesisi Sultanbeyli: İstanbul Anadolu Yakası’nda İkinci Üretim Tesisi Hadımköy: İstanbul Avrupa Yakası’nda Üçüncü Üretim Tesisi Türkiye'deki Toplam Çalışan Sayısı: 1750 civarı olup dağılımı 170 beyaz, 1580 mavi yakalıdır. Staj Olanakları: Her yıl Mayıs ayında lise ve üniversite öğrencileri başvuruları değerlendirilerek, öğrencilere staj imkanı sağlanmaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİİşbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu FPS Turkey Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket “veya “FPS”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.1. Veri SorumlusuKişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca veri sorumlusu “Fatih Mah. Fabrika Caddesi, No : 10 34885 Sancaktepe , İstanbul” adresinde faaliyet gösteren FPS tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki SebepleriÜretim, ithalat, ihracat, satın alma, depolama ve yönetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek tüm işlemlerde toplanan tüm bilgiler ilgili süreçlerinde kullanılmak adına, Şirket faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için işlenmektedir. Bu faaliyetlerin kapsamında, iş birimlerinin çalışmaları, FPS ticari ve sosyal politikalarının düzenlenmesi, kurumsal işleyişin sağlanması, veri güvenliğinin sağlanması, insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi yer almaktadır.Şirketimizde çalışmak için yapmış olduğunuz başvuru neticesinde toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; iş başvurunuzun alınması, özgeçmişinizin incelenmesi, ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım AmacıVeriler, ana faaliyet alanları kapsamında, Kanun’a uygun olarak iştiraklere, iş ortaklarına, tedarikçilere, alt işverenlere ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz asıl faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirketimiz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de Şirket içi ağlarla yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.5. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru YollarıKanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.Bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bizlere yönlendirebilirsiniz6698 Sayılı Kanun kapsamında Şirketimizle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile “Fatih Mah. Fabrika Caddesi, No: 10 34885 Sancaktepe , İstanbul” adresine iadeli taahhütlü posta yolu ile veya noter kanalıyla ulaştırabilir veya unsaambalaj@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.6. Veri İşleme Sürecine İlişkin HaklarınızYukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane.

GREIF FPS TURKEY AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. İş İlanları

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Maaşları Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nasıl Olunur? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nedir? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi İş İlanları