Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Sarıyer)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

IT

IT

Application Count

288 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

288 application

Department

IT

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Established in 1994 by two visionary airline executives, Hitit Computer Services Inc. has since become one of the world's leading airline and travel IT solutions and business services providers.

Turkey's first aviation software company, Hitit, is the technological partner of nearly 40 domestic and foreign airline companies. Hitit,the world's 3rd largest aviation software company, exports the software produced by Turkish engineers to nearly 30 countries on five continents. In its headquarter located in Turkey's one of the largest technology centers,ITU Technopark, Hitit produces software solutions that enable millions of passengers to travel every year. By combining aviation and technology, Hitit offers an experience at the heart of two dynamic, trend-setting, and promising sectors, which provides a different and stimulating experience for those who want to have a global business experience and pursue a career in the field of travel technologies that will shape the future.

We are looking for a Business Analyst who is responsible for coordinating efforts between customers, operations and technology teams. The person will be a key member for the team to effectively and efficiently support the delivery of projects according to plan.


Main Responsibilities:

·       Participates in the planning, development, and deployment of new application modules and enhancements to existing applications.

·       Collects information, maintains, reconciles and distributes monthly postage reports to clients and accounting.

·       Communicates with suppliers, vendors, and internal resources to supply weekly/monthly status reports/presentation and updates to management including achievements, plan, risks & issues and mitigation actions.

·       Contributes ideas and suggestions for process enhancements.

·       Provides production support, and updates to client profiles.

·       Works with the Key Account Manager preparing and publishing meeting documentation.

·       Assists with weekly forecasting.

·       Ability to interact with management, staff and users/customers.

·       Process analysis, identification of system functions, documentation of analysis studies

·       Definition and documentation of systems' screen displays and workflows

·       Planning, implementation and documentation of functional adequacy, interfaces, unit and integration suitability tests of systems provided from external or internal sources

·       Execution of the examination and evaluation of the functional qualifications of the systems in project groups assigned to the system project

·       Conducting analysis studies and suggesting improvement for continuous improvement of information systems in accordance with changes in business processes.


Qualifications:

·       Bachelor’s Degree in Industrial Engineering, Computer Engineering, Management Engineering, Computer Science, Aviation Management or related discipline

·       1-2 years experience working in a supporting role in one or more of the following areas: account management, project management, business analysis or IT project management.

·       Fluent in English, both written & spoken

·       Excellent oral and written communication skills.

·       Experienced in project management

·       Knowledge of MS Office and MS Project.

·       Ability to adapt different conditions and teams easily

·       No restriction to travelling abroad

·       Advanced project management skills; planning, organizing, reporting, analytical, negotiation and problem-solving skills

·       The ideal candidate must be self-motivated, eager to learn and have some experience in account management and project management.

·       Must be comfortable communicating professionally in written responses to customers, internal colleagues, and colleagues throughout the company.

·       The preferred candidate is an organizer who embraces technology, and works collaboratively with clients and peers.

·       Analytical and creative thinking skills

·       Strong in problem solving and relationship management competencies

·       Flexibility and ability to conform to shifting priorities and timelines

·       Knowledge of business analysis process and methodologies, software process management and project management

·       No military obligation for male candidates or postponed for 2 years

Preferred Candidate

1 - 2 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
Completed, Exempt, Delayed
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

İş Analisti Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Analisti Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Türkiye’nin ilk havacılık yazılım şirketi olan Hitit, yurt içinden ve yurt dışından 40’a yakın havayolu şirketinin teknolojik çözüm ortağıdır. Dünyanın en büyük 3. havacılık yazılım şirketi olan Hitit, Türk mühendislerinin ürettiği yazılımı beş kıtada 30’a yakın ülkeye ihraç ediyor. Hitit, Türkiye’nin en büyük teknoloji merkezlerinden olan İTÜ Teknokent’teki merkez ofisinde her yıl milyonlarca yolcunun seyahat etmesini sağlayan yazılım çözümlerini üretiyor. Havacılık ve teknolojiyi birleştirerek dinamik, trend yaratan ve gelecek vaad eden iki sektörün kalbinde bir deneyim sunan Hitit, global bir iş tecrübesi yaşayarak, geleceğe yön verecek seyahat teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyenler için farklı ve ufuk açıcı bir deneyim sağlıyor.

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Türkiye’nin ilk havacılık yazılım şirketi olan Hitit, yurt içinden ve yurt dışından 40’a yakın havayolu şirketinin teknolojik çözüm ortağıdır. Dünyanın en büyük 3. havacılık yazılım şirketi olan Hitit, Türk mühendislerinin ürettiği yazılımı beş kıtada 30’a yakın ülkeye ihraç ediyor. Hitit, Türkiye’nin en büyük teknoloji merkezlerinden olan İTÜ Teknokent’teki merkez ofisinde her yıl milyonlarca yolcunun seyahat etmesini sağlayan yazılım çözümlerini üretiyor. Havacılık ve teknolojiyi birleştirerek dinamik, trend yaratan ve gelecek vaad eden iki sektörün kalbinde bir deneyim sunan Hitit, global bir iş tecrübesi yaşayarak, geleceğe yön verecek seyahat teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyenler için farklı ve ufuk açıcı bir deneyim sağlıyor.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.KVKK BİLGİLENDİRME (AYDINLATMA) METNİSayın İlgili,Mevcut ve potansiyel müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizin yurt içi ve yurt dışında, kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması, adayların en hızlı ve pratik şekilde değerlendirilmesi ve personelimizin ihtiyaçlarının giderilerek uygun çalışma ortamının sunulmasını sağlamak amacıyla tarafınızca bildirilen ya da şirketimizce çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir.Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler yer almaktadır.a) Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak HİTİT Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. (Hitit) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiKişisel verileriniz, sözleşmelerinizin gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, vergi mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, şirketimizce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak sizlerle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şirketimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilmektedir.Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoritelere, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına, Hitit’in faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı destek hizmeti kuruluşları ve diğer anlaşmalı kuruluşlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışmanlara ve kuruluşlara, finans kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine, bankalara, 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz Hitit Genel Müdürlüğü, internet sitesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, SMS, şirketimiz ve diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan satış ekipleri, destek hizmeti kuruluşları gibi şirketimiz veya şirketimizi temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişilmek suretiyle toplanmaktadır. Ofise gelen ziyaretçi ve çalışanların kamera görüntüleri, parmak izi kayıtları ve internet erişimi bilgileri saklanmaktadır.Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları6698 sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre;• kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,• kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etmehaklarınız bulunmaktadır.Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kurumsal websitemizde bir örneğine yer verilen veri sahibi başvuru formunun bir çıktısını doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi; noter kanalıyla “Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 İTÜ Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469/Maslak/Sarıyer/ İstanbul/Türkiye” adresine gönderebilirsiniz.Bilgilerinize sunarız.

Detaylı Bilgi

İş Analisti Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Analisti Uzmanı İş İlanları