Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Kaynak Mühendisi

ISISAN ISI SANAYİ A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kayseri(Merkez)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Kayseri de Faaliyet Gösteren ve Basınçlı Kap İmalatı Yapan Firmamızın  Üretim Hattında  Görevlendirilmek Üzere KAYNAK MÜHENDİSİ Alınacaktır.

Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerin  ilgili bölümlerinden mezun ve Kaynak Mühendisliği eğitimini tamamlamış
 • Kaynak Mühendisliği alanında en az 2 yıllık deneyimli
 • Uluslararası Kaynak Mühendisliği ( IWE) sertifikasına haiz
 • Yeterli derecede literatür ve standardizasyon takip edebilecek teknik İngilizce bilgisine sahip
 • MS Office uygulamalarına hâkim,
 • Koordinasyon ve problem çözme yeteneğine sahip
 • Seyahat engeli olamayan,
 • Dinamik çalışma ortamlarına ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
 • Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri yüksek, insan ilişkilerinde başarılı,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
 • Kayseri de ikamet eden veya edebilecek.


İş tanımı:

 • ISISAN A.Ş.' de kullanılan tüm kaynak yöntemlerini geliştirmek, değişik kaynak yöntemlerinin ve kaynak sarflarının işletmede kullanılan çelik malzemelerle uyumunu kontrol ederek imalatta birebir uygulanması ile NDT muayene yöntemleri ile ilgili operasyonlarından sorumludur.
 • Teknik şartnamedeki kodlara uygun olarak ( EN veya ASME ) PQR, WPS ' leri NoBo  nezaretinde hazırlanmasını sağlamak,
 • Kaynak koordinatörü idaresinde kaynak çalışmalarının standartlara ve müşteri           şartnamelerine göre gerçekleşmesini sağlamak,
 • İmalat resimlerinde kaynak ile ilgili tüm teknik veriyi okuyup anladıktan sonra,    eksikleri veya değişiklikleri ilgili birimlere ileterek aksiyon alınmasını sağlamak
 • Projeye uygun olarak kaynak planlarını oluşturur eksik PQR ve WPS olması durumunda kaynak işlemine geçilmeden yeni PQR ve WPS 'leri hazırlar ve ilgili birimlere ulaşmasını sağlar.
 • NDT operasyonlarını sevk ve idare ederek, kaynakların tahribatsız muayenesini sağlar.
 • X-Ray sonuçlarına göre analiz yaparak, kaynak hatalarının azaltılması için çalışır.

Aday Kriterleri

2 - 10 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Kaynak Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kaynak Mühendisi Kaynak Mühendisi Maaşları Kaynak Mühendisi Nasıl Olunur? Kaynak Mühendisi Nedir? Kaynak Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

ISISAN ISI SANAYİ A.Ş.

ISISAN ISI SANAYİ A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİİşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Grup şirketleri; ISISAN ISI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve ERCİYAS BORU SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET” veya “GRUP ŞİRKETLERİ” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.1.Hangi kişisel verileriniz işlenmekte ve kişisel verilerinizin işlenme amaçları nelerdir?Kariyer Net Sistem ile Üyelik Sözleşmemiz gereğince faaliyetlerimiz kapsamında siz iş başvurusunda bulunan adaylarımıza ait aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.1.1.Veri Kategorizasyonu Kimlik Bilgisi• Ad, soyadı• Doğum tarihi• Doğum yeri• Medeni durumu İletişim Bilgisi• Telefon numarası• Adres Bilgileri• Elektronik Posta Adresi Referans Bilgisi: • Özgeçmiş bilgileri• Başvuru formunda referans olarak bildirdiği isimlerMesleki Deneyim Bilgisi• İşyeri adı• Hangi işi yaptığı ve ayrılma nedeni• İş görüşmesi sırasında uygulanan yetenek testleri sonucu ortaya çıkan performans verisiEğitim Bilgisi• Mezun olduğu okullar• Yabancı dil bilgisi• Katıldığı kurs• Seminer ve aldığı sertifikalar, ödüller• Katıldığı kurs, seminer ve aldığı sertifikalar, ödüllerCinsiyet Bilgisi• CinsiyetGörsel ve İşitsel Kayıtlar• İlgili kişiye ait fotoğraf, iş görüşmelerinin video mülakat yöntemiyle gerçekleşmesi halinde işlenen görsel ve işitsel kayıtlarDiğer• Sürücü belgesi verileri, bilgisayar kullanım bilgisi, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi• İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında işe alım politikaları ve istihdam yönetimi,• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi• Talep/şikayetlerin takibi• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi Referans Bilgisi• İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında işe alım politikaları ve istihdam yönetimiCinsiyet• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,• Kadın istihdamının artırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanmasıGörsel ve işitsel kayıtlar • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi• Özlük dosyasının oluşturulması • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin teminiDiğer• İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında işe alım politikaları ve istihdam yönetimi2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiTarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize• Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıylaYetkili kamu kurum ve kuruluşları • Kanunlardan ve diğer yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıylaYetkili kamu kurum ve kuruluşları • Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıylaTarafınızca referans olarak gösterdiğiniz kişilerle• Teyitleşmek amacıyla3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, “GRUP ŞİRKETLERİ” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca kariyer.net’teki ilan başvuru formunun doldurulması yöntemi elektronik ortamda veya fiziksel yöntemle (herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza iletmeniz halinde) toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “GRUP ŞİRKETLERİ” mizin meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan HaklarınızKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme.3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme.8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, ik@isisan.com.tr ve ik@erbosan.com.tr mail adresi üzerinden iletebilirsiniz.ISISAN ISI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİAdres: 1.Organize Sanayi Bölgesi 21. Cadde No: 6 Melikgazi / KAYSERİMersis No: 0466001839000018Telefon: +90 (352) 321 13 43E - Posta: ik@isisan.com.trERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİAdres: Anbar Mah. 895. Sok. No:9 Melikgazi / KAYSERİMersis No: 00339003106100017Telefon: +90 (352) 311 35 11E - Posta: ik@erbosan.com.tr

Detaylı Bilgi

ISISAN ISI SANAYİ A.Ş. İş İlanları

Kaynak Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kaynak Mühendisi Kaynak Mühendisi Maaşları Kaynak Mühendisi Nasıl Olunur? Kaynak Mühendisi Nedir? Kaynak Mühendisi İş İlanları